Pressmeddelandearkiv oktober-december 2016

Pressmeddelanden på finska och engelska hittar du genom att byta språk till engelska. Lehdistötiedotteet suomeksi ja englanniksi löytyvät englanninkielisiltä sivuilta.

15.12.2016: Hankens medelinsamlingskampanj når 7 miljoner euro

Liikesivistysrahasto donerar 250 000 euro till Hanken. I och med denna donation når Hankens medelinsamlingskampanj HANKEN RETURNS sjumiljonersträcket.

Donationen är Hankens andel av stiftelsens beslut att donera 2,5 miljoner euro till tio finska universitet för att främja ekonomisk forskning och utbildning. Donationsbeslutet baserades på följande kriterier; universitetens akademiska framgång inom vetenskaplig forskning, och universitetens samhälleliga genomslagskraft, mätt i antal ekonomer och ekonomiedoktorer. Donationsbeslutet baseras också på de donationer Liikesivistysrahasto mottagit inom ramen för universitetens områden under de senaste 15 åren.

- Vi är mycket tacksamma för denna donation och uppskattar att beslutet baserar sig på faktiska kriterier. Det signalerar att Hankens insats når långt och att vår framgång gagnar samhället i stort, säger rektor Karen Spens.

Fundraisingkampanjen HANKEN RETURNS pågår till 30.6.2017 och har med denna donation inkluderad hittills inbringat ca. 7,2 miljoner euro. De insamlade medlen används för att stärka Hankens unika position som Finlands enda självständiga handelshögskola.

För mera information, kontakta fundraisingchef Camilla Wardi.
camilla.wardi@hanken.fi
Tfn 040-560 59 64

Till början av sidan

07.12.2016: Disputation: Institutionella investerare som aktieägare

Naufal Alimov har i sin doktorsavhandling: Institutional investors as shareholders. The case of Pension Funds undersökt institutionella placerares förmåga att ha en aktiv roll i bolagsstyrningen. Fokus ligger på det svenska pensionssystemet eftersom offentliga pensionsfonder i det reformerade systemet i Sverige har samma mandat och samma historia och förväntas konkurrera med varandra.

-Institutionella investerare kunde tänkas vara väl lämpade att lösa problem inom bolagsstyrningen eftersom de sköts av proffs och ofta är bättre underrättade än individuella investerare. Emellertid kan institutionella portföljförvaltare också driva sina egna intressen på förmånstagarnas bekostnad och därför förblir de institutionella placerarnas roll i bolagsstyrningen en öppen fråga, säger Naufal Alimov.

Alimovs forskning visar att det finns ett positivt samband mellan marknadsvärderingen av företag och offentliga pensionsfonders ägande. Det här är ett resultat av att offentliga pensionsfonder investerar i aktier med högt marknadsvärde snarare än att försöka förbättra kvaliteten på bolagsstyrningen i de här företagen.

-Offentliga pensionsfonder tenderar att sälja aktier i dåligt presterande bolag hellre än att försöka påverka bolagsstyrningen i en bättre riktning, säger Alimov.

I sin avhandling framhåller Alimov att offentliga pensionsfonder har relativt liknande portföljer med inhemska stamaktier. Det finns också likheter i fondernas sälj- och köpbeteende.

-Den troligaste förklaringen till de här resultaten är att marknaden för individuella aktier är begränsad och regleringen av offentliga pensionsfonders investering är väldigt strikt, avslutar Alimov.

Naufal Alimov disputerar på sin doktorsavhandling, Institutional investors as shareholders. The case of Pension Funds på Hanken i Auditorium 309 på fredag, 9.12.2016 kl 12.
Opponent: Professor Harley E. Ryan, Georgia State University, Robinson College of Business
Kustos: Tom Berglund

Mera information:

Naufal Alimov
tfn: +358409613005
naufal.alimov@hanken.fi 

Till början av sidan

01.12.2016: Disputation: Konsumenter bör uppmuntras att köpa musik på laglig väg

Digitaliseringen och de tekniska omvälvningarna har medfört förändringar i hur musik distribueras och konsumeras: först kom nedladdning som ersatte fysiska cd-skivor och sedan fick nedladdning ge plats för streamingtjänster. I sin avhandling Transformation of the Recorded Music Industry to the Digital Age utforskar Petteri Günther de upphovsrättsliga frågeställningar som utvecklingen av musikdistributionen har medfört.

Den globala försäljningen av musikinspelningar var störst vid millennieskiftet, men har dalat sedan dess. Trenden bröts ungefär samtidigt som fildelningstjänsten Napster lanserades. Ändringar i upphovsrättslagstiftningen har oftast gjorts till följd av extern påtryckning.

