Hanken Green Office

Share page with AddThis
Hankens, Svenska handelshögskolans, miljöambitioner går ut på att minska och minimera de skador vi orsakar miljön och därmed handla på ett övergripande ekologiskt sätt i växelverkan med miljön.

Förutom att öka miljöhänsynen inom vår egen verksamhet upplever vi det som ytterst viktigt att Hanken i egenskap av högskola fungerar som förebild och utbildar de framtida påverkarna till ansvarsfulla personer som tar hänsyn till miljön. Med anledning av detta undertecknade Hanken år 2007 som första högskola i Finland principerna för ansvarsfull ekonomutbildning (PRME, Principles for Responsible Management Education), som stöds av FN.

Du kan läsa mer om Green Office-kriterierna på WWF:s webbsidor.https://wwf.fi/en/green-office/

För ytterligare information, kontakta Hanken Green Office, hankengreen@hanken.fi