Pressmeddelandearkiv januari-mars 2017

Pressmeddelanden på finska och engelska hittar du genom att byta språk till engelska. Lehdistötiedotteet suomeksi ja englanniksi löytyvät englanninkielisiltä sivuilta.

31.03.2017: Hanken åter femte bäst i världen på forskning och publikationssamarbete

Hanken har förnyat sin position som femte bäst i världen på forskning och publikationssamarbete i den globala U-Multirank universitetsrankingen.

Enligt resultaten överträffar Hanken över 1 500 universitet i både USA och Europa.

- Vår fortsatta framgång i denna ranking bevisar att Hankens forskning verkligen håller en hög internationell nivå, säger Hankens rektor Karen Spens.

Hanken rankas speciellt högt inom citationsfrekvens, toppciterade publikationer samt inom internationella sampublikationer.

- Bland de tio bästa på listan, enligt toppciterade publikationer, finns endast tre andra europeiska universitet. Vi ser detta som ett resultat av vårt målmedvetna arbete för att uppmuntra våra forskare att publicera i internationella topp-tidskrifter och att samarbeta internationellt, säger Timo Korkeamäki, prorektor med ansvar för forskning.

U-Multirank jämför 1500 universitet inom ett flertal kategorier som gäller bland annat forskning, undervisning och internationalisering. Hanken utmärkt i variabler som internationell studentmobilitet, post doc forskarpositioner, andel internationell personal, andel privat finansiering och utexamineringsgrad.

Den fjärde årliga upplagan av U-Multirank jämför 1 500 universitet från nästan 100 länder. Rankingen innefattar 10 resultatlistor som listar de 25 bästa universiteten enligt olika U-Multirank indikatorer.

U-Multirank är den första globala rankingen som erbjuder en heltäckande bild över diversiteten i universitetens resultat. U-Multirank är utvecklad och implementeras av ett självständigt konsortium av institutioner för högre utbildning i Europa och stöds av den europeiska kommissionen

Läs mer om rankingen: www.umultirank.org

Tilläggsinformation ges av:

Timo Korkeamäki, prorektor med ansvar för forskning
timo.korkeamäki@hanken.fi
+358 40 3521 308

Till början av sidan

30.03.2017: Stiftelsen Tre Smeder donerar ytterligare 250000 euro till Hanken

Hanken har tagit emot en donation av Stiftelsen Tre Smeder på 250 000 euro till sin pågående fundraisingkampanj HANKEN RETURNS. Detta är den andra donationen och Stiftelsen Tre Smeder har därmed donerat totalt 1 000 000 euro till kampanjen.

-Med denna donation vill Stiftelsen Tre Smeder medverka till att skapa förutsättningar för Hanken att på lång sikt bibehålla den högklassiga undervisningen och forskningen vid högskolan, säger Stiftelsen Tre Smeders ombudsman Patrik Lerche.

-Stiftelsens donationer möjliggör satsningar inom utbildning och forskning och bidrar till att Hanken kan höja nivån på verksamheten. Vi är djupt tacksamma för denna tilläggsdonation och för att Stiftelsen Tre Smeder än en gång visar sitt förtroende för Hanken, säger rektor Karen Spens.

Fundraisingkampanjen HANKEN RETURNS pågår till 30.6.2017 och har med denna donation inkluderad hittills inbringat ca 8,1 miljoner euro. De insamlade medlen används för att stärka Hankens unika position som Finlands enda självständiga handelshögskola.

För mera information, kontakta fundraisingchef Camilla Wardi.
camilla.wardi@hanken.fi
Tfn 040-560 59 64

Till början av sidan

24.03.2017: Aktia donerar 100 000 euro till Hanken

Hanken har tagit emot en donation av Aktia Bank Abp på 100 000 euro till sin pågående fundraisingkampanj HANKEN RETURNS. Med donationen vill Aktia stöda kontinuerlig utveckling av internationellt konkurrenskraftig och högklassig utbildning och forskning i Finland.

-Vetenskap och kunskap på hög nivå främjar tillväxt i ekonomin, sysselsättning och välfärd. Det är viktigt att värna om mångsidig och bred kompetens för att också i framtiden kunna garantera vår internationella konkurrenskraft och att nya innovationer skapas i vårt land, konstaterar Aktias verkställande direktör Martin Backman.

