Personer

Personal, doktorander och associerade forskare vid Svenska handelshögskolan.
personal personer kontaktinformation
Vozian, Ecaterina
Doktorand
katia.vozian@hanken.fi
Nationalekonomi (Helsingfors)Economics (Helsinki)
Vähämaa, Emilia
Wärtsilä biträdande professor i finansiell ekonomi (tenure track)
+358 40 352 1758
(internt 758)
emilia.vahamaa@hanken.fi
Finansiell ekonomi (Vasa)Finance (Vaasa)
Välikangas, Liisa
Professor of Practice
+358 40 352 1469
(internt 469)
liisa.valikangas@hanken.fi
Företagsledning och organisation (Helsingfors)Management and Organisation (Helsinki)
Väre, Sarah Elise
Doktorand
sarah.vare@hanken.fi
Marknadsföring (Vasa)Marketing (Vaasa)
Wagner, Malin
Antagningsplanerare
+358 50 471 1649
(internt 649)
malin.wagner@hanken.fi
Antagning och studentrekrytering (Helsingfors)Admissions and Student Recruitment (Helsinki)
Wallin, Kristina
Byråchef
+358 50 358 0894
(internt 894)
kristina.wallin@hanken.fi
Personaladministration och forskningsservice (Vasa)HR and Research Services (Vaasa)
Wan, Kam-Ming
Biträdande professor (tenure track)
kam-ming.wan@hanken.fi
Finansiell ekonomi (Vasa)Finance (Vaasa)
Wang, Maria
Doktorand
maria.wang@hanken.fi
Nationalekonomi (Helsingfors)Economics (Helsinki)
Wardi, Camilla
Chef för näringslivsrelationer och samverkan
+358 40 560 5964
(internt 337)
camilla.wardi@hanken.fi
Enheten för externa relationer (Helsingfors)External Relations (Helsinki)
Wargh, Anni
Utbildningschef
+358 40 352 1487
(internt 487)
anni.wargh@hanken.fi
IPR University Center (Helsingfors)IPR University Center (Helsinki)

Sidor