Video- och webbkonferens

Videokonferens på Hanken kan delas i två kategorier: fysiska mötesrum och virtuella mötesrum. De fysiska mötesrummen på Hanken har utrustning från Polycom, och kan användas för att ringa upp motsvarande rum.

Fysiska mötesrum

Hanken har flera rum för videokonferens.

  • I Helsingfors är det A403, D215, Lärarrummet, Sessionssalen och Futurum.
  • I Vasa är det V105, V106 och auditorium V142.

Du kan ringa upp från ett Hanken-rum till ett annat.

Du kan också ringa upp till mötesrum utanför Hanken, men då behövs det uppgifter om andra parten. Kontakta help@hanken.fi i god tid!

Du kan dela bilden från din bärbara dator kan med mötesparten när du kopplar datorn till systemet med VGA-kabel. En adapter behövs om datorn inte har ett VGA-uttag.

Om du vill delta i ett möte från din egen dator, eller om mötet har deltagare från flera olika punkter, se “Scopia” nedan. Om alla sitter vid sin egen dator går också Adobe Connect (se nedan).

Virtuella mötesrum

Scopia

Hanken har 5 virtuella mötesrum i Scopia som fungerar med Polycom-utrustningen i de fysiska mötesrummen.

Scopia-rummen kan ha deltagare från flera olika punkter samtidigt, t.ex. ett möte mellan A403, V105 och ett mötesrum i ÅA är möjligt.

  • Boka ett scopia-rum via help@hanken.fi.
  • Ange datum och tidpunkt samt deltagare.

Adobe Connect

Alla anställda på Hanken har möjlighet att skapa virtuella mötesrum på Adobe Connect. Du loggar in med Shibboleth på connect.funet.fi.  Det är CSC som upprätthåller webbkonferenstjänsten.

Du behöver

  • en dator med webcam och
  • en headset-mikrofon.
  • Ifall det är flera deltagare i ett (fysiskt) rum, behövs en sk. konferensmikrofon. Datacentralen har 2 st. ClearChat 150 -konferensmikrofoner att låna ut. Boka via help@hanken.fi

Du kan själv skapa ett eller flera mötesrum för olika ändamål - se till att namnge den “hanken_”, t.ex. hanken_sdc, så rummet är lättare att hitta senare. Samma tjänst används av flera finska universitet och yrkeshögskolor.

Du kan också skapa mötesrum som flera delar på, grupprum.

Skype for Business

Alla Hanken anställda och studerande har rätt till Skype for Business. Skype for Business har mer egenskaper än den vanliga Skype, i Business versionen kan fler delta (upp till 250), man kan styra mötet som presenter, man kan banda, boka via Outlook calendern mm.

Läs mer på Office365 sidorna om Skype for Business

Övriga system

Det finns många andra system och program för att ha ett virtuellt möte, T.ex. Skype, Lync, Google Hangouts. Dessa stöds inte officiellt av Hanken, men förbjuds inte heller.

videokonferenser Adobe Connect Pro onlinemiljö
Scopia