Organisation

Stiftelsens högsta beslutande organ är fullmäktige, som består av 40 personer med koppling till Hanken.

Fullmäktige, som sammanträder minst en gång per år, väljer medlemmar till styrelsen istället för dem som är i tur att avgå, fastställer bokslut, väljer revisorer och medlemmar till valnämnden, vars uppgift är att förbereda valet av såväl fullmäktige som styrelsen. Protokollen från fullmäktigemötena finns publicerade på Hankens webbplats.

Stiftelsen Svenska Handelshögskolan fullmäktigeStiftelsens styrelseStyrelsen ansvarar för verksamheten med stöd av en ombudsman. Styrelsen består av sex externa ledamöter, ofta Hankenalumner, Hankens rektor samt tre Hankenrepresentanter som utses av rektor. Styrelsen sammanträder cirka sex gånger per år. Hankens personal informeras om centrala beslut efter styrelsens möten.MedlemmarChristina Dahlblom, ordförande
Kim Karhu, viceordförande
Maria Didrichsen
Sören Kock, Hanken
Timo Korkeamäki, Hanken
Minna Martikainen, Hanken
Peter Immonen
Heidi Schauman
Alexandra Therman-Londen
Karen Spens, rektor, Hanken

Ombudsman

Paul Taimitarha PlaceringsrådetStiftelsens förmögenhetsförvaltning sköts av ett så kallat placeringsråd, som ger styrelsen rekommendationer gällande portföljens placeringar. Placeringsrådet sammanträder minst sex gånger per år, ibland oftare beroende av marknadsläget.Medlemmar:
Janne Larma, ordförande
Alexander Ehrnrooth
Peter Immonen
Anders LöflundValnämndenIlkka Brotherus, ordförande
Carl Ahlström
Carl Haglund
Satu Huber
Kristina Pentti-von Walzel