Pressmeddelandearkiv april-juni 2015

Pressmeddelanden på finska och engelska hittar du genom att byta språk till engelska. Lehdistötiedotteet suomeksi ja englanniksi löytyvät englanninkielisiltä sivuilta.

25.06.2015: Hanken tilldelades internationellt pris för bästa rapport om ansvarsfull ekonomutbildning för andra gången

Svenska handelshögskolans rapport om framsteg i arbetet för en ansvarsfull ekonomutbildning har för andra gången tilldelats pris för sin PRME-rapport. Priset 2015 Recognition of Excellence Award ges som erkänsla för hur Hanken rapporterar om sina framsteg och mål för ansvarsfull ekonomutbildning.

Priset delades ut åt sju av de ca 500 universitetsmedlemmar världen runt som skrivit på FN principerna för ansvarfull ekonomutbildning (UN Principles for Responsible Management Education PRME). Priset tilldelades på PRME Global Forum i New York den 23 juni 2015.

Vinnarna valdes ut med hjälp av en så kallad double blind-metod vilket innebär att samtliga rapporter utvärderats av två av varandra oberoende personer. Hanken fick Excellence Award i kategorin för universitet som har rapporterat minst två gånger. Tre andra universitet fick pris i samma kategori. Hanken är det enda universitetet som har fått priset två gånger. Hankens rapport belönades med motiveringen att rapporten stod för nydanande och innovativ rapportering som kan stå som modell för samtliga PRME-medlemmar.

- Att vi för andra gången i rad får denna internationella utmärkelse bekräftar vår position som en föregångare i att integrera ansvarsfullhet i utbildningen. Att på ett effektivt sätt kunna rapportera om våra aktiviteter och ställa upp påtagliga mål för dessa är en central del av Hankens målmedvetna hållbarhetsstrategi, säger Nikodemus Solitander som koordinerar PRME-arbetet vid Hanken.

Hanken var det första finländska universitetet att skriva under FNs principer för ansvarsfull ekonomutbildning år 2008. Högskolans medvetna arbete fick erkänsla år 2013 då Hanken utsågs till medlem av PRME Champions Leadership Group, en grupp på 30 internationella högskolor som globalt skall leda arbetet kring utvecklandet av arbetet kring ansvarsfull ekonomutbildning. Samma år fick Hanken för första gången priset för bästa PRME rapport.

Läs mer om Hanken och PRME samt ladda ner rapporten via följande länk: http://www.hanken.fi/sv/samarbete-och-natverk/internationella-natverk/prme-principles-responsible-management-education

Tilläggsinformation:

Nikodemus Solitander, Sinituote postdoktoral forskare
040 3521451
nikodemus.solitander@hanken.fi

Martin Fougère, universitetslektor
040 3521 278
martin.fougere@hanken.fi

Till början av sidan

05.06.2015: Jane och Aatos Erkkos stiftelse donerar 1 000 000 euro till Hanken

Jane och Aatos Erkkos stiftelse har beslutat att donera 1 000 000 euro till Hankens pågående fundraisingkampanj HANKEN RETURNS. Jane och Aatos Erkkos stiftelse grundades år 2002 för att stöda högklassig, internationell forskning inom ekonomi, medicin och teknik samt att stöda konst och kultur.

- Vårt ändamål är att stöda högklassig forskning och vi har sett att en satsning på Hanken ger resultat. Vi har stött Hanken via den tidigare medelinsamlingskampanjen HANKEN 100 och även via ett antal enskilda forskningsprojekt. En donation till den pågående kampanjen ser vi som ett sätt att försäkra att forskningen även i framtiden håller en hög nivå, säger stiftelsens styrelseordförande Nils Ittonen.

- Jag vill rikta ett varmt tack både personligt och å Hankens vägnar för den generösa donationen. Det gläder mig oerhört att Jane och Aatos Erkkos stiftelse valt att bidra till Hanken också i denna kampanj, säger Hankens rektor Eva Liljeblom.

Även Hankens blivande rektor Karen Spens gläder sig över det fortsatta engagemanget.

