Registrering: Ft.com

Hur du registrerar dig som användare av Financial Times

Financial Times är tillgänglig för studerande och personal på Hanken via ft.com som också har en egen applikation.

Tjänsten fungerar INTE via IP-access utan var och en skall registrerar sig via adressen:https://registration.ft.com/corporate/signup/timrfI2aiq38BO

OBSERVERA att länken fungerar endast på datorer inom Hankens nät och att endast personer med e-postadress med suffixen student.hanken.fi och hanken.fi kan registrera sig via denna länk. Registreringen är i kraft ett år i taget.

Efter registreringen är det möjligt att logga in direkt på FT.com via Sign In -länken uppe till höger på webbsidan. Via FT.com kan man också ladda ner en app för iPhone/iPad.

Enligt avtalet som slutits med FT.com ÄR DET FÖRBJUDET att: 
"...forward full text FT articles by email or by any other distribution method..." 
"...copy, cut and paste, email, reproduce, publish, distribute, redistribute, broadcast, transmit, modify, adapt, edit, abstract, create, derivative works of store, archive, publicly display, sell or in any way commercially exploit any Content..." 
Biblioteket hoppas att detta respekteras.

tidningar
Financial Times