Information för nya lärare

Kort om undervisningen på Hanken, hur den är upplagd och vilka verktyg som används.

file type icon Fakta och riktlinjer för lärare

Hanken driver forskningsbaserad undervisning som förser de utexaminerade och deltagarna inom fortbildningen med analytisk och kritiskt tänkande och en förmåga att agera i en global omgivning i konstant förändring. På den här sidan hittar du information för nya lärare som hjälper dig igång med din undervisning på Hanken.

Kurserna på Hanken är uppdelade i grundkurser och ämneskurser (på kandidatnivå) och på fördjupade kurser (på magisternivå). Förutom dessa finns det språkkurser, doktorandkurser och kurser i studieteknik. Från och med läsåret 2018-2019 är alla kurser på magisternivå värda antingen 5 eller 10 studiepoäng för att förenkla och strömlinjeforma examensstrukturen. Du kan bekanta dig med de olika program och studier på Hanken på Hankens web.

Hankens strategi 2025 lyfter fram

 • Inlärningsomgivning av högkvalitet
 • Flexibla, och varierande learning design
 • Digitalisering som bidrar till transparens

Det finns olika sätt att få stöd i att införa dessa i sin egen undervisning. Teaching lab är det centrala stället för alla frågor gällande pedagogisk stöd för kurser och digitalisering av kurser. Bekanta dig med informationen på våra nätsidor samt med bestämmelser om studier och examination som förklarar de stadgar som undervisning på Hanken följer.

Här presenterar vi kort tre typfall som en ny lärare på Hanken kan möta när man början på Hanken och hur du kommer igång.

 1. Du ärver en existerande kurs från en annan lärare
 2. Du börjar utveckla en ny kurs från början
 3. Du börjar digitalisera en existerande kurs

Case1: En existerande kurs som redan är inplanerad.

 • Läs kursen kursbeskrivning i Weboodi. Sök med kursens kod eller under "min undervisning" om du är redan insatt som kursexaminatorn. Se till att detaljerna som arbetssätt, tidsanvändning och examinering stämmer överens med hur du planerar att ge kursen. Prefektens/IR:s beslut behövs ifall din kurs kommer att skilja sig från det som står i kursbeskrivningen. I så fall bör också texten uppdateras, mejla teachinglab@hanken.fi
 • Kursens hemsida finns på Moodle. Du måste själv beställa en moodle-sida för din kurs genom att mejla moodle-help@hanken.fi. Du kan få en ny tom moodle sida eller kopiera innehållet från tidigare kurssidor. Ifall du vill kopiera en tidigare moodle-sida, behöver den tidigare läraren ge sitt samtycke. Be den tidigare läraren att skicka en e-post till moodle-help@hanken.fi där hen ger lov att kopiera kurssidan och lägga dig som lärare på den nya sidan.
 • Kolla i Schema när dina föreläsningar är insatta. Läs mera om hur du lämnar önskemål om föreläsningstider och -salar i Case 2.
 • Kolla att Hankens bibliotek har tillgång till din kurslitteratur. Läs mera om kursmaterial, hur du länkar artiklar i Moodle och ansöker om digilicens för eventuella bokkapitel som du laddar upp till Moodle på bibliotekets sidor. Artiklar får inte laddas upp på Moodle.
 • Du kan ladda ner en lista på kursanmälda eller skicka e-post till alla kursanmälda via Weboodi. Kom ihåg också att öppna självregistreringen till din moodle-sida. Mera information om sista stegen innan kursstart hittar du i årsklockan.
 • Innan din första föreläsning, besök klassrummet och bekanta dig med klassrums tekniken. Du kan be om hjälp från datacentralen genom att mejla help@hanken.fi.

Case 2: En helt ny kurs

 • Undervisning på Hanken kvalitetssäkras av AoL-processen (kvalitetssäkring av inlärning). AoL-processen påverkar hur du skall definiera lärandemål och skriva kursbeskrivningen. Läs mera om AoL processen och om kursbeskrivningar.
 • Kursbeskrivningarna skall först godkännas av institutionsrådet (IR) och därefter av akademiska rådet (AR). Bekanta dig med tidtabellen i årsklockan.
 • Kom ihåg att meddela dina önskemål för föreläsningstider,-salar och eventuell utrustning som du har behov till i salen (så som SmartBoard eller inspelning/live stream med Ubicast.) i tid för schemaläggning.
 • Beställs kurslitteratur från biblioteket.
 • Beställ en Moodle-sida från moodle-help@hanken.fi
 • Läs mera om vad som händer innan din kurs kör igång i årsklockan

Case 3: Digitalisera en existerande kurs.

 • Bekanta dig med de olika digitala verktyg som Hanken erbjuder
 • Kontrollera att kursbeskrivningen i Weboodi uppdateras till din nya kursdesign. Kontrollera framför allt att examinationssätt, kurskategori, arbetssätt och totala arbetsmängd stämmer överens ifall lärandemålen och kursbeskrivningen hålls lika.
 • Kom ihåg att markera behovet för live streaming/inspelning av föreläsningar i schemaläggningsblanketten, ifall du vill live streama eller spela in dina föreläsningar.
 • Kontakta help@hanken.fi eller teachinglab@hanken.fi ifall du behöver få hjälp med olika digitala verktyg, inspelning av video eller vill använda Hankens studio.