- Tack var denna donation kan Hanken fortsätta utvecklas som svenskspråkig, internationell och självständig handelshögskola med fokus på högklassig och konkurrenskraftig forskning och utbildning, säger Spens.

Fundraisingkampanjen HANKEN RETURNS pågår till 30.6.2017 och har hittills samlat in 3,6 miljoner euro. De insamlade medlen används för att stärka Hankens unika position som Finlands enda självständiga handelshögskola.

Mer information:
Janina Jansson, kampanjchef HANKEN RETURNS
0400-316460, janina.jansson@hanken.fi

Till början av sidan

04.06.2015: Inbjudan: 1st HCCG Conference on Corporate Governance and Corruption, 11-12 juni på Hanaholmens kulturcentrum

Hanken Centre for Corporate Governance (HCCG) vid Hanken Svenska handelshögskolan inbjuder till centrets första HCCG-konferens. Konferensens tema är Corporate Governance and Corruption och programmet fokuserar på aktuell forskning inom ämnesområdet.

Konferensens huvudtalare är professor Joseph Fan (Chinese University, Hong Kong) och professor Johann Graf Lambsdorff (University of Passau).

Professor Joseph Fan är en av de mest citerade professorerna inom finansiell ekonomi i Asien. Han är expert på finansieringen och styrningen av bolag på tillväxtmarknader, i synnerhet stora familjeföretag. Hans forskning har ofta slagits upp stort i globala och regionala medier, bland annat i The Economist, New York Times, Asian Wall Street Journal och Financial Times. Professor Fan utför omfattande konsultverksamhet inom asiatiska bolag och internationella organisationer såsom Världsbanken och OECD.

Professor Johann Graf Lambsdorff utvecklade Transparency InternationalsCorruption Perceptions Index. Han har fått erkännande för sitt arbete relaterat till reformprocessers institutionella och beteendevetenskapliga aspekter.Corruption Perceptions-indexet lanserades 1995 och anses ha bidragit starkt till att frågan om korruption finns på den politiska agendan. År 2014 var Finland det tredje minst korrumperade landet av de 175 länder som hade undersökts. Länderna bedöms utgående från hur korrumperad den offentliga sektorn i landet upplevs vara.

Representanter för media är välkomna att ta del av konferensen. På begäran kan intervjuer med huvudtalarna och andra deltagare i konferensen ordnas.

Tid: 11-12 juni 2015
Plats: Hanaholmen - kulturcentrum för Sverige och Finland, Hanaholmsstranden 5, Esbo

Konferensen hålls på engelska.

Konferensprogrammet i sin helhet och närmare information om Hanken Centre for Corporate Governance hittar du på HCCG-webbplatsen hccg.fi.

Kontakta oss per e-post:
cgc2015@hanken.fi eller hccg@hanken.fi.   

Kontaktperson: 
Olga Neselevska, Representant för HCCG och konferenssekreterare,
040 1488 441

Till början av sidan

03.06.2015: Christina Dahlblom styrelseordförande för Stiftelsen Svenska Handelshögskolan

Stiftelsen Svenska Handelshögskolans styrelse har under sitt möte den 1 juni 2015 valt ED Christina Dahlblom till ordförande. Samtidigt valdes Kim Karhu till vice ordförande. Dahlblom efterträder Ilkka Brotherus som i sin tur tar över ordförandeklubban för stiftelsens fullmäktige.

Christina Dahlblom är stiftelsens första kvinnliga ordförande. Tidigare ordföranden är bl.a. Ilkka Brotherus, vd för Sinituote Oy, Henrik Andersin, styrelseordförande för Evli Bank, och Berndt Brunow, styrelseordförande vid Fazer och Lemminkäinen.

- Under de 18 år jag på varit involverad i Hanken har utvecklingen varit hisnande både inom Hanken, högskolevärlden och hela samhället. Hanken har lyckats skapa sig en stark position som fristående högskola och den finansiella stabiliteten är ett villkor för en högklassig och internationellt konkurrenskraftig verksamhet. Stiftelsen Svenska Handelshögskolans medel har förvaltats på ett ypperligt sätt, och det är en ära att genom posten som Stiftelsens styrelseordförande få medverka till att så sker också i fortsättningen, säger Christina Dahlblom.

