Alustajat

Tältä sivulta löydät lyhyet esittelyt päivien alujstajista

Kehityspäällikkö Marjo Heikkinen

marjo_heikkinen.jpg
Marjo Heikkinen toimii työeläkeyhtio Varmassa työkykyjohtamisen kehityspäällikkönä. Hänellä on yli kymmenen vuoden kokemus konsultoinnista ja työn kehittämisestä useilla toimialoilla ja organisaatiotasoilla.
 
Marjo tarkastelee työhyvinvointia ja työkykyä osana kehittyvää työtä. Marjo on kiinnostunut siitä, miten jatkuvasti muuttuvassa ja yhä monimutkaisemmassa maailmassa työtä uudistetaan siten, että oranisaatio saavuttaa tavoitteensa ja ihmiset pysyvät työkykyisinä. Tämä edellyttää muutoksen suunnan hahmoittamista, vanhoista ajattelu- ja toimintamalleista luopumista sekä uudenlaista yhteistyötä eri toimijoiden välillä
Otsikko: Mihin suuntaan työhyvinvointi on yliopistossa kehittymässä? Torstaina klo 10.15
 

Professori Hanna Vehkamäki

Hanna Vehkamäki
Kuva: Vapa Media

Hanna Vehkamäki on suomalainen aerosolitutkija ja Helsingin yliopiston laskennallisen aerosolifysiikan professori (12/2009-). Hän on saanut tutkimustyölleen rahoitusta esimerkiksi Suomen Akatemialta ja Euroopan tiedeneuvostolta (ERC).

Professori Vehkamäki on ollut Suomalaisen Tiedeakatemian jäsen keväästä 2014 lähtien. Vehkamäki on erittäin ansioitunut paitsi tutkijana niin myös tieteen kansantajuistajana. Hän on myös aktiivinen yhdenvertaisuuden edistäjä.

Otsikko: Seksuaalinen häirintä yliopistoissa, Torstaina klo 11.30

 

 

Dosentti Päivi Salmesvuori

Päivi Salmesvuori on kirkkohistorian ja sukupuolentutkimuksen dosentti ja Helsingin tutkijanaiset ry:n puheenjohtaja. Hän on erikoistunut tutkimuksissaan sukupuolen, vallan ja auktoriteetin kysymyksiin. Hän on Helsingin yliopiston Opettajien akatemian jäsen ja tehnyt pitkään tasa-arvotyötä.

Otsikko: Seksuaalinen häirintä yliopistoissa, Torstaina klo 11.30

 

 

Lehtori, näyttelijä Tiina Pirhonen

Tiina Pirhonen
Kuva: Noomi Ljungdell

Tiina Pirhonen, TeM, on opiskellut näyttelijäksi 84-88 Teatterikorkeakoulussa.

Hän on toiminut Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun näyttelijäntaiteen lehtorina vuodesta 2004. Pirhonen on näytellyt mm. Suomen Kansallisteatterissa, Helsingin Kaupunginteatterissa, Espoon teatterissa, Quo Vadiksessa, Jurkassa, UIT:ssa ja on Stella Polariksen perustajajäsen ja kantavia voimia. Hänen erityisalaansa ovat improvisoitujen näytelmien esittäminen ja ohjaaminen,

musiikki-improvisaatio ja vuorovaikutukseen, kehonkieleen sekä statusilmaisuun liittyvät

 koulutukset yrityksissä, yhteisöissä ja eri taideoppilaitoksissa.

 

Pirhonen on opiskellut näyttelijäntyötä ja improvisaatiota mm. Suomessa, Ruotsissa, Kanadassa ja USA:ssa mm. Keith Johnstonen, Dennis Cahillin, Shawn Kinleyn, Tim Orrin ja Rebacca Stockleyn johdolla. Laajan TV- ja elokuvakokemuksen lisäksi Pirhonen on näytellyt kymmenissä radiokuunnelmissa ja toiminut piirroselokuvien ääninäyttelijänä. Hänet on palkittu usealla Venlalla, mm. parhaana naisnäyttelijänä, Sokeain- ja pohjoismaiden kuunnelmapalkinnolla, Bazel-, Japan-, Koura-palkinnoilla ja Valtion puolivuotisella ja vuoden taiteilija-apurahalla.

Otsikko: Miten teatterilähtöisillä menetelmillä voidaan edistää hyvää vuorovaikutusta työyhteisöissä? Torstaina klo 15:30

 

 

Tuotepäällikkö Teppo Valtonen

 

Tepolla on yli 10 vuoden kokemus kognitiivisen ergonomia tutkimus- ja kehittämishankkeista lukuisissa eri alojen organisaatioissa. Hänen tavoitteenaan on muotoilla työtä ihmisen tietojenkäsittelykykyihin sopivaksi. Teppo pitää sännöllisesti esityksiä nykyaikaiseen työhön, ihmisen tietojenkäsittelyyn ja työn kognitiivisiin vaatimuksiin liittyen. Hän on järjestänyt monia kansainvälisiä ja kotimaisia seminaareja, työpajoja ja koulutuksia työelämän kehittämiseksi. 

Otsikko: Aivotyön avaimet - kognitiivisella ergonomialla sujuva työtä, Perjantaina klo 9:15.

 

Dosentti ja tutkijatohtori Linus Nyman

linusnyman.jpg
Kuva: Leif Weckström

Linus Nyman on dosentti ja tutkijatohtori Hankenilla. Hän on tehnyt tutkimustyötä mm. yritysmaailman ihmisten kanssa (MySQL:n ja MariaDB:n perustaja Monty Widenius ja F-Securen tutkimusjohtaja Mikko Hyppönen). Vapaa-ajallaan hän kirjoittaa blogia HBL:ään. Kirjoituksissaan hän pyrkii tekemään tietoturva-asioista helpommin ymmärrettäviä suurelle yleisölle. 

Otsikko: Näin meitä huijataan ja valvotaan netissä, Perjantaina klo 12:45

 

Paneelikeskustelu: Työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin edistäminen työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyössä

KELAn edustaja Marianne Meyer-Arnold

 

meyer-arnold_marianne_003.jpg

Marianne Meyer-Arnold on työterveyshuollon ja siihen liittyvän korvaamisen asiantuntija. Hänellä on myös pitkä käytännön kokemus työterveyshuollon toteuttamisesta ja kehittämisestä. Koulutukseltaan hän on terveystieteiden maisteri (TtM), työterveyshoitaja, työyhteisöjen kehittäjä ja työnohjaaja. Marianne toimii asiantuntijana Kelan etuuspalvelujen lakiyksikössä.

Erikoislääkäri Paavo Cajanus

Paavo Cajanus

Olen valmistunut vuonna 1988 Oulun Yliopostosta, työterveyshuollossa olen työskennellyt vuodesta 2011 ja valmistuin työterveyshuollon erikoislääkäriksi Helsingistä 2017. Työalueeseeni kuuluu yrityksiä esim. seuraavilta aloilta: korkeakoulut, meri- ja raideliikenne, turvallisuusala, energiateollisuus, IT-ala, puolustusvoimat, kansainvälinen kriisinhallinta sekä pankkisektori.