Uppföljning och resultat

Hanken Green Office Indikator siffrorna för Helsingfors och Vasa