Stiftelsen Svenska Handelshögskolan har sedan sitt grundande stött Hankens strategiska satsningar och därmed bidragit till Hankens fortsatta utveckling och framgång. Stiftelsen hanterar en portfölj med ett marknadsvärde om drygt 50 miljoner euro. Det årliga understödet uppgår till ca 2 miljoner euro.

- Under mitt ordförandeskap vill jag säkerställa att vi i stiftelsens styrelse, i samråd med Hankens rektor och styrelse, tänker långsiktigt så att finansiering riktas inte bara till sådant som är aktuellt just nu och de närmaste åren, utan också till satsningar som stärker Hankens position på lång sikt, fortsätter Dahlblom.

- Alla tecken tyder på att det blir allt viktigare att högskolan förmår skaffa extern finansiering, samt att vi förvaltar och använder medlen klokt. Stiftelsens stöd till Hankens verksamhet är ett viktigt komplement till högskolans egen finansiering som just nu stärks med hjälp av fundraisingkampanjen HANKEN RETURNS som redan samlat över 2,5 miljoner euro., säger Hankens rektor Eva Liljeblom.

Tilläggsinformation:
Christina Dahlblom
christina@dahlblomsparks.com
050 563 6927

Till början av sidan

27.05.2015: Financial Times Executive Education Rankings 2015: Hanken & SSE Executive Education fortsätter på den nordiska toppen

Hanken & SSE Executive Education fortsätter att vara toppleverantör av ledarutbildning i Norden via sitt nätverk. Samtidigt förbättrar företaget sin position i den globala rankingen.

För 17:e året i rad, rankar tidningen Financial Times fortbildnings- och ledarskapsprogram världen över. I år rangordnas de 75 bästa öppna programmen, de 85 bästa skräddarsydda programmen globalt och kombinerat de två rankingarna för att få top 50 leverantörer av ledarutbildning.

Genom sitt nätverk bibehåller Hanken & SSE Executive Education sin position som den bästa leverantören av fortbildning och ledarskapsutbildning i Norden och Baltikum i alla kategorier. I kategorin för öppna program håller SSE sin 37:e plats och vad gäller skräddarsydda program rankas SSE som 31 med högsta plats i kriteriet partnerprogram. I den kombinerade rankingen är placeringen även 31 vilket innebär en förbättring från fjolårets ranking.

Rankingen baserar sig på deltagar- och kundnöjdhet, mångfalden bland deltagare och akademisk personal samt leverantörens internationella synlighet.

”Vi är oerhört nöjda över att kunna behålla en så stark position även i denna års ranking. Den är en indikator på den höga kvalitet vi har i alla våra program, vilket är en förutsättning för att klara sig i den allt hårdare globala konkurrensen”, sade Sari Salojärvi, VD för Hanken & SSE Executive Education.

Hanken & SSE Executive Education är en del av Handelshögskolan i Stockholms fortbildningsnätverk och tog del i rankingen som dess representant i Finland.

Läs mer om Financial Times Executive Education-rankingen:
http://www.ft.com/business-education/executive-education

Om Hanken & SSE Executive Education
Hanken & SSE Executive Education grundades år 2005 och är ett bolag samägt av Hanken Svenska Handelshögskolan och Handelshögskolan I Stockholm. Genom sin ägarstruktur med två ledande handelshögskolor och sin bas i Finland, levererar Hanken & SSE Executive Education ledarskapsutbildning genom ett brett nätverk i Norden och Baltikum.

