Organisationsschema

Nedanstående bild skissar Hankens organisation. Hankens förvaltningsinstruktion beskriver beslutsfattningen och organisationen på Hanken.

Hankens organisationsdiagram

Förklaring av diagrammet: Den streckade linjen indikerar att rektor är ordförande för Akademiska rådet, ESC Externa intressentkommittén och IAB Internationella rådgivande kommittén samt representerar högskolan i Hanken & SSE Executive Educations beslutande organ ifall hen inte har delegerat uppgifterna till någon annan.