-Det betyder väldigt mycket att det finns förtroende för Hanken och vi är djupt tacksamma för denna donation. Hanken arbetar hårt för att utvecklas och vi har siktet på att vara ett högklassigt, forskningsintensivt och internationellt universitet, säger rektor Karen Spens.

Grunden till Aktia lades 1825. Aktiakoncernen har cirka 380 000 kunder som betjänas av drygt 45 kontor och via internet- och telefonkanaler. Aktias aktier noteras på Nasdaq Helsinki Oy och Aktia ägs av finländska Aktia- och sparbanksstiftelser, institutioner, företag och privatpersoner.

Fundraisingkampanjen HANKEN RETURNS pågår till 30.6.2017 och har med denna donation inkluderad hittills inbringat ca. 7,9 miljoner euro. De insamlade medlen används för att stärka Hankens unika position som Finlands enda självständiga handelshögskola.

För mera information, kontakta fundraisingchef Camilla Wardi.
camilla.wardi@hanken.fi
Tfn 040-560 59 64

Till början av sidan

14.03.2017: Hankens kvalitetssystem godkändes i nationell auditering

Det Nationella Centret för Utbildningsutvärdering (NCU) har godkänt Hankens kvalitetssystem. Kvalitetsstämpeln gäller för sex år framåt.

Kvalitetsauditeringen granskar högskolornas kvalitetssystem och fokuserar på kvalitetshanteringens organisation, ansvarsfördelning, förfarande och resurser. Med kvalitetshantering avses de förfaranden, processer och system som ligger som grund för att upprätthålla och utveckla verksamhetens kvalitet.

- Jag är verkligen nöjd över att det hårda arbete vi gjort för att utveckla vårt kvalitetssystem belönats genom en godkänd auditering, säger rektor Karen Spens.

Auditeringsgruppen ansåg att utvecklingsarbetet vid Hanken efter den förra auditeringen har varit framgångsrikt.

- Rektoratet har genomfört många åtgärder för att utveckla kvalitetssystemet, att koppla samman kvalitetsprocesser och att formalisera förfaranden. Högskolan har nu en bättre helhetssyn på kvalitetssystemet”, säger auditeringsgruppens ordförande, professor Jacques Lanarès från Lausannes universitet.

NCU konstaterar även att kvalitetskulturen i Hanken kännetecknas av ett starkt engagemang för att uppnå resultat av hög kvalitet.

Kvalitetsarbetet vid Hanken kommer att fortsätta även i framtiden, parallellt med arbetet att säkra de internationella ackrediteringarna genom att högskolans fokuserar på förstklassig forskning och utbildning samt internationalisering och växelverkan med näringslivet.

Hankens kvalitetssystem auditerades hösten 2016 av en internationell expertpanel.

Tilläggsinformation:

Kvalitetsplanerare Katarina Valkama
katarina.valkama@hanken.fi

För mera information läs NCUs pressmeddelande »

Till början av sidan

13.03.2017: Hankenstuderande Emil Rantatulkkila årets Anders Wall-stipendiat

Årets Anders Wall-stipendium tilldelades hankeiten Emil Rantatulkkila. Stipendiet delades ut på Musikaliska Akademien i Stockholm på Anders Walls födelsedag den 10 mars 2017.

Emil har inte bara uppvisat fina studieprestationer, utan har också skapat en kanal på sociala medier, Pongfinity, som redan väckt stort intresse med enorm affärspotential globalt. Via Pongfinity laddar han upp bordtennisrelaterade videor på Instagram, Facebook och YouTube tillsammans med ett par kompisar.

För tillfället är Emil utbytesstuderande i Singapore för att få en djupare inblick i den asiatiska kulturen och affärsverksamheten. Han studerar mandarin för att kunna öka Pongfinitys synlighet i Kina, där bordtennis är en nationalsport. Hans mål är att hjälpa europeiska och asiatiska företag att ta sig in på nya marknader med hjälp av kreativa marknadsföringsvideor som kombinerar produktplacering och bordtennishumor.

– Jag vill gärna vidareutveckla mina entreprenöriella aktiviteter i Pongfinity. Stipendiet ger mig möjlighet att uppgradera min kamerautrustning och att göra samarbetsprojekt med andra stora kanaler på sociala medier runt om världen, säger Emil.