Mer information:
Sari Salojärvi
VD, docent
Hanken & SSE Executive Education
Sari.Salojarvi@hankensse.fi
+358 41 466 6064

Till början av sidan

26.05.2015: Hanken tog emot 1 000 000 euro av Svenska kulturfonden

Svenska kulturfonden donerar 1 000 000 euro till Hanken och fundraisingkampanjen HANKEN RETURNS. Donationen är kampanjens hittills största, och lyfter kampanjens totala insamlade belopp till drygt 2,5 miljoner euro. Donationen överräcktes den 25 maj 2015. till rektor Eva Liljeblom av Kulturfondensdirektör Leif Jakobsson och utbildningsombudsman Veronica Granö-Suomalainen.

- Utan ett heltäckande utbildningsnätverk har vi ingen framtid och Hanken är en viktig del av detta nätverk, inte minst i att utbilda ekonomer som kan svenska. Hankens samverkan med andra högskolor är central och vi hoppas denna samverkan skall gynna de kreativa näringar som kommer att bära landets ekonomi i framtiden, motiverade  Leif Jakobsson.

Hankens rektor Eva Liljeblom är mycket nöjd över donationen som är den hittills största enskilda donationen till den pågående kampanjen.

- Donationer tyder på ett förtroende för Hankens förmåga att utbilda ekonomer som har kompetensen att handla i både traditionella och i nya, mer kreativa marknader, säger Liljeblom.

Svenska kulturfondens uppgift är att stöda den svenska kulturen och utbildningen, det svenska språket och finlandssvensk verksamhet i Finland. Svenska kulturfonden grundades 1908 och är idag en paraplybeteckning för ca 450 fonder, tillkomna genom testamenten och gåvor från privatpersoner, samfund och företag. Svenska kulturfonden ägs och förvaltas av Svenska litteratursällskapet. Avkastningen utdelas via Kulturfondens förtroendeorgan som tillsätts av Svenska folkpartiet. Vårens utdelning utgör 51 procent av den summa på 34,1 miljoner som Svenska litteratursällskapet har ställt till förfogande för utdelning under 2015.

Fundraisingkampanjen HANKEN RETURNS pågår till 30.6.2017. De insamlade medlen används för att stärka Hankens unika position som Finlands enda självständiga handelshögskola.

Mer information:
Janina Jansson, kampanjchef HANKEN RETURNS
0400-316460, janina.jansson@hanken.fi

Till början av sidan

05.05.2015: Inbjudan: Det nordiska perspektivet på högre utbildningens internationalisering

Vårdagarna för internationalisering inom högre utbildning arrangeras i Helsingfors den 6-7 maj 2015. Temat för dagarna är Norden och ett nordiskt perspektiv på internationalisering.

Dagarna tar avstamp i de utmaningar de nordiska länderna delar vad gäller attraktionskraft och synlighet på en allt mer konkurrensutsatt och global utbildningsmarknad. Under dagarna diskuteras teman som internationella strategier, internationaliseringens ekonomiska effekter, terminsavgifternas inverkan, samt kvalitet i internationaliseringen och hur den kan utvärderas av både finländska och nordiska talare.

Bland talarna finns riksdagsledamot Juhana Vartiainen och professor Anne Brunila som kommer att diskutera den finska ekonomins utmaningar och den högre utbildningen. Riksdagsledamot Pekka Haavisto kommer att presentera sin syn på vilken roll högre utbildning kan tänkas ha i att stärka demokratin och de mänskliga rättigheterna.

Deltagarna får även höra om vilka Sveriges och Danmarks erfarenheter varit av att ta i bruk terminsavgifter för icke-europeiska studerande samt hur de påverkat universitetens internationaliseringssträvanden och mobilitet.

Årets vårdagar arrangeras i samarbete mellan yrkeshögskolan Arcada, Hanken Svenska handelshögskolan och Centret för internationell mobilitet internationellt samarbete CIMO. Onsdag 6.5 ordnas programmet på hotell Scandic Park och torsdag 7.5 på Arcada.

Representanter för media är varmt välkomna att delta i hela seminariet.

