Kontaktuppgifter för personalen vid fastighetsservice

Kontaktuppgifter för personalen vid fastigheterssektorn i Helsingfors och Vasa

Allmän hjälpadress för fastighetsservice är service@hanken.fi

Bagge, Mårten
Vaktmästare
+358 50 382 1607
(internt 716)
marten.bagge@hanken.fi
Fastighetsservice (Vasa)Real Estate and Services (Vaasa)
Degerman, Ulla
Receptionist
+358 40 352 1334
(internt 334)
ulla.degerman@hanken.fi
Fastighetsservice (Helsingfors)Real Estate and Services (Helsinki)
Luhtala, Ari
Timanställd, övrig personal
ari.luhtala@hanken.fi
Fastighetsservice (Vasa)Real Estate and Services (Vaasa)
Merilä, Jan
Expeditionsmästare
+358 40 540 1880
(internt 200)
jan.merila@hanken.fi
Fastighetsservice (Helsingfors)Real Estate and Services (Helsinki)
Vestin, Johan
Vaktmästare
+358 50 564 3731
(internt 369)
johan.vestin@hanken.fi
Fastighetsservice (Helsingfors)Real Estate and Services (Helsinki)