Shibboleth och Haka

Vad är HAKA och Shibboleth och lista på system använder sig av Shibbolethinloggning

HAKA

 

System som utnyttjar Shibboleth vid inloggningen

1. Samtliga HAKA-tjänster

dvs tjänster som någon annan Haka-medlem erbjuder oss haka.jpgoch högskolesamfundet, och som vi loggar in till via Shibboleth, t.ex.:

 • Hanna och Finna
 • Eduuni
 • Webropol
 • Mobility Online
 • Rondo
 • M2
 • ESS
 • Adobe connect
 • Joopas
 • Funet FileSender
 • Oili
 • Moodle vid HU, Metropolia, TTY, VY,
 • ... och många fler.

Alla HAKA-tjänster hittar du här: https://wiki.eduuni.fi/display/CSCHAKA/Palvelut

2 Hankens interna tjänster:

 • Hankens webb, dvs www.hanken.fi
 • Hankens Moodle
 • Schema/Peppi
 • Proxy
 • Öppna Hankens kursbokning
 • Stiftelsens ansökningssystem
 • Request tracker RT/helpdesk
 • Forma/E-lomake
 • Reportronic/Halli
 • Haris
 • Personec ESS
 • Rekryteringsdatabasen Laura