Kort & enkelt om e-post

Det väsentliga man måste veta om e-post för att vara säker

11 PUNKTER OM E-POST

 1. Öppna inte misstänkta bilagor som dyker upp oväntat. Också Office-dokument och PDF-filer kan innehålla skadlig kod (virus). Kontakta help@hanken.fi om du behöver hjälp med att avgöra om nånting är legitimt.
 2. Lär dig att känna igen lösenordsfiske (phishing). Fråga help@hanken.fi om du behöver hjälp med att avgöra om nånting är legitimt.
 3. Försäkra dig om att du skcikar till rätt mottagare. Outlook är hjälpsam och föreslår mottagare när man börjar skriva, men det händer ofta att första förslaget är fel.
 4. E-post lämpar sig inte för konfidentiell information, som t.ex. känsliga personuppgifter och lösenord.Se anvisning för hantering av information på olika skyddsnivåer för mera detaljer.Man kan använda Deltagon för det som man inte kan skicka med vanlig e-post.
 5. Det rekommenderas att man inte använder sin Hanken-post för privat kommunikation. Skapa vid behov ett privat konto på t.ex. gmail.com eller outlook.com.
 6. Om du i misstag får nån annans e-post skicka den tillbaka till avsändaren (eller till den rätta mottagen om du säkert känner till denna och meddela avsändaren). Kom ihåg att du har tystnadsplikt om det meddelande du kanske hunnit se.
 7. Personalen får inte rikta om sin tjänstepost till någon annan adress.
 8. Se till att din tjänsteepost hanteras i enlighet med dina tjänsteåligganden under din frånvaro.
 9. Svara inte på skräppost (spam) och lämna inte ut din e-postadress i onödan.
 10. Skicka inte onödig post (t.ex. julhälsningar) och skicka inte kedjebrev vidare.
 11. När anställningsförhållandet upphör avlägsnas e-postadressen och postlådan. Överför din tjänstepost till arbetsgivarens förfogande och radera eventuella personliga meddelanden.