Rätten till ett användar-ID

Rätt till användarid på Hanken har

  • terminsanmälda examensstuderande (kandidat, magister, licentiat och doktor)
  • fristående studerande (JOO, öppna, övriga fristående) vars studierätt är i kraft
  • MBA studerande med studierätt i kraft
  • anställda
  • vissa gästforskare, stipendiater, post doc forskare utan finansiering, Finlands Akademi forskare, anställda inom externa projekt, timlärare och aktiva docenter

I undantagsfall kan för kortare tider beviljas id för andra personer som på något sätt är associerade till Hanken.

Alla erhåller sin id och sitt lösenord genom att skriva under ett användaravtal vid InfoBITen i Helsingfors eller datacentralen i Vasa mot uppvisande av officiellt ID. Vid undertecknade lovar man följa Hankens IT-regler och använda kontot rätt för Hanken studier eller Hanken jobb.

Observera att ett Hanken ID inte automatiskt ger dig tillgång till alla system. Speciellt administrativa system kräver ofta dessutom att den ansvariga för systemet gett dig användarrätt i systemet på basen av en anhållan från din chef.

I många system utnyttjas numera Shibboleth inloggning, som ger tillgång till många system med Hanken användar-id och lösenord. Hakafederationen står bakom Shibboleth i Finland.

Nedan stående tabell berättar hur olika grupper av användare klassificeras enligt HAKA-federationen. Både Hanken och utomstående tjänsteproducenter kan basera rättigheterna till sina tjänster på basen av dessa roller (student, member, employee...).

Student + Memberalla för terminen närvaroanmälda studerande (studerande för examen: kandidat-, magister, licentiat- eller doktorsexamen och utbytesstuderande) samt JOO-studerande
Employee + MemberPerson som är i arbetsavtalsförhållande till Hanken och lyfter månadslön. (uppgifterna hittas i Personec)
MemberPerson som inte lyfter någon lön från Hanken, men som är starkt associerade till Hanken t.ex.: 
-civiltjänstgörare, 
-anställda av andra högskolor via olika projekt, 
-stipendiater, 
-Finlands Akademiforskare, 
-post doc forskare utan anställning 

Gästforskare 
Timanställda 
Aktiva docenter

AffiliateStuderande som är frånvaroanmäld 
Studerande vid Öppna universitetet 
Övriga inskrivna för fristående studier 
MBA 
Övriga fortbildningsprogram
 
användarnamn