Hankens styrkeområden inom forskning

Hanken Svenska handelshögskolan har sedan 1994 utsett styrkeområden för forskning och utbildning för fem år i taget. Ett styrkeområde definieras som ett forskningsområde där forskningen är internationell konkurrenskraftig. Styrkeområdena har en prioriterad ställning när det gäller högskolans forskningsmässiga satsningar och utnämns av högskolans styrelse för fem år i taget.

Hankens styrkeområden för perioden 1.8.2013-31.7.2018

Utnämningen av de aktuella styrkeområdena baserar sig på den evaluering som gjordes av forskningen vid Hanken av en panel bestående av internationellt framstående akademiker. Panelen utförde en systematisk och objektiv analys av samtliga 10 forskningsområden som bedrivs på Hanken.

ekonomiska vetenskaper konkurrenskraft