Pressmeddelandearkiv januari-mars 2016

Pressmeddelanden på finska och engelska hittar du genom att byta språk till engelska. Lehdistötiedotteet suomeksi ja englanniksi löytyvät englanninkielisiltä sivuilta.

18.03.2016: Hankenstuderande Fredrika Gyllang årets Anders Wall-stipendiat

 

Fredrika Gyllang 300x200 webb

Årets Anders Wall-stipendium tilldelades hankeiten och mångsysslaren Fredrika Gyllang. Stipendiet delades ut i konserthuset Musikaliska i Stockholm på Anders Walls 85-årsdag den 10 mars 2016.

 

 

Vid sidan om sina studier vid Hanken har Fredrika Gyllang bland annat drivit nätverket Startup Sisters, tillsammans med två kompisar. Föreningen är en dotterförening till Föreningen för Entreprenörskap och är ett ideellt nätverk för studerande som är intresserade av företagande. Hon har även arbetat aktivt vid sidan om sina studier.

Nu arbetar Fredrika Gyllang på uppstartföretaget Moni som verkar inom betalningsindustrin. Gyllang har arbetat vid företaget ända sedan dess start och ansvarar idag för företagets affärsutveckling.

– Jag vill ständigt utveckla och utmana mig själv. Med hjälp av Anders Wall-stipendiet vill jag samla nya erfarenheter och kunskap eventuellt genom en utbildning vid ett utländskt toppuniversitet, säger Gyllang.

Anders Wall-stipendiet är det största som delas ut vid Hanken och uppgår till 125 000 SEK (ca 13 500 €) Anders Walls Stiftelser delar i år ut drygt 2 miljoner svenska kronor i stipendier och utbildningsbidrag till entreprenörsinriktade ungdomar inom forskning, företagande, internationella studier och kultur. Anders Walls Stiftelser sammanför en stor grupp unga entreprenörsinriktade personer till ett nätverk, Wallumni, vars medlemmar träffas regelbundet.

Läs mer om Fredrika Gyllang i senaste numret av alumntidskriften HANKEN: http://www.hanken.fi/sv/om-hanken/media/newsletters-och-tidningar

Tilläggsinformation:
Fredrika Gyllang
fredrika.gyllang@gmail.com

Till början av sidan

09.03.2016: Disputation: Enskilda valutor inexakta mätare för värdering av tillgångar

Enligt Olugbenga Olufeagba, som kommer att disputera på sin doktorsavhandling ''The currency effect on stock market relationships and stock return forecast", kan användningen av enskilda valutor som mått vid prissättning av tillgångar leda till förvrängningar i förväntade marknadsrelationer.

"Vi behöver en mer stabil mekanism, då volatiliteten i enskilda valutor har visat sig vara skadlig för värdering av tillgångar och således lett till högre transaktionsrisk,” säger Olufeagba.

Hans avhandling behandlar ett ofta förbisett, men mycket viktigt, område inom litteraturen kring prissättning av tillgångar, mer specifikt hur valutan i värderingen av en tillgång påverkar interaktionen och relationerna mellan olika marknader. Tidigare studier har undersökt förhållandet mellan olika finansiella marknader, men genom att värdera tillgången enligt valutan i tillgångens domicil. Den kontinuerliga variationen i valutans värde indikerar ändå att detta är en opassande mätningsmekanism.

“Resultaten bekräftar att det finns ett valutapremium i tillgångarnas pris och indikerar att tidigare dokumenterade förhållanden mellan aktie- och valutamarknaderna kan orsakas av interaktioner i valutakomponenten istället för mellan de två marknaderna. Att värdera både aktiepriset och valutan inom samma aggregerade enhet avslöjar den sanna interaktionen mellan marknaderna, ” hävdar Olufeagba.

Valutaeffekten existerar också i interaktionen mellan aktiemarknaden och makroekonomiska variabler samt i prognoser på aktieavkastning. Enligt Olufeagba indikerar valutaeffekten att tillgångar blir bättre värderade baserat på en aggregerad valutaenhet och har således vida och långtgående implikationer för värdering av tillgångar, speciellt in en värld som är van att värdera tillgångar enligt en enskild valuta.