Anders Wall-stipendiet är det största som delas ut vid Hanken och uppgår till 125 000 SEK (ca 13 700 €) Anders Walls Stiftelser delar ut drygt 2 miljoner svenska kronor i stipendier och utbildningsbidrag till entreprenörsinriktade ungdomar inom forskning, företagande, internationella studier och kultur. Anders Walls Stiftelser sammanför en stor grupp unga entreprenörsinriktade personer till ett nätverk, Wallumni, vars medlemmar träffas regelbundet.

Mera information:
Emil Rantatulkkila
e-post: emil.rantatulkkila@gmail.com

Till början av sidan

14.02.2017: Disputation: Motsättningar nödvändiga för samhällets ekonomiska utveckling

I sin doktorsavhandling The Politics of Value Creation utforskar Mikko Laamanen kollektiva och konfliktfyllda element i värdeskapande genom en studie av arbetarrörelsen i Finland.

-Värdeskapandet på arbetsmarknaden i Finland är inte så fokuserat på samarbete, erfarenhetsdrivet eller harmoniskt som man kunde förvänta sig. De teorier som vi har i dag framställer i själva verket harmoni i ett ensidigt och romantiskt ljus, hävdar Mikko Laamanen.

För sin avhandling har Mikko Laamanen studerat förfaranden inom den finländska arbetarrörelsen under den post-nationella perioden av inkomstpolitiska uppgörelser, där konsensus verkar ha blivit ersatt av institutionell fientlighet och där fackföreningsmedlemskapets upplevda värde minskar.

På basis av sina fältstudier lägger Mikko Laamanen fram tanken om att värde består och inte enbart uppkommer utifrån ekonomiska grunder utan också från delaktighet och jämlikhet. Det innebär att makt och motstridigheter också påverkar relationerna.

-För att kunna förstå både den ekonomiska och den sociala utvecklingen i samhället måste vi se tvister som en del av värdeskapande interaktioner, säger Mikko Laamanen.

Han baserar sina rön på intervjuer med fackföreningsledare och på etnografiskt fältarbete i en fackorganisation. Utgående från resultaten har Laamanen utarbetat en teori om kollektivt och konfliktfyllt värdeskapande, som beskriver arbetsmarknaden i Finland och dess institutionella relationer och medlemsengagemang mycket väl.

-Utöver utmaningarna som gäller den organiserade arbetskraften kan teorin användas som en ram med vilken vi kan förstå en ekonomi som utvecklas i riktning mot samverkande och plattformsbaserade former och där rollfördelningen mellan dem som deltar i värdeskapandet suddas ut. Den förklarar också hur påståenden som framställs som alternativa fakta fungerar i en postsanningspolitik, säger Mikko Laamanen.

Mikko Laamanen disputerar i marknadsföring och organisation på avhandlingen ”The Politics of Value Creation” torsdagen den 16 februari 2017 klockan 12 i Festsalen, Svenska Handelshögskolan, Helsingfors.
Opponent: Professor Hervé Corvellec, Lunds universitet (Sverige)
Kustos: Professor Tore Sandvik, Svenska Handelshögskolan

Mera information:
Mikko Laamanen
tfn +33 6 21 19 47 86
mikko.laamanen@hanken.fi 

Klicka här för att läsa avhandlingen i elektronisk form »

Till början av sidan

03.02.2017: Hanken höjer målsättningen för sin medelinsamlingskampanj

Hankens medelinsamlingskampanj HANKEN RETURNS går över förväntan och nu höjs målsättningen till 10 miljoner euro.

Den nya målsättningen bottnar i både tilltro till och förhoppning på att allt fler ställer upp på slutrakan.

– Det betyder otroligt mycket att många ställer upp och visar att de tror på Hanken. Tack vare alla donationer kan Hanken fortsätta utvecklas som en svenskspråkig, internationell och självständig handelshögskola med fokus på högklassig och konkurrenskraftig forskning och utbildning, säger rektor Karen Spens.

Att kampanjen är på slutrakan syns även på andra sätt. I december lanserade Hanken utmaningskampanjen Alumni Challenge där en grupp alumner matchar alla alumndonationer 1:1 under 6 månader. Alumnmatchningen fungerar som en hävstång till den redan utlovade statliga matchningen. Initiativet belyser vikten av varje donation och värdet av det breda stöd Hanken har bland sina alumner.

Fundraisingkampanjen HANKEN RETURNS pågår till 30.6.2017 och har hittills inbringat ca. 7,7 miljoner euro. De insamlade medlen används för att stärka Hankens unika position som Finlands enda självständiga handelshögskola.

