Webropol

Share page with AddThis
Webropol - ett program för att skapa frågeformulär och samla in svar via weblänkar.

Om Webropol

Med Webropol kan du skapa frågeformulär som du skickar ut med epost eller publiceras på webben. Datat kan tas ut och analyseras i statistikprogram som SPSS, och för enklare sammanställningar har Webropol också egna rapporter.

Som studerande eller anställd vid Hanken kan du erhålla ett eget webropolkonto. Ditt Webropol-ID är i kraft så länge ditt Hanken-ID är det.

Användarid till Webropol

För att få ett användarid i Webropol, går du in på:

https://www.webropolsurveys.com/shibboleth

Du väljer Hanken som organisation och loggar in med Hankens användarid och lösenord. 

Om du inte har ett Webropolid, skapas ett konto automatiskt till dig. 

Detta är möjligt från hösten 2013 då Webropol under sommaren anslutit sig till HAKA-federationen och sålunda gjort möjligt att logga in via Shibboleth till Webropol. Det betyder att Webropol anslutit sig till HAKA-federationen som tjänsteleverantör. Hanken är medlem i HAKA sedan tidigare och försäkrar genom kvaliteten på sin användarhantering att autentiseringen tryggt kan ske med Hankens användarid och lösenord.

Instruktioner 

När du loggar in i webropol kommer du först till Webropol 2.0 sidan, klicka på Webropol 3.0 uppe för att få en modernare version av Webropol.

Instruktionerna nedan innehåller baskunskap du behöver för att komma igång.

file type icon web_questionnaires_with_webropol_3.0.pdf

Utförligare Instruktioner för Webropol hittar du i Webropol under My Webropol.

Sammanföring av svar från språkkopior för Webropol 2

Hjälp

Korta Webropol instruktioner på svenska finns på dessa sidor.

I Webropol, under MyWebropol, finns ett flertal manualer på svenska, finska och engelska. Mest up-to-date brukar de finska manualerna vara gällande specialfunktioner, men med basinformationen på svenska eller engelska kommer man långt.

Behöver du hjälp som du inte hittar svar på i manualerna,
kontakta webropol-help@hanken.fi

enkäter verktyg