“Genom att lindra effekten av volatila enskilda valutor kommer man långt i att minska risken på de finansiella marknaderna. Speciellt för värderingsändamål börjar det vara dags att introducera en enskild, mer stabil global referensvaluta, föreslår Olufeagba.

Olufeagbas avhandling består av enskilda artiklar som utnyttjar varierande metodologiska ansatser för att mäta betydelsen av val av valuta vid värdering av tillgångar.

EM Olugbenga Olufeagba disputerar på sin doktorsavhandling inom finansiell ekonomi: “The currency effect on stock market relationships and stock return forecast” fredagen den 11 mars.

Datum och tid: 11.3.2016, kl. 12:00
Plats: Hanken Svenska Handelshögskolan, Biblioteksgatan 16, Vasa, Finland
Opponent: Professor Björn Hansson, Lunds universitet, Sverige
Kustos: Professor Johan Knif, Hanken Svenska handelshögskolan, Finland

En kopia på avhandlingen kan laddas ner via följande länk: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/160323

För mer information, vänligen kontakta:

Olugbenga Olufeagba
Olugbenga.Olufeagba@hanken.fi
+358 44 3362216

Till början av sidan

23.02.2016: Hanken förlänger finansieringen för forskarstuderande

Hanken förlänger startstipendierna för sina forskarstuderande från 18 månader till 24 månader. Alla forskarstuderande som antas till Hankens forskarskola under 2016 eller senare för studier på heltid kommer under förutsättning av god studieframgång att garanteras finansiering för de två första åren av studierna.

– Doktorer från Hanken placerar sig väldigt bra på arbetsmarknaden. I motsats till de dystra nationella siffrorna om doktorers arbetssituation visar vår senaste karriäruppföljning från 2015 att 100% av våra doktorer har jobb sex månader efter utexaminering. Därför ser vi det som motiverat att förlänga startstipendierna för att fortsätta attrahera de bästa studenterna och stöda dem i början av studierna, säger prorektor Timo Korkeamäki.

Startstipendierna ger forskarstuderandena möjligheten att komma igång med doktorandstudierna ordentligt och kunna fokusera på dem. Efter två års studier har studerandena ökat sin konkurrenskraft markant då de ansöker om extern finansiering för sina studier.

Följande antagningsperiod till Hankens forskarskola inleds 29 februari och pågår till och med 1 april.

Den nya satsningen på forskarstuderande är möjlig tack vare stöd från Stiftelsen Svenska handelshögskolan.

Mer information:

Forskarskolans direktör Anu Helkkula, tel. 0405442216
Stipendieombud Lotte Granberg-Haakana, tel. 0408373751

Till början av sidan

22.02.2016: Fulbright Distinguished Chairs utsedda till Hanken

Fyra välrenommerade amerikanska forskare kommer att gästa Hanken åren 2016-2018 inom ramen för Hankens samarbetsavtal med Fulbright Center om en Fulbright Hanken Distinguished Chair in Business and Economics.

Utöver dessa fyra kommer innehavaren av Fulbright-Nokia Distinguished Chair in Information and Communications Technologies att vistas på Hanken under samma tidsperiod.

- För Hanken är detta en enastående möjlighet att genom hela fem, internationellt erkända forskningsprofiler både bredda och fördjupa vårt eget kunnande. Vi ser fram emot att välkomna samtliga professorer i vår forskargemenskap, säger Timo Korkeamäki som är prorektor med ansvar för forskning vid Hanken.

Fulbright-Hanken Distinguished Chairs in Business and Economics

  • Distinguished Professor James Stock, University of South Florida, logistik och företagsansvar (6 mån)
  • Professor Srinivas Talluri, Michigan State University, logistik och företagsansvar (4 mån)
  • Associate Professor John Broussard, Rutgers, State University of New Jersey, finansiering och redovisning (5 mån)
  • Associate Professor Ruby (Pui Wan) Lee, Florida State University, marknadsföring (7 mån)

Fulbright-Nokia Distinguished Chair in Information and Communications Technologies

  • Professor Carol Tenopir, University of Tennessee, Knoxville, informationssystem (9 mån)

Avtalet mellan Hanken och Fulbright Center gör det möjligt för väletablerade amerikanska forskare att tillbringa en period vid Hanken. Under sin vistelse skall forskaren undervisa och/eller forska vid Hanken samt bidra till att sprida Hankens forskning och kunskap till både näringsliv och samhälle.

