Organisation

Stiftelsens högsta beslutande organ är fullmäktige, som består av 40 personer med koppling till Hanken.

Fullmäktige, som sammanträder minst en gång per år, väljer medlemmar till styrelsen istället för dem som är i tur att avgå, fastställer bokslut, väljer revisorer och medlemmar till valnämnden, vars uppgift är att förbereda valet av såväl fullmäktige som styrelsen. Stiftelsens bokslut och protokollen från fullmäktigemötena finns publicerade på Stiftelsens hemsidor www.stiftelsenshh.fi.

Uppgift om medlemmarna i Stiftelsen Svenska Handelshögskolan fullmäktige och övriga organ är publicerade på Stiftelsens hemsidor www.stiftelsenshh.fi.

 

Stiftelsen Svenska Handelshögskolan fullmäktige

 

Stiftelsens styrelse

Styrelsen ansvarar för verksamheten med stöd av en ombudsman. Styrelsen består av sex externa ledamöter, oftast Hankenalumner, Hankens rektor samt tre Hankenrepresentanter som utses av rektor. Styrelsen sammanträder cirka sex gånger per år. Hankens personal informeras om centrala beslut efter styrelsens möten.

Medlemmar

Kim Karhu, ordförande
Alexandra Therman-Londen, viceordförande
Patrick Anderson
Erika Ehrnrooth
Mikael Frisk
Maria Holmlund-Rytkönen
Peter Immonen
Sören Kock
Anders Löflund
Karen Spens

Ombudsman

Paul Taimitarha

 

Placeringsrådet

Stiftelsens förmögenhetsförvaltning sköts av ett placeringsråd, som ger styrelsen rekommendationer gällande portföljens placeringar. Placeringsrådet sammanträder minst sex gånger per år, ibland oftare beroende av marknadsläget.

Medlemmar

Peter Immonen, ordförande
Janne Larma,
Alexander Ehrnrooth
Peter Immonen
Anders Löflund
Hanna Silvola

Valnämnden

Carl Haglund, ordförande
Satu Huber
Jan Malms
Kristina Pentti-von Walzel
Michaela von Wendt