– Vid millennieskiftet svarade man på den tekniska omvandlingen och piratismen genom att stifta nya upphovsrättslagar som skulle främja utvecklingen av en laglig marknad för digital musik. Genom förändringarna övergick man från retroaktiv övervakning till proaktiva åtgärder med elektroniska kontrakt och tekniska skyddsmekanismer, säger Petteri Günther.

Konsumenterna omfattade ändå inte helt de tekniska metoderna för bekämpning av piratism, som till exempel kopieringsskyddet på nedladdad musik. Det här kan ha bromsat upp utvecklingen av en laglig marknad för digital musik.

– En viktig fråga är om man har uppnått det man ville med lagändringarna. Bland annat har streamingtjänster med abonnemang ökat i popularitet och de har bevisligen minskat olaglig nedladdning, det vill säga piratism. Däremot har kopieringsskyddet på nedladdad musik visat sig ha en negativ inverkan på utvecklingen på den digitala musikmarknaden. Upphovsrätten ska vara rätt dimensionerad, men skyddsnivån räcker inte allena till för att lösa problemen, säger Petteri Günther.

Den goda nyheten är att musikmarknaden för första gången på länge visar små tecken på tillväxt. Försäljningssiffrorna från musikindustrins internationella takorganisation tyder också på att det pågår en övergång från nedladdning till streaming.

Petteri Günther disputerar på sin avhandling Transformation of the Recorded Music Industry to the Digital Age i Auditorium Futurum, Hanken Svenska handelshögskolan, fredagen den 2 december klockan 12.

Opponent: Professor Matthew Rimmer, Queensland University of Technology
Kustos: Marcus Norrgård

Mera information:
Petteri Günther
tfn 044 035 8493
@petterigunther

Petteri Günther disputation »

IFPI Global Music Report 2016 »

Till början av sidan

21.11.2016: Doktorsavhandling: Packaging nurses: mapping the social worlds of transnational human resource management

I sin doktorsavhandling utforskar Tricia Cleland Silva den gränsöverskridande arbetsmarknaden och personalhanteringen gällande sjukskötare.

– Historiskt sett har vårdyrket karaktäriserats av faktorer som kön, ras och klass, vilket har gett upphov till hierarkier och ojämlikhet på arbetsplatserna, säger Tricia Cleland Silva.

I sin avhandling illustrerar Cleland Silva detta fenomen genom att dokumentera rekryteringen och placeringen av 75 filippinska sjukskötare inom privata och offentliga organisationer i Finland under perioden 2007–2010. Detta var den första privata rekryteringen av utbildade sjukskötare från utlandet till Finland.

– Gränsöverskridande personalhantering innebär att det finns särskilda kriterier för urvalet och placeringen av icke-finska sjukskötare som påverkar hur de inkluderas i eller utesluts från det dagliga arbetet på arbetsplatsen, hävdar Tricia Cleland Silva.

Med hjälp av sociala världskartor illustrerar Tricia Cleland Silva hur organisationer och deras representanter samverkar gällande vårdyrket i Finland och den gränsöverskridande rekryteringen av sjukskötare, speciellt filippinska, sjukskötare. I sin studie granskar hon även hur existerande rutiner påverkar organisationers gränsöverskridande personalhantering av sjukskötare samt hur skötarna är socialt anpassade till finska klienter.

– Mina intervjuer avslöjar inte bara organisationernas krav på ansvar i fråga om rekryteringen och placeringen av sjukskötare från Filippinerna utan även hur gränsöverskridande personalhantering i fråga om sjukskötarna verkställs eller borde verkställas i Finland, förklarar Tricia Cleland Silva.

Tid: 26 november 2016, kl. 12
Plats: Auditorium 309, Hanken Svenska handelshögskolan, Helsingfors
Opponent: Dr. Ivy Lynn Bourgeault, University of Ottawa.
Kustos: Professor Emeritus Jeff Hearn, Svenska Handelshögskolan

För mer information:
Tricia Cleland Silva
Tfn 040 3521499
e-post: tricia.cleland@hanken.fi 

Till början av sidan

03.11.2016: Janne Tienari ny professor i företagsledning och organisation vid Hanken

ED Janne Tienari har utnämnts till professor i företagsledning och organisation vid Svenska handelshögskolan. Han tillträdde sin tjänst den 1 november 2016.

Tienari kommer från Aalto universitetets handelshögskola där han arbetat som professor i företagsledning och organisation och deltidsdirektör för doktorandprogrammet. Tienari har även internationell erfarenhet av gästande befattningar vid bl.a. Stockholms universitet. Förutom att sköta professuren kommer han också att vara involverad i Hankens kommande center inom genderforskning.

- Det ska bli spännande att flytta över gatan och börja jobba på Hanken som professor i företagsledning och organisation. Hanken har en aktiv forskarmiljö inom bland annat strategi- och genderforskning, som är mina huvudsakliga intresseområden inom forskningen, så det är en fantastisk möjlighet för mig att få komma med i den gemenskapen, säger Janne Tienari. Jag ser fram emot att arbeta på Hanken vars organisation har en stark institutionell bas och som är mycket internationell och framsynt.

