Pressmeddelandearkiv juli-september 2015

Pressmeddelanden på finska och engelska hittar du genom att byta språk till engelska. Lehdistötiedotteet suomeksi ja englanniksi löytyvät englanninkielisiltä sivuilta.

24.09.2015: Camilla och John Lindfors satsar 250 000 euro på Hanken

Hankenalumnerna Camilla och John Lindfors donerar 250 000 euro till Hankens pågående fundraisingkampanj HANKEN RETURNS.

- Det är viktigt att det finns en stark ekonomiutbildning på högskolenivå på svenska i Finland. Både min fru och jag har fått en gedigen utbildning på Hanken och vi vill gärna se att andra får samma möjlighet. Det bästa sättet att säkerställa Finlands framtida konkurrenskraft är att investera i utbildning, särskilt inom ett område som kommer att ha en direkt inverkan på ekonomin över tiden, säger John Lindfors.

- Det här är kampanjens hittills största privata donation och vi är djupt tacksamma för den. Det känns fantastiskt att våra alumner engagerar sig i Hankens framtid, säger rektor Karen Spens.

Fundraisingkampanjen HANKEN RETURNS pågår till 30.6.2017 och har med denna donation inkluderad hittills inbringat 4,2 miljoner euro. De insamlade medlen används för att stärka Hankens unika position som Finlands enda självständiga handelshögskola.

Mer information:
Kampanjchef Janina Jansson
janina.jansson@hanken.fi
0400 316460

Till början av sidan

21.09.2015: Professionell användning av sociala medier temat för årets Hanken Network Day 24.9.2015

Torsdagen den 24 september ordnar Hanken det årliga nätverkstillfället Hanken Network Day. Dagen erbjuder en plattform för studerande och företag att mötas och ger studerande en möjlighet att träffa experter från näringslivet, lära sig om olika branscher och få insikt i framtidens kompetenskrav. I årets evenemang deltar 18 företag som finns på plats för att träffa morgondagens förmågor.

Dagens tema är professionell användning av sociala medier. Temat öppnas upp av Jörgen Sundberg, grundare av London-baserade företaget Link Humans som hjälper företag med strategi, innehåll och hantering av sociala medier. Han har även startat bloggen Undercover Recruiter som numera toppar listan för karriär- och rekryteringsbloggar.

Jörgen Sundberg föreläser för deltagarna i Hanken Network Day på temat Professional Social Media for People & Companies. Presentationen hålls kl. 15.00–16.30 i Hankens festsal. Under sin föreläsning ger Sundberg tips för hur maximera nyttan av sociala medier i både arbetssökande och rekrytering.

Representanter för media är välkomna att delta i både dagen och föreläsningen.

Mera information:
Clarissa Köhler, näringslivsansvarig
clarissa.kohler@hanken.fi.
040 3521 380

Till början av sidan

14.09.2015: Hankens magisterutbildning på plats 67 i Financial Times-ranking

Hankens magisterutbildning har placerat sig på plats 67 i Financial Times årliga Masters in Management-ranking. FT rankar världens 80 bästa handelshögskolor som erbjuder magisterutbildning i ekonomi.

En orsak till Hankens placering är den höga andel (98 %) nyutexaminerade som hittat jobb inom tre månader från att de blivit färdiga från Hanken.

- Vi är väldigt nöjda över placeringen som vi ser som ett bevis på att Hanken är en modern topphandelshögskola även internationellt sett, säger rektor Karen Spens.

Totalt finns ca 15 000 handelshögskolor i världen. Av dessa kvalar endast 80 in på Financial Times – listan. Av de nordiska handelshögskolorna kvalar endast sju och av de finländska endast två på listan. Listan toppas av schweiziska University of St. Gallen (1) och franska HEC Paris (2) och Essec Business School (3).

Placeringen i rankingen baserar sig till största delen på en enkät bland alumner som utexaminerats till magistrar från respektive universitet tre år tidigare. På placeringen inverkar även den statistik som universiteten själva levererar.