Fulbright Center är en sakkunnigorganisation för akademiskt utbyte mellan Finland och Nordamerika, vars centrala mål är att stödja internationaliseringen av högskolor och forskning i Finland.

Mer information:

Timo Korkeamäki, professor, prorektor
Timo.korkeamäki@hanken.fi
+358 40 3521 308

Till början av sidan

17.02.2016: Arcada och Hanken avtalade om samarbete

Arcada och Hanken, de enda svenskspråkiga högskolorna i Helsingfors, har idag 17.2.2016 undertecknat ett avtal om samordning och samarbete. Syftet med avtalet är att effektivera verksamheten vid högskolorna särskilt inom områden där språket är av stor betydelse och att utveckla mer omfattande tjänster av hög kvalitet.

Områden där högskolorna i första hand ämnar samarbeta är inom språkundervisning, IT-administration, bibliotekstjänster, digitalisering av utbildning och undervisningsmetoder och fastighetsservice.

– Hanken ser detta avtal som en naturlig fortsättning på det goda samarbete vi redan har med Arcada. Samarbetet erbjuder utmärkta möjligheter att dela och använda resurser mer effektivt på ett sätt som gynnar både studerande och personal vid bägge högskolor och garanterar en god servicenivå på både svenska och engelska, säger Hankens rektor Karen Spens.

I framtiden kan samarbetet utökas även till andra områden där högskolorna kan uppnå synergieffekter genom gemensamma funktioner och enheter.

– Vi kommer bland annat att utreda möjligheter att samarbeta inom studieadministrativa frågor och fortsätta med att aktivt utveckla smidiga studiestigar i stil med den vi redan har inom ämnet logistik, konstaterar Henrik Wolff, rektor vid Arcada.

Arcada och Hanken utreder även möjligheter att bygga studentbostäder vid Arcadas campus i Arabiastranden.

För tilläggsinformation, vänligen kontakta:

Henrik Wolff och Karen Spens

Rektor Henrik Wolff, Arcada, tfn 050 649 36
Rektor Karen Spens, Hanken, tfn 050 564 3742

Arcada är en modern högskola i Helsingfors, som erbjuder högklassig utbildning och fortbildning på svenska och engelska för våra 2 700 studenter. Vi tror på nära kontakt med arbetslivet, samarbetar med ett nittiotal högskolor och universitet världen över och bedriver också samhällsrelevant nyttoforskning. Därför är en examen från Arcada inom företagsekonomi, media, kultur, teknik, idrott eller social- och hälsovård relevant och eftertraktad bland arbetsgivare.

Hanken är ett ledande, internationellt ackrediterat universitet med över 100 års erfarenhet av utbildning och forskning inom ekonomi. Forskningen är högt ansedd och utgör grunden för all undervisning. Hanken har ett nära samarbete med näringslivet och ett aktivt alumnnätverk med 13 000 alumner som arbetar i över 60 olika länder. 

 

 

Till början av sidan

12.02.2016: Hanken & SSE lanserar integrationsprogram för utbildade asylsökande

Hanken & SSE Executive Education introducerar ett nytt integrationsprogram Business Lead för utbildade asylsökande tillsammans med Hanken och Funzi

Hanken & SSE Executive Education, Hanken Svenska handelshögskolan och mobiltjänstföretaget Funzi lanserar idag, den 11 februari 2016, ett unikt program med syftet att introducera och integrera utbildade asylsökande i det finländska affärslivet.

Programmet består av fyra närmoduler som behandlar det finländska och europeiska affärslandskapet och organisationskulturen, strategiskt ledarskap, finansiering, samt försäljnings- och servicetänkande.

Deltagarna i programmet har även tillgång till en mobil inlärningstjänst utvecklad av Funzi och får delta i så kallad Entry Point Mentoring som arrangeras av Helsingforsregionens handelskammare. Programmet avslutas med en praktikperiod på ett finländskt företag.

- Vi ser att initiativet har en klar ömsesidig nytta för både de asylsökande själva och det finländska näringslivet i allmänhet. Inom programmet erbjuder vi en chans för utbildade asylsökande att ta det första steget ut i arbetslivet och samtidigt erbjuda de företag som deltar en chans att fånga upp impulser om internationella marknader, säger Sari Salojärvi, vd för Hanken & SSE Executive Education.

