Jämställdhet

Hanken har en jämställdhets- och likabehandlingsplan som har fastställts av rektor. Planen är utarbetad och följs upp av jämställdhetskommittén.

Jämställdhetsplan 2020-2022

Syftet med jämställdhetsplanen är dels att informera om jämställdhetssituationen vid högskolan, dels att uppmuntra till integration av jämställdhetsprincipen och -tänkandet i all verksamhet inom högskolan. Jämställdhetskommittén anser att detta är speciellt viktigt för en ekonomiskt-merkantil högskola, vars studerande i framtiden kommer att verka inom och på olika nivåer i samhället och näringslivet. Jämställdhetsarbetet gäller både Hanken som studiemiljö och som arbetsplats.

 Lektor Åke Finne (jämställdhetsombud, ordförande), professor Frank den Hond (suppleant professor Maria Holmlund-Rytkönen), universitetslektor Martin Fougére, avdelningssekreterare Helen Malmsten (suppleant vaktmästare Johan Vestin), kamrer Henrik Damström, direktör Elina Stadigh (arbetsgivarrepresentant) och studentkårens representant Alina Anderson.

Mandatperiod: 1.1.2018 - 31.12.2020.

Jämställdhetsombud: Åke Finne

Jämställdhetskommitténs rekommendationer och information