Regler

Share page with AddThis
Regler som bör följas vid eTenter
 • Regler för e-tentamen godkända av rektor

  Lagar, förordningar samt Hankens examenstadga och 

  paragraftecken.jpg

  Regler för e-tentamen i Hankens tentakvarium [pdf] 76k

 • instruktion om Reglerna för e-tentamen i Hankens examinarium/tentamensakvarium, godkända av rektor den 12 september 2013, samlar relevanta regler ur Instruktionen om studier och examination och regler specifikt för pilotfasen:

 • studier och examination, där också tentamenstillfällen regleras hittas under Bestämmelser.

 • Utöver tentamensordningens tenter kan tentamina ordnas som e-tentamen. Kölistan gäller inte e-tentamen och förseningar tillåts inte. Tentamen kan ske vardagar 8-20 i Helsingfors, 8-16 i Vasa.
 • För e-tentamina i tentakvariet är tentamens­tiden mellan 55min och 2:55h beroende på lärare. De studerande får avsluta tentamen när som helst genom att lämna tentamensutrymmet, men får inte avlägsna sig från utrymmet under tentamens gång och komma tillbaka. Inget material, inte heller mat­säck, får medtas till tentamensbordet.
 • E-tenterna i tentakvarium övervakas genom kameraövervakning och stickprov. En studerande som avlägger tentamen i tentakvariet godkänner att hen filmas av övervaknings­kamera och att Hanken har rätt att använda inspelningen för att utreda tentamenstillfällets förlopp.