För mera information, kontakta fundraisingchef Camilla Wardi.
camilla.wardi@hanken.fi
Tfn 040-560 59 64

Till början av sidan

02.02.2017: Hankens och Kauppalehtis inspirationspris till uppstartsföretag med VIP-tjänster

Hanken-Kauppalehti Inspiration Award delades ut till uppstartsföretaget Helsinki Concierge i samband med Hanken Business Forum.

Inspirationspriset delas ut till ett företag som påvisar tillväxt och innovativt tänkande och som på så sätt kan fungera som inspiration för andra företag. Finlands 100-årsjubileum till ära beslöts att priset i år delas ut till ett nytt företag som representerar en framtida förmåga.

Mottagaren av Hanken-Kauppalehti Inspiration Award 2017, det nyligen grundade Helsinki Concierge, valdes ut bland företag verksamma inom Hankens företagarinkubator Hanken Business Lab.

Helsinki Concierge erbjuder concierge-tjänster åt både företag och privatpersoner. Företag erbjuds hjälp med allt från att boka resor och ordna evenemang till att ta hand om löpande kontorsärenden. Privatpersoner kan dra nytta av företagets heltäckande servicekoncept bestående av ett brett utbud tjänster. Alla tjänster skräddarsys enligt kundens behov.

Juryns motivering till valet var följande:

”Helsinki Concierge är ett inspirerande exempel på ett företag vars affärsidé tar avstamp i att lösa och möta kundernas behov och utmaningar. Helsinki Concierges tjänster erbjuder ett alternativ till traditionella gör-det-själv aktiviteter. Företaget går modigt in i den ännu orörda marknaden för lyxtjänster, vilket inte är ett självklart val i dessa turbulenta ekonomiska tider”

Helsinki Concierges vd och grundare William von der Pahlen är hedrad över priset:

- Det är en ära att få ta emot denna utmärkelse som motiverar och inspirerar oss att utveckla vår verksamhet vidare. Vi ser priset som en försäkran om att vi är på rätt väg med vår affärsidé, även om endast framtiden kan visa var vår resa slutar, sade von der Pahlen som mottog priset tillsammans med sina affärskompanjoner Niilo Kervinen och Jonathan Grant.

Hanken-Kauppalehti Inspiration Award delas årligen ut i samband med Hanken Business Forum-evenemanget. I år delades priset ut för andra gången, fjolårets pris gick till barberarkedjan MRoom.

Tilläggsinformation:

William von der Pahlen, Helsinki Concierge
william@helsinkiconcierge.fi
050 528 2125

Nina Olin, Hanken
nina.olin@hanken.fi
040 3521 213

Till början av sidan

26.01.2017: Hanken satsar på företagande i Vasaregionen

Tisdagen den 31 januari slås dörrarna upp till Hanken Business Lab – Stugan vid Hanken i Vasa. Hanken Business Lab är en plattform för studerande, alumner och övriga partners med intresse för företagande. Genom Hanken Business Lab kan de få stöd i idéprocessen och hjälp att förverkliga och utveckla sina företagarplaner.

Stugan erbjuder en modern och inspirerande miljö med rådgivning och coachning för aspirerande företagare så att företagsidén kan växa sig starkare och utvecklas i riktning mot förverkligande. I Stugan har företagen möjlighet att mötas, arbeta och utveckla sin verksamhet. Tillsammans med Hanken New Ventures start up-program kan erbjuds företagarna ett omfattande kontaktnät av experter, samarbetspartners och finansiärer.

Som Stugans mentor har Hanken utnämnt Nina Ingves. Hon är själv entreprenör och ägare av företaget Edite Ab och har under många år jobbat med företagsrådgivning och coachning för både blivande och etablerade företagare.

-Intresset för entreprenörskap fortsätter att öka bland unga, också bland Hankens studerande. I Vasa har Hanken under flera år kunnat erbjuda sina studerande ett startup-program, Hanken New Ventures, och nu vill vi stärka och utveckla inkubatorverksamheten ytterligare, säger Nina Ingves.

Stugan lanseras den 31 januari 2017 kl.15 på Hanken, Biblioteksgatan 16, Vasa, då man kan bekanta sig med Stugans faciliteter och verksamhet. Under tillställningen kan man också nätverka och träffa Hankens Executive in Residence, Henrik Steinbrecher, som även han kommer att ha en aktiv roll i Stugan. Henrik har en lång karriär som partner på PwC där han ledde deras globala Middle Market och fungerar idag som rådgivare för familjeföretag och deras styrelser samt entreprenörer i Norden.