Professor Tienari har en ekonomie doktorsexamen från Helsingfors handelshögskola. Hans forskningsfokus ligger på strategiarbete, organisationsförändring, företagsutveckling och genderrelaterad forskning. Han har också skrivit populärvetenskapliga böcker kring ledarskap och strategi. Tienari utsågs till årets forskare vid Aalto universitetets handelshögskola år 2010.

- Med sin breda forskningsbakgrund medför professor Janne Tienari en förstärkning inom främst strategi och genderforskning. Janne är en internationellt väletablerad forskare med ett brett nätverk, säger Sören Kock, prefekt för institutionen för företagsledning och organisation.

Tienari har under sin karriär undervisat inom både akademisk grundutbildning och doktorandprogram och har en bred erfarenhet som handledare. Han har även undervisat inom fortbildningsprogram för ledare. Han är styrgruppsmedlem i olika program, däribland Tekes Liideri och Ellun Kanats Dialogi-projekt.

Mera information:

Janne Tienari
E-post: janne.tienari@hanken.fi
Tel: 050 353 1093

Till början av sidan

01.11.2016: HUMLOG forskningsinstitutet och UNHCR avtalade om projektsamarbete

Hankens forskningsinstitut inom humanitär logistik, HUMLOG Institute, har slutit avtal om projektpartnerskap om utbildning inom logistik för UNHCR.

UNHCR utökar sitt fortbildningsutbud med mera möjligheter till distansstudier. På det här sättet vill man förbättra personalens möjligheter att delta i vidareutbildning på distans och samtidigt minska kostnaderna för att utbilda den världsomfattande personalen.

Under hösten 2016 kommer HUMLOG Institute att leverera tre online-moduler på temat logistik (Supply Chain Management) till FN:s flyktingorganisation UNHCRs digitala inlärningsplattform inom Supply Chain Management Certification Program. I och med avtalet blir Hanken UNHCRs partner i att utveckla utbildningsmaterial inom logistik.

-Detta är en stor ära och vi är stolta över att få axla detta uppdrag, säger HUMLOG-institutets direktör Ira Haavisto.

Sedan 1950 har UNHCR stått inför flera kriser på olika kontinenter och hjälpt flyktingar, asylsökande, tvångsförflyttade och statslösa människor, varav många inte har någon kvar att vända sig till.

UNHCR bidrar till att rädda liv och bygga en bättre framtid för miljontals människor som har blivit tvungna att lämna sina hem.

Mera information:
Ira Haavisto
 E-post: ira.haavisto@hanken.fi
Tel: 040 735 2761 

Till början av sidan

14.10.2016: Hanken utsåg Nina Ingves till Årets alumn 2016

Svenska handelshögskolan utser årligen Årets alumn, en Hankenalumn som är en person som via sitt engagemang i samhället har varit aktuell och fått erkännande under det gångna året. Alumnen har hållit kontakt till högskolan efter sin utexaminering.

I år har Hankens rektor tillsammans med högskolans alumnråd valt Nina Ingves, företagsrådgivare och blivande entreprenör, till Årets alumn. Hon utexaminerades från Hanken i Vasa år 2004 med entreprenörskap och företagsledning som huvudämne. I och med sitt engagemang i Hankens verksamhet är Nina Ingves en aktiv länk mellan Hanken och näringslivet och fungerar som en förebild för både studerande och andra alumner.

- Hanken har satt en stadig kurs framåt och jobbar målmedvetet för en stark ställning även i framtiden. De studerande får en stabil grund att bygga på och genom internationella ackrediteringar och topprankningar skapar man även en värdeökning för oss alumner. Jag är stolt över min alma mater och stöder mer än gärna verksamheten enligt bästa förmåga, säger en glad och hedrad Nina Ingves.

-Nina är en Hankenalumn med hög social kompetens och alltid redo att ställa upp. Hon har under flera år varit engagerad i vår verksamhet och bland annat framgångsrikt fungerat som debattledare vid olika tillfällen, säger prorektor Sören Kock.

Utmärkelsen tillkännagavs på Hankendagen i Vasa fredagen den 14 oktober 2016. Det här var åttonde året som Hanken utsåg Årets alumn.

Tilläggsinformation:

Nina Ingves
nina.ingves@krs.fi 
+358 404813830

Nina Olin
Direktör för externa relationer
Svenska Handelshögskolan
nina.olin@hanken.fi
+358 (0)40 3521 213

Till början av sidan

11.10.2016: Doktorsavhandling: Arbetsmarknadsorganisationernas makt gör det svårare att uppnå jämställda löner

 

Paula Koskinen-Sandberg webb 200.jpg

 

I sin doktorsavhandling The Politics of Gender Pay Equity-Policy Mechanisms, Institutionalised Undervaluation, and Non-Decision Making utforskar Paula Koskinen Sandberg de historiska, kulturella och politiska faktorer som påverkar löneskillnaderna mellan könen. Hon analyserar även var Finlands policy för lönejämställdhet har lyckats respektive misslyckats.