Läs mer om Financial Times ranking: http://rankings.ft.com/businessschoolrankings/masters-in-management-2015

Tilläggsinformation:
Maj-Britt Hedvall
Direktör för forskning och internationalisering
050 564 3776
maj-britt.hedvall@hanken.fi

Till början av sidan

03.09.2015: Ansvar, inverkan, innovation och engagemang ledorden för Hankens 107:e verksamhetsår

Hanken Svenska handelshögskolan inledde sitt 107 verksamhetsår i Helsingfors och sitt 36 i Vasa med traditionell inskription i Helsingfors den 1 september och i Vasa den 2 september 2015.

Sitt inskriptionstal byggde nyutnämnda rektor Karen Spens kring följande teman: ansvar och hållbarhet, universitetens inverkan på det omgivande samhället, innovativa lösningar i forskning och undervisning samt engagemang och samverkan mellan Hanken och näringslivet.

Rektor Spens uttryckte sin oro över de utmaningar samhället ställs inför i form av global uppvärmning, ohälsa, demografiska förändringar, brist på naturresurser och den tilltagande flyktingkrisen Europa just nu beskådar.

- Både Finland generellt och Hanken som högskola bör ta sitt ansvar genom att skapa och föra fram hållbara alternativ. Vid Hanken sker detta genom att sträva efter att minska belastningen på miljön och genom att främja samhällsansvar i såväl forskning, undervisning och vårt samhälleliga engagemang, sade rektor Spens.

I sitt tal lyfte rektor Spens även fram forskningens betydelse för det omgivande samhället.

- För att vi ska kunna möta de utmaningar vi står inför krävs kunskap. Här har universiteten en avgörande roll genom att aktivt föra fram den kunskap som skapas i dem. Det räcker inte heller att bara mäta forskningens genomslagskraft utan vi måste likaledes hitta sätt för att mäta och dokumentera undervisningens genomslagskraft på alla utbildningsnivåer, betonade Spens.

Enligt Spens krävs innovativa lösningar för att universiteten skall klara de krav de ställs inför. Exempel på sådana är utveckling av undervisningsmetoderna, att ta i bruk ny undervisningsteknologi samt bedriva nytänkande forskning. För Hanken betyder detta att högskolan vid sidan om sina styrkeområden även bör satsa på forskningsområden som ännu är under utveckling och sådana som kommer att uppstå i framtiden.

- Hanken har en utmärkt grund för att ta sig an både redan kända samt kommande utmaningar, konstaterade Spens. Hanken är det enda finländska universitetet som bedöms bedriva forskning som är både produktiv och har genomslagskraft, högskolan anses vara på topp på listan universitet som befrämjar entreprenörskap, och Hanken har kommit långt i att integrera och engagera både näringsliv och samhälle i sin verksamhet. Tack vare lyckade medelinsamlingskampanjer har Hanken en trygg ekonomisk bas att utvecklas vidare på.

Hela inskriptionen i Helsingfors med tal av rektor Spens, styrelsens vice ordförande Jannica Fagerholm samt studentkårens representant Stina Wahlsten kan ses via Hankens webbplats: https://www.hanken.fi/sv/om-hanken/hanken-en-internationell-handelshogskola-med-stark-forankring-i-naringsliv-och-samhalle

Tilläggsinformation:
Rektor Karen Spens
karen.spens@hanken.fi
+358 50 564 3742 (rektors assistent)

Till början av sidan

02.09.2015: Intresset för ekonomistudier växer - 470 nya studerande inleder sina studier vid Hanken i höst

I höst inleder sammanlagt ca 470 personer sina studier vid Hanken i Helsingfors eller Vasa, inom antingen Hankens kandidat- och magisterutbildning, vid studier på magisternivå på svenska, eller inom något av Hankens sex internationella magisterprogram.

- Antalet nya kandidatstuderande är rekordstort och i Helsingfors deltog förra veckan ca 220 personer i introduktionsdagarna för nya hankeiter. Den stora mängden beror dels på att Hanken fyller de 14 extra platser som är ett led i Undervisnings- och kulturministeriets åtgärdande av anhopningen av sökande till högskolorna och dels på att de nya studerandena inte längre får frånvaroanmäla sig första läsåret, förklarar studiebyråchef Linda Gerkman.

