Datorer

Kort om studentdatorer och personaldatorer, och bärbara datorer. Vill du veta mer om installerade program på Hanken datorerna eller de licenser du kan få till din egen hemdator, läs respektive undersida.

Som studerande vid Hanken

  • förutsätts du skaffa din egen dator för studier.
  • du förutsätts också själv kunna ta hand om din dator.
  • Under Program och licenser för egna datorer hittar du vissa program som du kan installera på din datorer (endera gratis eller till studentpris)

För undervisningen finns

  • lärardatorer i alla undervisningssalar och dessutom finns
  • några datorsalar som studerande kan använda fritt då de inte är bokade för undervisning.
  • Läs mer om installerade program på lärardatorerna och i datorsalarna under Program i datorsalarna.

Som anställd vid Hanken

  • har du en Hankendator
  • datoranskaffningen sköts centralt av datacentralen. Behöver du en ny dator, bekräfta finansieringen med din chef och kontakta help@hanken.fi.
  • Särskilda program bör beställas i tid för installation och även här kan kostnader uppstå. Under program på pesonaldatorer finns mer om programmen på en Hankendator.

Hankendatorerna installeras med Windows, övriga operativsystem stöds inte. Under Andra operativsystem hittar du ändå några råd om installation av skrivare etc.

Har du en bärbar dator?

 

datorer bärbara datorer