Hjälp — eTenter

Hjälp med eTenter

E-tent hjälp

Se till att du kan ditt lösenord!

Helpdeskkön exam-help@hanken.fi läses av både studiebyråpersonal och IT-personal.

exam-help@hanken.fi är även adressen dit lärare i första hand skall vända sig.