Till kandidat och magisterutbildningen har Hanken i år antagit nya studerande på tre sätt:
direkt på basis av studentbetyg, via öppna högskolestudier och på det traditionella sättet via studentexamensbetyg och Hankens inträdesprov.

- Majoriteten söker via betyg och inträdesprov och av dessa är största delen nya studenter. Totalt hade Hanken 1 177 sökande i huvudantagningen och av dessa skrev 885 vårt inträdesprov, berättar Gerkman.

Vid sidan av studentbetyg och inträdesprov kan en sökande antas till Hanken även via den så kallade Snabbleden vid Öppna universitetet. I år såldes Öppna Hankens snabbledspaket både i Helsingfors och i Vasa slut på två minuter och ca 90 Öppna Hanken-studerande kommer att inleda sina studier i år med sikte på att bli antagna till examensutbildningen nästa år.

Till Hanken kan personer med en examen från tidigare även söka direkt till magisterstudier på antingen svenska eller engelska.

- Intresset för magisterstudier på svenska stiger år för år. I nästa års antagning kommer det att vara möjligt att söka till magisterstudier på svenska i Hankens alla huvudämnen, säger Linda Gerkman.

Hanken har även lyckats höja antalet studerande som tar emot en studieplats vid ett av högskolans sex engelskspråkiga magisterprogram. Av dem har 44 % utländskt medborgarskap.

Läs mer om antagningen till Hanken i år.

Tilläggsinformation:
Linda Gerkman
linda.gerkman@hanken.fi
040 3521 366

Till början av sidan

01.09.2015: Svenska handelshögskolan köper sina fastigheter i Helsingfors och Vasa

Hanken Svenska handelshögskolan har den 1 september 2015 ingått ett avtal om att köpa sina fastigheter i Helsingfors och Vasa. Bägge fastigheter blir alltså högskolans egendom från samma dag. Försäljare av fastigheterna är Helsingfors universitetsfastigheter Ab, där Hanken haft ett aktieinnehav på 2,3 % som samtidigt överlåts tillbaka till bolaget.

- Då statens affärsverk Senatsfastigheter sålde sina aktier i universitetsfastighetsbolaget, såg Hanken sin chans till att göra en investering som stöder högskolans strävan att vara en självständig handelshögskola. Eftersom högskolan nu kommer att spara ca 1,5 miljon euro i hyreskostnader årligen, blir det en bra investering, säger styrelseordförande Björn Wahlroos om bakgrunden till fastighetsköpet.

Köpet har föregåtts av en grundlig utredning av såväl fastigheternas värde, kondition som kommande reparationsbehov.

- Utredningarna har visat att bägge fastigheter är i bra skick och är således en sund investering för högskolan att göra, kommenterar rektor Karen Spens.

Tilläggsinformation:
Mauno Lindroos, förvaltningsdirektör
mauno.lindroos@hanken.fi
050 564 3787 

Till början av sidan

28.08.2015: Professor George Athanassakos besöker Hanken: ”Greklands enda möjlighet är en betydande avskrivning av skulderna”

Den meriterade ekonomen och professorn George Athanassakos kommer till Finland och besöker Hanken 28.8-3.9.2015. Under den här tiden kommer han bland annat att vara en av huvudtalarna vid invigningen av Hankens nya internationella magisterprogram i redovisning och finansiell ekonomi som hålls den 2 september 2015 kl. 14.

Professor Athanassakos har forskat i både Kanadas och Greklands kapitalmarknader och läget inom industrin. I sin aktuella skrivelse ”The Tragedy of Greece” talar han om den grekiska tragedin:

- Grekland är inte oskyldig till sin kris, men det är inte EU heller, säger Athanassakos och påminner om att Grekland inte var redo för EU och euron år 2001, även om speciellt tyskarna pressade på för att det skulle utöka både export- och penningmarknaden.