Välkommen att bekanta dig med Stugan!

Mera information och anmälningar:
Nina Ingves, nina.ingves@hanken.fi, +358 40 67 45 292.

Till början av sidan

19.01.2017: Andelen internationella sökande till Hankens engelskspråkiga magisterprogram steg

Ansökningstiden till Hankens engelskspråkiga magisterprogram gick ut onsdagen den 18 januari. Totalt hade Hanken 354 sökande.

Hanken är mycket nöjd med resultatet. Andelen internationella studerande steg, varav majoriteten är sökande utanför EU/EES-området, och en skärpning av antagningskriterierna har gett kvalitativt bättre sökande. Antalet sökande sjönk från året innan, då Hanken i provsyfte lättade på antagningskriterierna. Att skärpa antagningskriterierna för årets antagning var för Hanken ett medvetet val.

- I årets ansökningsomgång har vi igen ställt striktare grundkrav än i den förra med syftet att locka motiverade sökande av hög internationell kvalitet. Vi är särskilt nöjda att andelen internationella sökande steg från i tidigare år, säger Minna Martikainen, prorektor med ansvar för undervisningen vid Hanken.

- Hanken vill erbjuda studerande av internationell hög kvalitet åt det finländska näringslivet. Ansökningssiffrorna visar att valet att införa striktare antagningskriterier samtidigt som vi inför terminsavgifter var rätt beslut. Detta visar också att finländsk utbildning är internationellt ansedd och att utbildning av hög kvalitet även får ha en hög prislapp, fortsätter Martikainen.

Hanken har även totalförnyat antagningssystemet för internationella sökande.

- Med det nya systemet strävar vi efter en mer effektiv antagningsprocess som är internationellt jämförbar. Vårt mål är att kunna publicera antagningsresultaten redan inom några veckor, berättar Tove Ahlskog-Pursiainen vid Hankens studiebyrå.

Tilläggsinformation ges av:
Minna Martikainen, prorektor
Minna.martikainen@hanken.fi
040 3521 460

Till början av sidan

16.01.2017: Fazer donerar ytterligare 100 000 euro till Hanken

Hanken har tagit emot en donation av Fazer-koncernen på 100 000 euro till sin pågående fundraisingkampanj HANKEN RETURNS. Detta är den andra donationen och Fazer har därmed donerat totalt 200 000 euro till kampanjen. Med donationen vill Fazer understöda det akademiska kunnandet inom ekonomi och forskningens utveckling i Finland.

-Vi är oerhört tacksamma för denna tilläggsdonation och för att Fazer än en gång visar sitt förtroende för Hanken. Hanken och Fazer har under en lång tid haft ett kontinuerligt samarbete vilket illustrerar ett gott samspel mellan teori och praktik. Vi gläder oss verkligen åt att Fazer ger oss möjligheten att förvalta även denna donation, säger rektor Karen Spens.

Fazer har deltagit i Hankens medelsinsamling åren 2010, 2015 och nu 2017 med donationer på 100 000 euro respektive år. Därtill har Fazer varit Hankens företagspartner i flera år. Den aktuella donationen fördjupar samarbetet ytterligare.

-Vi är övertygade om att både Fazer och hela Finland behöver internationellt sinnade välutbildade ekonomer för att vara framgångsrika i framtiden. Därför donerar vi medel till Hanken, säger Fazers koncernchef Christoph Vitzthum.

Fazer är ett familjeägt företag som varit en del av finländarnas liv i över 125 år. Karl Fazer var en av grundarna av den inhemska konfektyrindustrin. Fazer vill erbjuda produkter och tjänster som möjliggör en ansvarsfull livsstil nu och i framtiden. Fazers framgång bygger på finländskt arbete och yrkeskunskap samt sätt att hitta nya förmågor.

Fundraisingkampanjen HANKEN RETURNS pågår till 30.6.2017 och har med denna donation inkluderad hittills inbringat ca. 7,6 miljoner euro. De insamlade medlen används för att stärka Hankens unika position som Finlands enda självständiga handelshögskola.

Mera information:
Camilla Wardi, fundraisingchef
camilla.wardi@hanken.fi
Tfn 040-560 59 64

Till början av sidan