Kurser i olika verktyg

En kort beskrivning av innehållet i de olika kurser Teaching Lab arrangerar.

Teaching Lab ordnar en mängd kurser under året - ibland en gång, ibland samma kurs flera gånger. Den aktuella listan på kurser hittar du i anmälningsblanketten (syns i dropdown listan vid anmälning). Du kan också lämna in önskemål i samma blankett i kommentarrutan.

WEBOODI för lärare/for teachers

Hantering av kursdeltagare (epost, avslå/godkänna anmälan etc), kursbeskrivningar och kursutvärderingar

En översikt av de undervisningsrelaterade systemen på Hanken
An OVERVIEW of the Education related systems at Hanken

TEAMS workshop - Möten med Teams/Meetings in Teams 

MOODLE 1 - Moodle kurssidan (grunderna) - Moodle course page(Basics)

MOODLE 2: Bedömning och uppföljning / Assessment and follow up 

DATASKYDD - DATA PROTECTION for teachers/researchers

MOODLE 4: Test / Quizzes

MOODLE 3: Grupper,uppföljning,olika uppgiftstyper - Groups,logs, assignments types

Exam: Skapa/korrigera e-tentamen - Create/assess e-exam

MOODLE 5: Peer review tasks (Eng)

DREAMBROKER & SCRIPT- skapa video, inlämningsuppgift/Create videos, assignments