Att rätta en tentamen i Exam

Share page with AddThis
Anvisningar för att rätta en tentamen i Exam

Logga in på Exam: https://exam.shh.fi

 1. Välj Skrivbord (borde vara det du ser när du loggar in till Exam)
 2. Klicka på namnet på den examen som du vill rätta
 3. Nu ser du en översikt över vem som har tagit examen, och vilka som redan blivit utvärderade. Du ser också "no show", dvs de som bokat en plats men aldrig dykt upp rätt tid.
 4. Klicka på namnet på den student vars tentamen du vill evaluera.
 5. Ge poäng per fråga.  - ett "flytande" fält syns uppe till höger - du kan öppna eller stänga det genom att trycka på ">" framför fältet. (Vad du och eventuellt andra utvärderare skriver i detta flytande fält, skickas iväg till studerande som feedback när du ger slutvitsord och sparar det till registret slutgiltigt.)
 6. Ge slutliga slutliga poäng för examen
 7. Välj vitsord från listan för tentamen. Utvärderingsskalan GK 0-100 kommer från Oodis uppgifter om kursen.
 8. Klicka på "spara" när du är klar
 9. när du är säker på att utvärderingen är klar och vitsordet givet, klicka på "Lock the assessment and inform the student"
 10. --> Då åker feedbacken du skrivit i rutan iväg till studenten, som får ett epostmeddelande att utvärderingen är klar, och kan logga in i exam och titta på feedbacken. Studenten ser ej de enskilda tentsvaren och utvärderingen.

Det finns idagens läge ingen kontakt mellan Exam och Oodi för vitsorden

 • Om det är en del av en kurs, vilket de flesta tentamen är på Hanken, måste du som tidigare spara resultaten och kombinera dem med poängen för resten av kursens olika uppgifter för att få sluttvitsord.
 • Om det är ett slutvitsord för kursen du ger, kommer systemet i framtiden att kunna överföra vitsordet, men idag överförs INGENTING tillbakstill Oodi.