E-post

Allmänna riktlinjer för e-post

Din Hanken e-post

Alla vid Hanken (Studerande, anställda och associerade) tilldelas en e-postaddress.

Din Hanken e-post är ofta den huvudsakliga kommunikationskanalen vid Hanken. Till denna Hanken-e-postadress skickas information t.ex. information om lösenordet bör bytas, varningar om phishing-försök, serviceuppehåll etc.

 • Studerande address: fornamn.efternamn @ student.hanken.fi
 • personal, doktorander, associerade: fornamn.efternamn @ hanken.fi

E-post i korthet

Allmänt

 • Använd ett annat lösenord vid Hanken än dem du använder på annat håll.
 • Håll universitetets e-post och din privata e-post skilda!
 • Kom ihåg att brevhemligheten gäller även för e-post.
 • Sänd inte skräppost.
 • Sänd mejl du fått av misstag till rätt mottagare och meddela avsändaren.
 • Lämna inte privata meddelanden i Högskolans e-postlåda då din användningsrätt upphör.

För studerande:

 • För studieärenden: använd endast din Hanken address
 • Alla meddelanden du sänt eller mottagit som studerande är privata.
 • Du kan förbjuda högskolan att publicera din e-post address.
 • Om du är anställd av högskolan måste du också följa de anställdas regler. Håll dina arbets- och studieärenden klart åtskilda (både de mejl du mottagit och sänt)

För anställda & associerade:

 • Använd alltid högskolans e-postaddresser i arbetsärenden.
 • Styr inte mejl gällande arbetsärenden vidare till e-postaddresser utanför Hanken.
 • Håll dina privat- och arbetssaker klart skilda.
 • Följ arkivbildningsplanen.
 • Vid frånvaro: se till att din e-post sköts.
  • Om du använder frånvaromeddelanden, uppmana mottagaren att instället använda organisationsaddressen
 • Kryptering av e-post: använd endast metoder godkända och implementerade av högskolan
 • Innan din användningsrätt upphör: överför e-postmeddelanden som gäller arbetsärenden och som är nödvändiga för organisationen till rätt person.
e-post