Hankens telefoner

På tisdag 21.10 bytte Hanken telefonoperatör (från Sonera till Elisa), som en följd av att Elisa, i samband med den senaste Hansel-upphandlingen av telefontjänster, valts till ny leverantör.

En del av personalen (ca. 100 personer) har fått en ny smarttelefon (Lumia 630). Övriga i personalen har redan en modernare telefon, eller önskar inte (i detta skede) en ny telefon.

Som tidigare bekostar Hanken centralt själva telefonapparaterna. Om annan telefon önskas är det enheten som står för kostnaderna.

Enheterna står också i fortsättningen för samtalskostnaderna. Enheterna bekostar även anslutningar för mobildata (3G) till telefonerna.

I samband med bytet av telefonoperatör får Hanken nya telefonnummer av formen 029431 3xxx, där xxx är nuvarande anslutningsnummer för personalen (jfr. nuläget, t.ex. 0943133329).

OBSERVERA!

  • Alla mobilnummer kvarstår oförändrade.
  • Alla behöver givetvis ett nytt SIM-kort till sin telefon (ny eller nuvarande).
  • De nya SIM-korten kan avhämtas i Helsingfors i växeln. I Vasa fås de av Tommy Nilsson.
  • SIM pin för det nya Elisakortet är 1234

Nuvarande mobildataabonnemang för pekplattor, "mokkulor" etc. fortsätter att fungera ännu en tid, men nya SIM-kort (Elisa) för dessa abonnemang finns att avhämta hos Janne, eller i växeln. Också dessa abonnemang börjar fungera 21.10.

Alla abonnemang för mobildata (både för telefon och annan mobil enhet) är nu "nollställda", vilket betyder att det inte automatiskt ingår något datapaket i telefonabonnemangen. Datapaketen för övriga mobila enheter är initialt också möjligast "lätta", dvs. begränsade till 10GB/månad.

Tag kontakt med Janne Merilä för att ändra på datapaketen för både telefon och övrig mobil enhet. Eftersom enheterna själva står för dessa kostnader behövs ett OK av prefekt/chef.

FAQ

F: Måste man byta telefon om man är nöjd med den gamla?
S: Nej, men man måste naturligtvis byta till det nya SIM-kortet

F: Hur fungerar interna samtal?
S: Interna samtal fungerar som tidigare, med den förändringen att man behöver slå endast de tre (3) sista siffrorna, inte som nu de fem sista. Exempelvis, nu 329 (inte som tidigare 33329).

F: Måste jag byta visitkort nu när telefonnumren ändrar?
S: Nej, om du på ditt visitkort angivit ditt mobilnummer (040 3521 xxx)

F: När och var kan jag plocka upp min nya telefon?
S: I växeln (Hfors), av Tommy Nilsson i Vasa

F: Vem hjälper mig att installera e-post och kalender på telefonen?
S: Om du får en ny telefon (Lumia 630) är inställningarna gjorda på förhand.

F: Hur får jag mobildatakontakt till min dator - behöver jag en ny mobil anslutning?
S: Om du för närvarande har mobildataabonnemang för din pekplatta,
laptop eller motsvarande (inte telefon) kan du byta det SIM-kortet när som helst efter 21.10.

För ytterligare information, vänligen kontakta Kuno Öhrman.

telefoner mobiltelefoner