Kort-Kort

10 säkerhetspunkter gällande e-post och lösen

10 PUNKTER OM E-POST

1. Använd alltid produkter som klarar kryptering (ssl) vid läsning av epost t.ex krypterad webmail (ex. https://webmail.hanken.fi) eller imapklientprogram med ssl (t.ex Thunderbird). Kontakta datacentralen om du inte vet hur du ställer in krypteringen i programmet.

2. Skicka inte konfidentiell information (t.ex. lösenord) okrypterat. Observera att fast du läser e-posten krypterat så sänds den automatiskt inte ut krypterat. Använd certifikat om du ska kryptera e-posten. Kontakta datacentralen om du behöver göra detta.

3. Spara inte lösenordet om webbläsaren föreslår detta.

4. Om du i misstag får nån annans e-post skicka den tillbaka till avsändaren (eller till den rätta mottagen om du säkert känner till denna och meddela avsändaren). Kom ihåg att du har tystnadsplikt om det meddelande du kanske hunnit se.

5. E-post som hänför sig till arbetet får inte styras utanför Hankens e-postsystem.

6. Se till att din tjänsteepost hanteras i enlighet med dina tjänsteåligganden under din frånvaro.

7. Öppna inte misstänkta bilagor utan att underrätta datacentralen (kan innehålla virus, maskar eller trojaner).

8. Svara inte på skräppost (spam) och lämna inte ut din e-postadress i onödan.

9. Skicka inte onödig post (t.ex. julhälsningar) och skicka inte kedjebrev vidare.

10. När anställningsförhållandet upphör avlägsnas e-postadressen och postlådan. Överför din tjänstepost till arbetsgivarens förfogande och radera eventuella personliga meddelanden.

 

10 punkter om lösenord

1. Lösenordet skall, enligt vår lösenordspolicy, vara minst 12 tecken långt och bör innehålla blandade tecken (blanda med t.ex. små bokstäver, stora bokstäver, siffror och specialtecken). Det får inte innehålla ditt namn eller användarid eller bestå av ett återanvänt gammalt lösenord.

2. Byt lösenord om någon råkat se dig skriva in det eller på annat sett fått kännedom om ditt lösenord.

3. Om ett användarkonto används av flera personer måste lösenordet bytas om behörigheten för någon av användarna upphör.

4. Hitta på ett system för att komma ihåg längre lösenord, t.ex. genom att plocka bokstäver ur en mening och modifiera, t.ex. "5 Grisar Är Fler Än 2 Elefanter!" kan bli 5GriÄrFlÄn2El!
eller använd en hel mening som ditt lösen, t.ex. "Klarade ja 1:a tenten?".

5. Lämna inte ut ditt lösenord åt någon inte ens åt IT-personalen! Du får inte heller ta emot och använda ett Hanken-användarnamn och lösenord fastän någon erbjuder dig detta.

6. Skriv inte upp lösenordet på ett synligt papper!

7. Använd inte ditt Hanken-lösenord på andra servrar/tjänster än hankens (t.ex internet-tjänster).

8. Använd absolut inte din flick- pojkväns, dina barns eller andra vänners namn som lösenord.

9. Testa lösenord , givetvis inte ditt gällande lösen, men ett som är uppbyggt på liknande sätt, t.ex.via https://www.grc.com/haystack.htm.

10. För att kunna hantera många lösenord är en lösenordshanterare användbar, t.ex. KeePass 2, http://keepass.info/download.html.

datasäkerhet e-post lösenord