- Nu har Grekland framför sig tuffa tider oberoende av vad som händer. Det finns bara dåliga – eller ännu sämre – alternativ. Om Grekland behåller euron har landet en lång skuldbelagd väg framför sig. Om Grekland lämnar euron har landet en historisk börda av dåliga ledare att leva med. En eventuell avgång från euroområdet kunde lätt till exempel leda till hyperinflation och som resultat av det en massiv försäljning av statlig egendom, fortsätter Athanassakos.

Det enda möjliga lösningen är enligt Athanassakos en betydande avskrivning av skulderna. Det här skulle ge landet chansen att i lugn och ro inom gränserna för vad som är möjligt utvecklas i mera europeisk riktning.

Läs hela artikeln: www.investmentreview.com/news/the-tragedy-of-greece-6899

Professor Athanassakos är Ben Graham Value Investing professor vid Western Universityn Richard Ivey School of Business. Baserat på hans publikationer i Financial Manegement hör professor Athanassakos till de tio främsta forskarna i Kanada och tidningen Globe and Mail har valt honom till en av Kanadas tio främsta professorer. Därtill har FPSC (The Financial Planning Council) tilldelat professor Athanassakos en utmärkelse. Han har forskat omfattande i förverkligandet av Value investing-strategin och de faktorer som inverkar på strategin samt olika institutioners inverkan på kapital- och aktiemarknaderna.

Tilläggsinformation och intervjuförfrågningar:
Professor, prorektor Minna Martikainen
040 3521 460
minna.martikainen@hanken.fi

Till början av sidan

20.08.2015: Saara och Björn Wahlroos stiftelse donerar 250 000 euro till Hanken

Saara och Björn Wahlroos stiftelse donerar 250 000 euro till Hankens pågående medelinsamlingskampanj HANKEN RETURNS. Stiftelsen grundades år 2002 för att stöda och uppmuntra forskning och debatt inom ekonomi och sociala frågor.

"Hanken är viktig för Finland. Med sin internationalisering och höga akademiska ambitioner har högskolan blivit ett allt viktigare fönster mot omvärlden. I det bistra ekonomiska klimatet måste högskolan i allt högre grad sätta sin tillit till privat finansiering", säger stiftelsens ordförande Björn Wahlroos.

Fundraisingkampanjen HANKEN RETURNS pågår till 30.6.2017 och har med denna donation inkluderad hittills inbringat närmare 3,9 miljoner euro. De insamlade medlen används för att stärka Hankens unika position som Finlands enda självständiga handelshögskola.

Tilläggsinformation:
Janina Jansson, kampanjchef HANKEN RETURNS
0400-316460, janina.jansson@hanken.fi

Till början av sidan

18.08.2015: Doktorsavhandling: Kina ter sig fortfarande fjärran för expatrioter 

“Jag ville vara kines, en gång...  Jag ville att Kina skulle bli den plats där jag gjorde karriär och levde mitt liv. Men jag kommer inte att skynda mig tillbaka. Jag har lämnat min kärlek bakom mig, vaknat upp från min dröm om Kina.”

- Kina har varit ett välbekant mål för multinationella koncerner i några decennier, men förvånande nog utgör landet likväl en av de största utmaningarna för utsända medarbetare, konstaterar Ling Eleanor Zhang som disputerar i ämnet 22.8. 

Även om det kan te sig som om misslyckanden skulle vara vanliga bland personer som flyttar till Kina på grund av arbete visar Zhangs forskningsresultat att de blir alltmer förankrade i arbetslivets vardag. Ett ökande antal personer som skickats till Kina av huvudkontoret eller etablerat sig på eget initiativ, entreprenörer samt personer som av olika orsaker temporärt bor i Kina väljer att stanna kvar i landet. Dessa personer är föremål för påverkan av ett flertal förvirrande processer under den gemensamma beteckningen kulturell anpassning, assimilation eller bikulturalism.

Utifrån en omfattande fältundersökning avser Zhang att exponera utländska personers arbets- och levnadsvillkor i Kina i ett språkligt och kulturellt perspektiv. I sin doktorsavhandling framför Zhang även de mångfasetterade kulturella utmaningar som utländska medarbetare ställs inför såväl utifrån sitt eget perspektiv som utifrån det perspektiv genom vilket de betraktas av värdlandets personal. Hon framlägger dessutom en kontextuell redovisning av den fördel man har av goda kunskaper i värdlandets språk då det gäller interkulturell anpassning. Zhang bygger induktivt upp en analytisk struktur för en analys av varför och på vilket sätt värdlandets språk är betydelsefullt.

