Hjälp — eTenter

Hjälp med eTenter

E-tent hjälp

etentfragor.jpgTekniska problem vid ett specifikt tenttillfälle bör rapporteras på blanketten för rapport om studerande problem
  • problem med användarid, rättigheter och lösenord som normalt: help@hanken.fi
  • Rådfrågning om Exam-systemet för lärare och studerande e-tent@hanken.fi
  • råd om din tentamen - kontakta din lärare

Helpdeskkön e-tent@hanken.fi läses av både studiebyråpersonal och IT-personal.

e-tent@hanken.fi är även adressen dit lärare i första hand skall vända sig.