Mer information

Information om Stiftelsen Svenska handelshögskolan

Stiftelsens ombudsman Paul Taimitarha hjälper gärna vid behov med ytterligare information. Han nås per telefon: +358 40 6501791 eller e-post: paul.taimitarha@stiftelsenshh.fi. Information om Stiftelsens verksamhet, organisation och förvaltning finns att tillgå  på Stiftelsens hemsida www.stiftelsenshh.fi.