- Utsända från de nordiska länderna som arbetar och bor i Kina har olika kulturidentiteter, till exempel en marginell bikulturell identitet, en kosmopolitisk identitet, en övergångsidentitet och en monokulturell identitet, säger Zhang. Faktorer såsom organisatorisk kontext, de utsändas inställning till värdlandets språk, liksom även inriktningen av deras nätverk, har påverkat det sätt på vilket de utsända identifierar sig med hemlandet, värdlandet och en tredje kultur, tillägger hon.

Forskningsresultaten avslöjar likaså ett antal strategier som de utsända antar i syfte att komma tillrätta med osäkerhet och tvetydighet, som till exempel att hålla fast vid fysiska bevis på förankring, tron på individualitetens betydelse, en realistisk utvärdering och ett godtagande av den marginella tillvaron samt räkna med en viss grad av flexibilitet i fråga om sin egen kulturella identitet.

FM Ling Eleanor Zhang disputerar i ämnet företagsledning och organisation på doktorsavhandlingen On Becoming Bicultural: Language Competence, Acculturation and Cross-cultural Adjustment of Expatriates in China lördagen den 22 augusti 2015.

Tid: 22 augusti 2015, kl. 12
Plats: Rum 309, Hanken Svenska handelshögskolan, Helsingfors
Opponent: Docent Yih-teen Lee, IESE Business School (Instituto de Estudios Superiores de la Empresa), University of Navarra, Barcelona, Spanien
Kustos: Professor Jeff Hearn, Hanken Svenska handelshögskolan

En kopia av avhandlingen kan laddas ner här: http://hdl.handle.net/10138/156084

För mer information, ta gärna kontakt med:
Ling Eleanor Zhang
ling.zhang@hanken.fi
+358 50 5359576

Till början av sidan

12.08.2015: Pressinbjudan: Moderna undervisningsmetoder och samarbete temat för årets Peda-forum dagar

Nätverket Peda-forum ordnar årligen nationella utvecklingsdagar kring undervisning och universitetspedagogik. Arrangörsturen roterar bland de finländska universiteten, i år ordnas dagarna i en unik satsning mellan Hanken Svenska handelshögskolan och Försvarshögskolan den 20-21 augusti 2015.

Dagarnas tema är ”Styrka genom samarbete” för att betona vikten av samarbete mellan olika aktörer inom undervisning samt behovet av både nationella och internationella nätverk inom universitetsväsendet. För att lyfta fram den internationella aspekten är evenemanget för första gången trespråkigt då det erbjuds program på svenska, finska och engelska.

Under dagarna får deltagarna höra presentationer och delta i workshops på teman som t.ex. vilken roll sk MOOCar och avatarer har för framtidens pedagogik, moderna undervisningsmiljöer, digitalisering samt samarbetet mellan universitet och arbetsgivare. Bland huvudtalarna finns professor emeritus Yves Epelboin från UPMC – Sorbonne University i Paris och styrelseordförande Björn Wahlroos.

Representanter för media är välkomna att delta i dagarna. OBS! Eftersom evenemangets andra dag ordnas på Sandhamns militärområde är förhandsanmälan obligatorisk! Anmälningar till Sandhamn bör göra senast tisdag 18.8.

Mer information och anmälningar:

Program och praktisk information

www.peda2015.fi

Hanken
Nina Olin, Direktör för externa relationer och kommunikation
050 572 7470
nina.olin@hanken.fi

Försvarshögskolan
0299 530 121
Suvi Manelius, Informatör
suvi.manelius@mpkk.fi

Till början av sidan

11.08.2015:Doktorsavhandling: Konsolidering kan optimera resurserna i humanitär logistik

Katastrofer, konflikter och fattigdom plågar miljoner människor över hela världen. Humanitära organisationer möter dessa människors behov genom att använda en omfattande uppsättning resurser som stöds av material-, penga- och informationsflöden. För att kunna optimera insatsen av sina resurser behöver humanitära organisationer effektivt logistiskt stöd. Med hjälp av vertikal eller horisontell samordning kan organisationerna bättre reagera på olika situationer.

