Att tentera

Share page with AddThis
Utförning av eTenter

När du e-tenterar i examinarium

etentnonotxtannumindre.jpg

En e-tentamen i ett tentakvarium går ut på att du då du anmäler dig till e-tentamen bokar du en dator i ett visst klassrum för en viss tidSystemet lottar ut vilken av de tillgängliga datorerna du kan använda. Tentamensutrymmet väljer du själv - i praktiken finns det dock ännu bara ett utrymme i Helsingfors, och ett  i Vasa.

På Hanken betyder det att du kan tentera (situationen vintern 2015-2016)

 • i auditorium A410 på fjärde våningen i huvudbyggnaden i Helsingfors eller
 • rum 111B i förvaltningskorridoren i Vasa

I Helsingfors finns att börja med 4 platser, och två platser i Vasa.

Tentamensanmälan och platsbokning bör du givetvis ha gjort i tid via http://exam.shh.fi/
Läs instruktionerna noga!

Tiden:

 • När du kommer till tentamensutrymmet bör du komma på utsatt tid. Tentamens tiden börjar löpa från starttiden och slutar fem minuter före ett jämt klockslag.
 • Tenttiden i eTentakvariet är mellan 55min och 2:55h beroende på lärarens val
 • Tiden börjar löpa från den officiella starttiden, dvs (8:00, 11:00 etc) oberoende om du är inloggad eller inte.

När du kommer in:

 • Du kommer in i tentamensutrymmet i Helsingfors med en dörrkod som du får från receptionen. Är du försenad har du försuttit din chans.
 • Din rock och din väska sätter du i skåpet när du kommer in i rummet. Ingenting på bordet! Inte mat, inte telefon etc.
 • Du kan enbart tentera från den dator du fått dig tilldelad, och endast på den tid du valt vid anmälningen. Har du anmält dig till fel plats eller fel tent går det inte att korrigera längre.
 • Din identitet måste du givetvis kunna bestyrka när så krävs både före tentamen och under tentamen vid stickprovskontroll av personalen.
 • För att komma åt tentamen startar du datorn, öppnar webbläsaren och loggar in dig med Hankens lösenord och id. Nu visas den tentamen som du skall tentera.

När tenten startar:

 • I början av tenten visas eventuellt lärarens anvisningar. Läs noggrant!
 • När du gått igenom och svarat på alla frågor skall du spara och avsluta tentamen.
 • Du kan avbryta tenten när som helst. Då sparas ingenting, men tenten räknas som en gång av de begränsade tillfällen du har tillgång till.

Under tenten

 • Du kan inte ha något framme på bordet. 
  - inte klottpapper, inte räknare, inte näsdukar, inte vattenflaska osv.
 • Du kan inte avlägsna dig emellanåt, dvs inga WC besök, inte släppa in andra tentander. Tentamen räknas då som avbruten och underkänns.
 • Kameraövervakningen är igång hela tiden du är i rummet, och bandar också ljud.
 • En klocka visar på skärmen hur mycket tid du har kvar att tenta. Tentamenstiden räknas från den officiella starttiden, inte från den tid du gått in i tenten.

Efter tenten

För tentamina, inklusive mognadsprov, som skrivs på dator ("e-tent") i tentamensutrymmet 410 i Hankens huvud­byggnad eller rum 111B i Vasa gäller :

 • Läraren rättar din tentamen. Rättar läraren i systemet får du en e-post från systemet, med en länk till eventuell personlig feedback.
 • Du måste ha sparat tentamen för att svaren skall finnas för läraren, dvs om du avbryter sparas ingenting.
 • Vanligen kan du inte anmäla dig till en ny tentamen i samma kurs förrän läraren korrigerat den föregående och tillåter dig att tentera på nytt.
 • Har du oöverstigliga problem och om du pga problem som beror på systemet inte kan tentera bör du rapportera dem omedelbart efter tentamenstillfället. Problem vid tenttillfället bör alltid göras med följande blankett: Studerande rapport över problem