Seminarieprogrammet i sin helhet hittas på http://kevatpaivat.arcada.fi/

Mer information:

Annika Stadius, studieservicechef, Arcada
Tfn: 0207 699 613
E-post: annika.stadius@arcada.fi

Johanna Lilius, chef för utbytesprogrammet, Hanken
Tfn: 040 352 1239
E-post: johanna.lilius@hanken.fi

Juha Ketolainen, sektordirektör, CIMO
Tfn: 0295 338 592
E-post: juha.ketolainen@cimo.fi

Till början av sidan

05.05.2015: Högklassig forskning och produktivitet beskrivande för Hankens år 2014

Bokslutet för 2014, som godkändes av högskolans styrelse 16.4.2015, visar på en positiv utveckling, där centrala indikatorer pekar uppåt, högskolan uppnår en stor del av sina målsättningar och verksamheten har en trygg ekonomisk bas. Hanken strävar fortsättningsvis till att vara en internationellt erkänd, konkurrenskraftig och forskningsinriktad handelshögskola. För dessa strävanden är internationella ackrediteringar av största vikt och år 2014 förnyade Hanken sin EQUIS-ackreditering, som högskolan haft sedan år 2000.

Högklassig forskning av internationell standard
Under år 2014 fick Hanken bekräftat att implementeringen av högskolans forskningsinriktade strategi varit framgångsrik. Utredningen Vetenskapens tillstånd 2014 (Tieteen tila 2014), som utarbetats av Finlands Akademi (FA), visar att Hankens forskning med sitt citationsindex på 1,4 klart ligger över världsmedeltalet på 1. Samma trend är synlig i det så kallade Top 10-indexet som visar hur många publikationer som i snitt hör till den mest refererade 10-procenten inom respektive forskningsområde. Här ligger Hankens index på 1,7, igen klart över världsmedeltalet på 1. Ur ett nationellt perspektiv är det endast Hanken och Aalto-universitetet som överskrider världsmedeltalet för citationsindex inom de ekonomiska vetenskaperna.

Antalet vetenskapliga publikationer höll en stabil och god nivå med 204 år 2014, jämfört med 198 året innan. Även antalet publikationer i internationella referentgranskade tidskrifter med en ISI Web of Science Impact Factor>1 steg till 61 (2013: 53) och överskred således målsättningen (32) med god marginal.

Bilateralt avtal inom logistik och stabil examination
Under året gav Hanken gav sitt svar till diskussionen om dualmodellen då högskolan knöt sitt första bilaterala avtal om studiestigar och samarbete med en yrkeshögskola. Avtalet gäller ämnesområdet logistik, där yrkeshögskolan Arcada ansvarar för utbildningen på kandidatnivån medan Hanken bär ansvaret för utbildningen på magisternivån och för doktorandutbildningen.

Utexaminationen från samtliga utbildningsnivåer låg på en stabil och god nivå som följer de målsättningar Hanken avtalat om med UKM. Antalet kandidatexamina steg till 229 (2013: 227, mål 210) tack vare den obligatoriska utlandsvistelsen och satsningar på studentservice. Antalet utexaminerade magistrar var det högsta på flera år och steg till 278 (2013: 254, mål 280). Under året utexaminerades 19 doktorer (2013: 15, mål 16).

Ett ytterligare mål vad gäller utbildningen är andelen studerande som avlägger minst 55 studiepoäng under läsåret. Hanken har som målsättning att denna andel är minst 30 % och resultatet för läsåret 2013-14 är 32,3 % vilket är det bästa genom tiderna.

Hankens satsningar på ansvarsfull ekonomutbildning inom ramen för PRME-initiativet (Principles for Responsible Management Education) fick åter erkänsla då sekretariatet för det Regionala Nordiska Kapitlet förlades vid Hanken.

Inom ramen för kandidat- och magisterutbildningen låg fokus fortsättningsvis på att strömlinjeforma programportföljen så att den år 2015 består av färre men starkare engelskspråkiga program som mäter sig i den allt hårdare internationella konkurrensen.