För Hanken, som redan länge engagerat sig i företagsansvar och hållbar utveckling, känns initiativet naturligt.

- Vid Hanken har vi flera initiativ under utveckling för att stöda flyktingar i att bygga en grund för en framtid i Finland på ett sätt som även gynnar samhället i stort, berättar rektor Karen Spens, och hoppas att många företag skall delta i detta unika program.

Mer information om programmet: http://www.hankensse.fi/executive-education/social-impact/

Mer information

Sari Salojärvi
VD, docent
Hanken & SSE Executive Education
Sari.Salojarvi@hankensse.fi
+358 41 466 6064

Om Hanken & SSE Executive Education
Hanken & SSE Executive Education levererar ledarskapsutbildning globalt genom sitt breda SSE nätverk i Norden och Baltikum. Hanken & SSE Executive Education grundades år 2005 i Helsingfors och är samägt av två ledande handelshögskolor Hanken Svenska Handelshögskolan och Handelshögskolan i Stockholm.

Om Hanken Svenska handelshögskolan
Hanken är ett ledande, internationellt ackrediterat universitet med över 100 års erfarenhet av utbildning och forskning inom ekonomi. Forskningen är högt ansedd och utgör grunden för all undervisning. Hanken har ett nära samarbete med näringslivet och ett aktivt alumnnätverk med 12 000 alumner som arbetar i över 60 olika länder.

Om Funzi
Funzi är ett finskt företag som producerar mobil inlärnings- och informationstjänster med fokus på tillväxtmarknader. Funzis mobiltjänst utvecklar nya kunskaper och gör kooperativt skapande möjligt via samarbete mellan mobilanvändare och experter.

Till början av sidan

08.02.2016: Björn Wahlroos fortsätter som styrelseordförande för Hanken

Björn Wahlroos har återvalts till ordförande för Hanken Svenska handelshögskolans nya styrelse. Wahlroos valdes vid styrelsens konstituerande möte som hölls den 4 februari 2016. Till styrelsens viceordförande valdes Jannica Fagerholm.

ED Björn Wahlroos är styrelseordförande för Nordea Bank Abp, Sampo Abp och UPM-Kymmene Abp. Wahlroos har även verkat som professor i nationalekonomi vid Hanken 1979-1986 samt som gästande biträdande professor vid Kellogg Graduate School of Management, Northwestern University och Brown University.

I enlighet med universitetslagen valde Svenska handelshögskolans universitetskollegium den 25 november 2015 en ny styrelse som började sin mandatperiod 1.1.2016. Styrelsen har 10 medlemmar, sex från högskolesamfundet och fyra externa.

De externa medlemmarna är Jannica Fagerholm, Anna Häggblom, Björn Wahlroos och Lars Ågren. De interna medlemmarna är Hanna Donner, Kristina Heinonen, Charlotta Niemistö, Kenneth Högholm, och Susanna Taimitarha samt Filip Björklöf som är studentkårens representant. 

Till början av sidan

08.02.2016: Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond donerar  265 000 euro till Hanken

Den svenska stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond donerar 265 000 euro till Hanken.

”Stiftelsen stöder högklassig forskning och främjar vetenskaplig undervisning. Vi anser att både forskningen och undervisningen på Svenska handelshögskolan är av utmärkt kvalitet”, säger Ingrid Sundström, stiftelsens verkställande ledamot.

”Detta är kampanjens första internationella donation och det gläder mig mycket att Hankens goda anseende även sträcker sig utanför Finlands gränser”, säger rektor Karen Spens.

Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond grundades 1960. Stiftelsen stödjer forskningsprojekt av hög vetenskaplig potential framförallt inom humaniora och utbildning samt projekt inom lärande och informationsteknik och projekt för barn och ungdomsverksamhet.

Fundraisingkampanjen HANKEN RETURNS pågår till 30.6.2017 och har med denna donation inkluderad hittills inbringat mer än 4,8 miljoner euro. De insamlade medlen används för att stärka Hankens unika position som Finlands enda självständiga handelshögskola.

För mera information vänligen kontakta fundraisingansvarig Camilla Wardi, camilla.wardi@hanken.fi, tfn 040-560 59 64.

