Hankens ekonomiavdelning

Hankens ekonomiavdelning kontaktuppgifter

Hankens ekonomiavdelning ansvarar för högskolans ekonomiadministration. Ekonomiavdelningen handleder och koordinerar övriga enheters ekonomiadministration och ansvarar för högskolans bokslut, allmän ekonomiuppföljning, ekonomirapportering samt ekonomisystem.

På den här sidan finns kontaktuppgifter till oss som jobbar på ekonomiavdelningen och våra viktigare arbetsuppgifter:

Ekonomidirektör, Klas Nyström, 050 379 3154

Enhetschef
Beredningar
Utvecklingsprojekt

Kamrer, Henrik Damström, 040 352 1202 (internt 202)

Bokslut, ekonomiska och statistiska rapporter
Interna bokningar, anslagsfördelning
Huvudbokföring
Redovisning av mervärdesskatt

Ekonomisekreterare, Marina Kristjankroon, 040 352 1201 (internt 201)

Betalningsrörelsen
Bokföring
Intern och extern fakturering

Controller, Tom Lindström 040 1616955

Rapportering och analys

Utveckling av ekonomiprocesser och -verktyg

Ekonomisamarbetet med Arcada

Ekonomiplanerare, Helena Nyman, 040 352 1309 (internt 309)

Administrering och utveckling av ekonomisystem, användarrättigheter för Rondo och WebbRapport
Budgetering och Webb-Budget
Placeringsverksamheten, sekreterare för placeringsutskottet
Hankens betaltidskort, Eurocard

 

Ekonomiavdelningen finns i Hankens huvudbyggnad i Helsingfors, våning 4,5 mot Perhogatan.

Ekonomiavdelningens gemensamma e-post är ekonavd@hanken.fi

ekonomiförvaltning personal kontaktinformation