Fortsatt internationalisering av utbildning och studiemiljö
Den obligatoriska utlandsterminen har blivit en självklar del av utbildningen och den totala studentmobiliteten (inkommande och utgående utbytesstuderande) ökar stadigt. Antalet studerande som tillbringar minst tre månader på utbytesstudier eller utlandspraktik steg från 354 (medeltal 2011-13) till 404 (medeltal 2012-14). Även antalet studiepoäng som avlades utomlands fortsatte att stiga och uppgick till 4 863 (2013: 4 303).

Antalet internationella examensstuderande har hållits stabilt. Andelen internationell personal bland den forskande och undervisande personalen har ökat från 21,2 % (2013) till 24,3 % (2014).

Stark balans och stabil avkastning tryggade ekonomin
År 2014 uppgick Hankens tillgångar enligt balansräkningen till 92,1 MEUR (82,4 MEUR år 2013). Verksamhetsåret resulterade i ett överskott på 2,54 MEUR, varav merparten uppkom från avkastning på investerings- och finansieringsverksamheten (4,4 MEUR), främst placerade donationsmedel. Portföljavkastningen för de externt förvaltade medlen var 9,4 %.

Intäkterna från den egentliga verksamheten uppgick till 23,1 MEUR (22,0 MEUR år 2013), varav finansieringen från UKM på 17,3 MEUR stod för merparten (16,6 MEUR år 2013). Kostnaderna för den operativa verksamheten uppgick till totalt 25,0 MEUR (23,6 MEUR år 2013), varav personalkostnaderna stod för 64 % (65 % år 2012), fastighetskostnaderna för 14 % (13 %) och övriga kostnader för 22 % (22 %).

I november 2014 inledde Hanken en ny medelinsamlingskampanj – HANKEN RETURNS – som i slutet av året hade inbringat 0,72 MEUR.

Till början av sidan

04.05.2015: Doktorsavhandling: Balansgång att samarbeta med konkurrenter

De ökade kraven på resurser, kunskap och kostnadseffektivitet har gjort att små och medelstora företag i allt högre utsträckning samarbetar med konkurrenter för att kunna möta dessa krav. Då konkurrenter har liknande verksamheter är samarbetspotentialen stor, samtidigt som likheten utgör ett hot. Denna kontrovers är bl.a. i fokus i Henrik Virtanens doktorsavhandling "Integrerat och sekventiellt samarbete mellan konkurrenter. En studie av små och medelstora företag i en internationell kontext".

- Att samarbeta med konkurrenter är en balansgång eftersom det grundar sig på en motstridig logik. Parterna ställs inför att hantera både samarbete och konkurrens samtidigt med en och samma aktör, säger Henrik Virtanen.

Samarbetet ökar parternas konkurrenskraft, inte enbart gentemot andra konkurrenter utan även gentemot varandra. Grunden för konkurrens ligger i maximeringen av den egna nyttan, medan ett samarbete innebär att parterna vill uppnå gemensamma mål. Balansgången bör hanteras så att den inte övergår i en destruktiv konflikt.

- En möjlighet är att försöka separera samarbete från konkurrens. Parterna kan t.ex. dela upp marknader och produkter inom vilka de samarbetar eller konkurrerar. Till exempel kan de samarbeta på utländska marknader, men konkurrera hemma.

- Parterna kan sträva efter att avveckla överlappningarna i sina verksamheter så att den direkta konkurrensen minskar.  De kan fokusera på skilda marknader och kundsegment, de kan utveckla nya produkter som inte konkurrerar med varandra o.s.v. De anser sålunda att samarbetet ger ett sådant värde att det är skäl att skapa gemensamma rutiner i syfte att undvika konflikt.

Tidigare forskning och litteratur på ämnet identifierar olika typer av samarbeten mellan konkurrenter. Resultaten i Virtanens avhandling visar dock att fenomenet är mera mångfasetterat än vad litteraturen framför.

- Varje relation som genomsyras av både samarbete och konkurrens är unik beträffande t.ex. dess nytta, risker och problem som parterna kan stöta på.

EL Henrik Virtanen disputerar i ämnet marknadsföring på doktorsavhandlingen "Integrerat och sekventiellt samarbete mellan konkurrenter. En studie av små och medelstora företag i en internationell kontext" torsdagen den 7 maj 2015.

