Hanken som arbetsplats

På följande sidor hittar du nyttig information för dig som Hanken-anställd. Du hittar information via menyn till vänster och snabblänkarna nedan. Hankens enhet för personalärenden erbjuder vid behov mera information och hjälp.

Hanken är en rättvis, välfungerande och stimulerande arbetsmiljö som stöder personalens kompetensutveckling och erbjuder de bästa möjliga förutsättningarna för alla anställda att utföra sina uppgifter. Hanken utvecklar kontinuerligt sina rekryteringsprocesser för att kunna konkurrera på den globala arbetsmarknaden. Akademiskt ledarskap, som karakteriseras av öppen kommunikation i båda riktningar, är en nyckelfaktor när det gäller att stimulera initiativ och stöda personalens arbetsinsatser. Hanken fäster stor vikt vid den akademiska och administrativa personalens välmående.

Kontaktuppgifter

I första hand kan du rikta dina frågor till personalarenden@hanken.fi. Du kan också ta kontakt via uppgifterna nedan:

personal arbetsmiljö personaladministration personalledning
human resource management