Till början av sidan

28.01.2016:Intresset för magisterstudier vid Hanken ökat igen

Ansökningstiden för magisterstudier på svenska eller engelska vid Hanken avslutades 27.1.2016. Resultaten visar att antalet sökande till både magisterstudier på svenska och till de engelskspråkiga magisterprogrammen ökat från tidigare år.

Till magisterstudier på svenska var det i år möjligt att söka till alla huvudämnen både i Helsingfors och Vasa (totalt 14 ansökningsmål). Totalt lämnades 197 ansökningar in (2015: 172) för sammanlagt 80 studieplatser. Till Helsingfors sökte 151 personer och till Vasa 46 personer.

I Helsingfors var de tre ämnen som fick flest ansökningar marknadsföring, redovisning, och företagsledning och organisation. I Vasa var topp tre entreprenörskaps och företagsledning, marknadsföring, och redovisning.

Antalet sökande till Hankens engelskspråkiga program uppgick till totalt 836 ansökningar (2015: 338). Hanken erbjuder totalt sex magisterprogram på engelska. I år erbjöds ett nytt program, General Management i Vasa, och ett nytt inriktningsalternativ, Humanitarian Logistics, inom programmet Business and Management.

Mer information:

Linda Martelius, antagningsplanerare (svenska)
linda.martelius@hanken.fi

Linnéa Kangas, antagningsplanerare (engelska)
linnea.kangas@hanken.fi

Till början av sidan

14.01.2016: Hanken & SSE Executive Education i topp bland utbildningsföretag enligt färsk studie

En färsk studie visar att Hanken & SSE Executive Education är en toppleverantör av ledarutbildning enligt beslutsfattare i företag

Helsingfors, 14 Januari 2016 – Taloustutkimus utför årligen en företagsimagestudie av finska leverantörer av ledarutbildningsprogram i Storhelsingfors bland beslutsfattare i företag.

Studien fann att de viktigaste kriterierna för företagsimage var personalens expertis, produkt-/tjänstekvalitet samt utbildningsmaterialets kvalitet. Hanken & SSE Executive Education rankades kollektivt till nummer ett inom dessa tre kriterier.

Andra faktorer som undersöktes var förmågan för förnyelse/utveckling av tjänster, tjänsteutbud, prisnivå, framtidsutsikter, kundservice och kommunikation.

“Vi är väldigt nöjda att se att vi under våra 10 verksamhetsår kunnat befästa vår position bland branschens toppaktörer”, säger Sari Salojärvi, VD för Hanken & SSE Executive Education.

Läs mer om studien här (innehåll på finska).

Om Hanken & SSE Executive Education

Hanken & SSE Executive Education levererar ledarskapsutbildning globalt genom sitt breda SSE nätverk i Norden och Baltikum. Hanken & SSE Executive Education grundades år 2005 i Helsingfors och är samägt av två ledande handelshögskolor Hanken Svenska Handelshögskolan och Handelshögskolan i Stockholm.

Mer information

Sari Salojärvi
VD, docent
Hanken & SSE Executive Education
Sari.Salojarvi@hankensse.fi
+358 41 466 6064

Till början av sidan

12.01.2016: Evli Bank Abp donerar 100 000 euro till Hanken

Evli Bank Abp donerar 100 000 euro till Hankens pågående fundraisingkampanj HANKEN RETURNS.

"Hanken har redan i flera år varit en av Finlands ledande utbildare inom ekonomi och finansiering. Med denna donation vill vi främja fortgången och utvecklingen av Hankens internationellt sett mycket högklassiga forskning och utbildning också i framtiden”, säger VD Maunu Lehtimäki.

Evli Bank Abp grundades 1985 och har idag verksamhet i Finland, Sverige, Estland, Litauen och Ryssland. Evlis förvaltade kundkapital uppgår till 8,4 miljarder euro. Bolaget har omkring 200 anställda, och omsatte 2014 cirka 60 miljoner euro.

Fundraisingkampanjen HANKEN RETURNS pågår till 30.6.2017 och har med denna donation inkluderad hittills inbringat mer än 4,5 miljoner euro. De insamlade medlen används för att stärka Hankens unika position som Finlands enda självständiga handelshögskola.

För mera information var god kontakta fundraisingansvarig Camilla Wardi, camilla.wardi@hanken.fi, tfn 040-560 59 64.

Till början av sidan