Tid: 7.5.2015, kl. 13
Plats: Sal 307, Hanken Svenska handelshögskolan, Vasa
Opponent: Professor Helén Anderson, Linnéuniversitetet, Kalmar
Kustos: Professor Peter Björk, Hanken Svenska handelshögskolan

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Virtanen
henrik.virtanen@hanken.fi
+358 50 5120576

En kopia av avhandlingen kan laddas ned här:http://hdl.handle.net/10138/154195

Till början av sidan

23.04.2015: Fazer donerar 100 000 euro till Hanken

Hanken har tagit emot en donation av Fazer på 100 000 euro till sin pågående fundraisingkampanj HANKEN RETURNS. ”Vi är övertygade om att både Fazer och hela Finland behöver toppexperter inom ekonomi för att vara framgångsrika i framtiden, därför donerar vi medel till Hanken”, säger Fazers koncernchef Christoph Vitzthum.

Fazer deltog i Hankens medelanskaffning redan år 2010 med en donation på 100 000 euro. Därtill har Fazer varit Hankens Premium Partner-företag i flera år. Den aktuella donationen fördjupar samarbetet ytterligare.

Rektor Eva Liljeblom riktar sitt varma tack till Fazer och konstaterar att en av hörnstenarna i Hankens framgång är förtroendet mellan högskolan, dess studerande, alumner och externa intressegrupper. ”Vi vill ständigt utveckla vår verksamhet och forskningen utgör grunden för utvecklingen. Samarbetet med företagen är bron mellan teori och praktik vilket är både givande och inspirerande”, säger Eva Liljeblom.

Fundraisingkampanjen HANKEN RETURNS pågår till 30.6.2017. De insamlade medlen används för att stärka Hankens unika position som Finlands enda självständiga handelshögskola.

Ytterligare information:
Janina Jansson, kampanjchef HANKEN RETURNS
tfn 0400-316460, janina.jansson@hanken.fi

Till början av sidan

22.04.2015: PRESSINBJUDAN: Seminarium: Resilience in Disaster Relief and Development Supply Chains

HUMLOG-institutet vid Hanken Svenska handelshögskolan inbjuder till ett seminarium med temat “Resilience in Disaster Relief and Development Supply Chains” som hålls i Helsingfors den 29 april 2015. Seminariet avslutar ett fyraårigt projekt som finansierats av Finlands Akademi. Projektet har analyserat utmaningar inom klimatrelaterade risker, urbanisering och säkerhet. Seminariet hålls på engelska.

Programöversikt

Projektpresentationer och keynotes av representanter från:

  • UNICEF Kenya
  • Försörjningsberedskapscentralen (FBC)
  • World Vision International
  • HUMLOG-institutet

Workshops:

  • Cash based assistance
  • Inter-organisational learning in humanitarian networks
  • Closed loop supply chains
  • Beneficiaries and customers - what do these roles imply in the humanitarian context

Därtill ingår en ceremoni där de bästa magister- och doktorsavhandlingarna inom humanitär logistik belönas.
Representanter för media är välkomna att ta del av seminariet.
Tid: 29 april 2015 kl. 8.30-16.15
Plats: Futurum, Hanken Svenska handelshögskolan, Arkadiagatan 22, Helsingfors

Seminarieprogrammet på engelska hittar du på HUMLOG-institutets webbplats.

Förhandsanmälan till Ira Haavisto (ira.haavisto@hanken.fi, 040 735 2761).

The Humanitarian Logistics and Supply Chain Research Institute (HUMLOG -institutet) samlar forskare inom humanitär logistik. Institutet grundades av Hanken Svenska handelshögskolan och Försvarshögskolan år 2008.
hanken.fi/humloginstitute
humlog@hanken.fi

För mera information, vänligen kontakta:
Ira Haavisto, Direktör
The Humanitarian Logistics and Supply Chain Research Institute (HUMLOG-institutet)
ira.haavisto@hanken.fi
040 735 2761

Till början av sidan