Datorsalar och datorer i auditorier

DATORSALARNA

Hanken har i Helsingfors fyra datorsalar för undervisning och två i Vasa. Dessutom finns etttraditionellt språklab i Helsingfors (sal 405) och en datorsal för språkundervisning i Vasa.

För självstudier finns några utrymmen till (Akvariet och studieverkstaden i Helsingfors, sal 316 i Vasa)

 HelsingforsVasa
Datorsal (för undervisning)4st (A406-A409)2st (325-326)
Språklabb/Datorsal för språkundervisningsal 405 (språklabb)sal 305 (multimediasal)
SjälvstudierAkvariet & Studieverkstadsal 316

LÄRARDATOR

Alla undervisningsutrymmen på Hanken har projektor och lärardator, vilka har samma program som standard datorn i datorsalen. För demonstrationer kan alltså vilket auditorium som helst användas.

Alla undervisningsutrymmen har:

  • en projektor och
  • en lärardator (samma program som en vanlig datasalsdator)

I alla salar kan egen dator kopplas till projektorn. Alla salar kan alltså användas för presentationer.

datorer auditorier språkstudior