Hanken Green Office

Hankens, Svenska handelshögskolans, miljöambitioner går ut på att minska och minimera de skador vi orsakar miljön och därmed handla på ett övergripande ekologiskt sätt i växelverkan med miljön.

green-office-logo.gif

WWF:s Green Office är ett för företag inriktad miljöprogram som hjälper företagen att minska sin belastning på miljön, uppnå miljöbesparingar och motarbeta klimatförändring. Företagen som uppfyller kraven får rätt att använda WWF:s Green Office stämpel.

Som en åtgärd i Hankens miljöplan skrev Svenska handelshögskolan på avtal med WWF hösten 2009 och startade processen för att bli ett Green Office. Hanken beviljades statuset och rätt att använda Green Office stämpel 29.10.2010.

Hankens mål är :

Helsingfors

  • Den köpta elförbrukningen skall fram till 2020 sänkas till samma nivå som 2015 
  • Svarsprocenten för WWF:s Index för konsumtionsvanor 45%, målsättning för resultaten 75% i snitt bland de svarande (jmf. år 2016 års resultat) 
  • Sänka pappersförbrukningen med 10% fram till 2020 (jmf. med 2016)

Vasa

  • Hålla elförbrukningen på minst lika låg nivå som år 2016 (till 2019)
  • Hålla mängden pappersavfall på en minst lika låg nivå som år 2016 (till 2019)
  • Minska mängden brännbart avfall med 2 % (till 2019)

Du kan läsa mer om kriterierna på WWF:s webbsidor. https://wwf.fi/en/green-office/

För ytterligare information, kontakta Green Office, hankengreen@hanken.fi

Relaterade sidor

Hankens samhällsansvar

PRME - FN:s principer för ansvarsfull ekonomutbildning

Studiehelhet i företagsansvar