Program på personaldatorer

Lista på program

Nedan syns de program som finns installerade som standard på personaldatorerna, grupperade enligt typ av program. Om inget annat nämns är programmen engelskspråkiga. Förutom dessa kan alla program som är installerade i datorsalarna samt av enheterna inköpta specialprogram installeras.

Eventuellt kommer några program till och andra faller bort under terminen. Detta är läget januari 2015

Operativsystem

  • Windows 7, 64-bit

Kontorsprogram - Office program

  • Microsoft Office 2010
  • Adobe Acrobat XI (se och editera PDF-filer)

E-post och kalenderprogram

  • Outlook
  • Thunderbird

Webbläddrare - Browsers

  • Mozilla Firefox
  • Internet Explorer

Multimedia

  • VLC http://www.videolan.org/vlc/index.html (VLC is a free and open source cross-platform multimedia player and framework that plays most multimedia files as well as DVD, Audio CD, VCD, and various streaming protocols.)

Utilities and Tools

datorprogram