Hållbar utveckling

Share page with AddThis

WWF:s Green Office stämpel

green-office-logo.gif

WWF:s Green Office är ett för företag inriktad miljöprogram som hjälper företagen att minska sin belastning på miljön, uppnå miljöbesparingar och motarbeta klimatförändring. Företagen som uppfyller kraven får rätt att använda WWF:s Green Office stämpel.

Som en åtgärd i Hankens miljöplan skrev Svenska handelshögskolan på avtal med WWF hösten 2009 och startade processen för att bli ett Green Office. Hanken beviljades statuset och rätt att använda Green Office stämpel 29.10.2010.

Hankens mål är :

Helsingfors

  • Minska elförbrukningen med 5% till slutet av år 2016 (från året 2013) 
  • Minska mängden blandavfall med 5% till slutet av år 2016 (från året 2013) 
  • Minska pappersförbrukningen med 7% till slutet av år 2016 (från året 2013)

Vasa

  • Minska elförbrukningen per person med 5 % till slutet av år 2016 (från året 2013) 
  • Hålla pappersförbrukningen på en minst lika låg nivå som den som uppnåtts år 2013 
  • Minska mängden blandavfall med 5% till slutet av år 2016 (från året 2013)

Du kan läsa mer om kriterierna på WWF:s webbsidor. http://www.wwf.fi/yritykset/green_office/

För ytterligare information, kontakta Green Office ansvarig Robert Krogars, greenoffice@hanken.fi

Relaterade sidor

Hankens samhällsansvar

PRME - FN:s principer för ansvarsfull ekonomutbildning

Studiehelhet i företagsansvar

 

hållbar utveckling miljöansvar
World Wide Fund for Nature