E-postklienter

Hur läsa sin Hanken e-post på telefoner, plattor och datorer

Adressen till webbgränssnittet är http://office365.hanken.fi. Den är nåbar varifrån som helst. Med webbgränssnittet behöver man inte installera något på sin dator, du kan använda nästan alla e-postfunktioner direkt i webbläsaren.

Konfigurering av Microsoft Outlook

 1. Starta Microsoft Outlook.
  • Om du startar programmet för första gången får du en dialogruta. Om du tidigare använt Outlook måste du klicka file och add account för att få samma dialogruta.
 2. Fyll i namn, din e-postadress (användarnamn@hanken.fi eller @student.hanken.fi) och ditt hankenlösenord (2 ggr) och tryck next.
 3. Outlook frågar kanske igen efter användarnamn och lösenord. Se till att användarnamnet är i formen användarnamn@hanken.fi (sMatrikel@student.hanken.fi för studerande)
 4. Du borde få tre gröna krux. Tryck finish.

Konfigurering av Thunderbird (REKOMMENDERAS INTE)

 1. Gå till options -> account settings -> add mail account
 2. Ge namn, e-postadress och lösenord.
 3. Tryck manual config då du får chansen.
 4. Server hostname incoming är outlook.office365.com port 993 ssl/tls normal password
 5. Server hostname outgoing är smtp.office365.com port 587 starttls normal password
 6. Username är användarnamn@hanken.fi (sMatrikel@student.hanken.fi)
 7. Klicka på done då du är klar. (Det kan hända att du måste klicka på re-test före du får klicka done.)

Konfigurering av telefoner och plattor

 • Hankentelefoner och -plattor får e-postinställningarna automatiskt, du behöver endast ange ditt hankenlösenord.
 • Privata telefoner och plattor varierar mycket i utseende och funktion, nedan följer således en allmän anvisning.
e-post