En specifik metod inom samordning är konsolidering, ett tema som utforskas på djupet i Alain Vaillancourts avhandling “Consolidation in Humanitarian Logistics” (konsolidering inom humanitär logistik). Vaillancourt strävar efter att förstå den kompetens och de bakomliggande resurser som krävs för konsolidering av material i leveranskedjor.

- Genom att konsolidera de materiella resurserna får humanitära organisationer bättre tillgång till kunnande över organisationsgränserna, vilket stödjer dem i att genomföra sitt uppdrag, påpekar Vaillancourt.

Avhandlingen behandlar begrepp relaterade till materiell konsolidering samt humanitär logistik som till exempel samordnad lagerhantering, upphandling och transport. Forskningsresultaten visar på förbättrade möjligheter för humanitära organisationer att förvärva olika slags nya färdigheter genom specifika samordnade verksamheter. Resultaten ger ledningen för humanitära organisationer insikter i konsolidering och hur de kan organisera lämpliga resurser, öka det interna kunnandet och därigenom förbättra sin verksamhet i leveranskedjorna.

MSc Alain Vaillancourt disputerar i ämnet logistik och samhällsansvar på doktorsavhandlingen “Consolidation in Humanitarian Logistics” fredagen den 14 augusti 2015.

Tid: 14 augusti 2015 kl. 12
Plats: Rum 309, Hanken Svenska handelshögskolan Helsingfors
Opponent: Professor Ruth Banomyong, Thammasat University, Thailand
Kustos: Erkko professor Gyöngyi Kovacs, professor i humanitär logistik

En kopia av avhandligen kan laddas ned här: http://hdl.handle.net/10138/155629

För mer information, kontakta:
Alain Vaillancourt
alain.vaillancourt@hanken.fi

Till början av sidan

10.08.2015: Doktorsavhandling: Essays on Momentum and Risk

Existensen av momentum i marknadspriser, d.v.s. att priset på tillgångar empiriskt tenderar att fortsätta röra sig i samma riktning, strider mot traditionell finansteori. Trots det hittas momentum i priser globalt och bland de flesta tillgångsslag.

- De höga momentumavkastningarna bland högriskaktier beror på en överreaktion bland investerare säger John Pettersson. Denna överreaktion övergår rätt snabbt i en motrörelse, där marknadspriset justeras tillbaka mot det fundamentala värdet på tillgången. Hos lågriskaktier orsakas momentum av att ny information långsamt beaktas i marknadspriser.

Flera alternativa prissättningsmodeller har försökt förklara varför momentum fortsätter existera på finansiella marknader globalt. I sin doktorsavhandling ”Essays on Momentum and Risk” testar John Pettersson alternativa prissättningsmodeller som bygger på beteendevetenskap.

- Mina resultat visar att det inte är osäkerheten om informationen som orsakar högre momentum (något som prissättningsmodellerna gör gällande), utan snarare investerares generella syn på tillgångens risk.

Eftersom investerare kan dra nytta av denna marknadsanomali för att skapa investeringsstrategier är momentum även intressant ur ett ekonomiskt perspektiv. De resultat som presenteras i Petterssons avhandling kan direkt användas för att effektivera en momentuminvesteringsstrategi.

EM John Pettersson disputerar i ämnet finansiell ekonomi på doktorsavhandlingen ”Essays on Momentum and Risk” fredagen den 14 augusti 2015.

Tid: 14.8.2015, kl. 12
Plats: Promotionssalen, Hanken Svenska handelshögskolan, Vasa
Opponent: Professor Mika Vaihekoski, Åbo Universitet
Kustos: Professor Johan Knif, Hanken Svenska handelshögskolan

En kopia av avhandligen kan laddas ned här: http://hdl.handle.net/10138/155628

För ytterligare information, vänligen kontakta:
John Pettersson
john.pettersson@hanken.fi
+358 50 3738 343

Till början av sidan