Anmälan

Share page with AddThis
Anmälan till eTenter på Hanken

Anmälan till e-tentamen

För att kunna anmäla dig till tentamen och tentera

  • måste du ha en fungerande Hanken användar-id
  • din studierätt och din terminsanmälan måste därmed också vara i skick 
  • givetvis måste tentamen finnas som e-tentamen i systemet. Det är frivilligt för läraren att skapa e-tentamina.
  • https://exam.shh.fi är adressen till Examservern
  • när du går in första gången i systemet godkänner du villkoren för e-tentamen (tentamensregler, IT-regler, videoövervakning)
  • under Tentamen söker du reda på önskad tentamen och anmäler dig och bokar tid
  • LÄS anvisningarna för utrymmet noga!
  • du får en bekräftelse till din eposten om vilket utrymme, vilken dator, vilken tid och hur du kommer in i utrymmet. Håll reda på detta meddelande!
    Du kan tentera enbart från den datorn och den tid som där är angivna.