Registerbeskrivningar

Registerbeskrivningar på datacentralens IT-system

Nedan länkar till registerbeskrivningar för datacentralens centrala IT-system

 - Active Director(AD)

 - Masterdatabas

 - Smtplogg

 - Mobility Online