Resultaten visar att löneskillnaderna mellan könen är en politisk fråga vars lösning kräver politisk vilja. Dessvärre saknas ofta denna politiska vilja, och centrala aktörer, som arbetsmarknadsorganisationerna, fokuserar på att försvara sina förmåner och bevaka sina medlemmars intressen.

– Arbetsmarknadsorganisationerna har ett inflytande över den politiska processen. De kan påverka både lagstiftningsprocessen och innehållet i bestämmelserna samt riktlinjerna enligt sina egna intressen, hävdar Koskinen Sandberg.

– Eftersom jämställda löner är en svår politisk fråga fokuserar jämställdhetspolitiken på mindre kontroversiella frågor, såsom jämställdhetsplaner och utveckling av lönesystem, säger hon vidare.

Arbetsmarknadens könsbundna uppbyggnad omfattas med andra ord inte av aktuella handlingsplaner för lika lön.

– Löneskillnaderna mellan könen har historiska rötter som går tillbaka till välfärdsstatens begynnelse och uppkomsten av en kvinnodominerad offentlig sektor. Skillnaderna mellan lönerna och värderingen av olika yrken är institutionaliserade i det invecklade kollektivavtalssystemet. Samtidigt finns också lösningen till problemet i det här systemet: man kan påverka löneförhållandena inom olika branscher förutsatt att viljan finns, säger Koskinen Sandberg.

Tid: 15 oktober 2016, kl. 12 Plats: Auditorium Futurum, Hanken Svenska handelshögskolan, Helsingfors Opponent: Dr. Lenita Freidenvall, Stockholms universitet Kustos: Professor Emeritus Jeff Hearn, Svenska Handelshögskolan

För mer information kontakta Paula Koskinen Sandberg, tfn 050 5122684, e-post: paula.koskinen@hanken.fi 

En nedladdningsbar version av avhandlingen finns här »

Till början av sidan

07.10.2016: Hanken gör storsatsning för företagande

Hanken lanserar inkubator och mötesplats för att sporra företagande bland studerande, alumner och anställda.

I våras undertecknade Hanken tillsammans med alla Finlands universitet en överenskommelse med Suomen Yrittäjät ry – Företagarna i Finland rf. för att hjälpa upp företagande bland studenter och alumner. Ett steg i detta arbete är skapandet av en mötesplats för våra studenter och alumni med ett gemensamt intresse i företagande. Den 11 oktober är det dags för Hankens nygrundade Business Lab att slå upp sina dörrar.

Hanken Business Lab är en nyskapande inkubator vars verksamhetsidé är att hjälpa uppstartsföretag, tillväxtbolag, föreningar och individer att uppnå betydande tillväxt.

- Vårt ultimata mål är att uppmuntra och utveckla möjlighterna för entreprenörskap. Målet med Hanken Business Lab är att stöda detta genom att erbjuda faciliteter, stöd, och tillgång till finansiärer och nätverk för de studerande och alumner som intresserade av att grunda eller utveckla ett företag, säger Markus Wartiovaara, direktör för Hanken Business Lab.

Hanken Business Lab håller till i det så kallade Torget, som är ett nyinrett utrymme där företag med Hanken-anknytning får tillgång till kontorsutrymmen och –infrastruktur samt mötesrum i centrum av Helsingfors. Torget är öppet dygnet runt och tjänsterna får användas gratis i ett år.

- Vi vill skapa en företagaranda och uppnå en god social mix av personer från olika håll i Hanken-sfären: studerande, alumner, anställda och andra samarbetspartners, såväl finländska som internationella, fortsätter Wartiovaara.

För Hanken är Torget och Hanken Business Lab ett sätt att skapa de bästa förutsättningarna för företagande.

- Den huvudsakliga målgruppen för både Torget och för Hanken Business Lab är våra studerande och alumner. Därför har vi engagerat dessa två grupper genom hela planeringsprocessen, så att vi uppnår en verklig samlingsplats där den undervisande personalen och externa intressenter kan möta studerande och alumni, säger Hankens rektor Karen Spens.

Hanken Business Lab lanseras 11.10.2016 kl.18-20 i Torget, källarvåningen i Hankens huvudbyggnad på Arkadiagatan 22, Helsingfors. Under tillställningen kan man bekanta sig med de första bolagen som har som avsikt att utveckla sin verksamhet på Hanken Business Lab.

Mera information:

Markus Wartiovaara
markus.wartiovaara@hanken.fi
040 820 2100 

Till början av sidan