Tidsplan för Hankens funktioner

Hanken fortsätter i huvudsak att jobba och studera på distans t.o.m. 31.7.2020. Här hittar du en förteckning över Hankens funktioner till slutet av terminen.

Vi informerar om läget från och med 1.8.2020 senast 30.6.2020
 

Funktion

Princip

Tidsplan

Användning av Hankens utrymmen

Personal som jobbar i Hankens utrymmen namnges separat och måste kunna identifieras för att en eventuell uppföljning av smittkedjor ska kunna göras

Till slutet av maj, högst 10 personer. Från 1.6.2020. max 50 personer.

Antalet medlemmar av personalen som arbetar i Hankens utrymmen följs upp och antalet ska följa regeringens begränsningar.

Instruktioner för personalen meddelas senast 1.6.2020

Undervisning

Hanken är stängt för studerande och undervisningen sker på distans till slutet av terminen

T.o.m. 31.7.2020

All undervisning och examination sker på distans till slutet av terminen

Quantum öppnas upp på nytt med beaktande av strikta säkerhets- och övriga begränsningar.

Öppningen sker senast 1.6.2020

Forskning

Forskningen bedrivs i första hand på distans

T.o.m. 31.7.2020

Biblioteket

Biblioteket börjar ta emot bokreservationer och erbjuder avhämtning av böcker på ett tryggt sätt

Fr.o.m. 6.5. 2020 (avhämtning av böcker fr.o.m. 14.5.2020)

Du kommer att kunna avhämta böcker under hela sommaren, i maj-juni under vardagar och i juli två dagar i veckan. Det kommer att komma instruktioner om förhandsbeställning och avhämtning av böcker.

Biblioteket är öppet för avhämtning fram till 31.7.2020

Restaurangtjänster

Det finns andra studentrestauranger som erbjuder takeaway. Kolla på nätet.

Till slutet av juli är Hankens restauranger stängda.

Evenemang

Konferenser, seminarier och evenemang hålls i första hand på distans, med beaktande av de nationella begränsningarna gällande sammankomster.

T.o.m. 31.7.2020

Arbetsresor utomlands tillåts inte.

T.o.m. 31.7.2020

Övrigt arbete och övriga funktioner

Övrigt arbete sker i huvudsak på distans.

T.o.m. 31.7.2020

Möten hålls i huvudsak på distans.

T.o.m. 31.7.2020

Rekreations-evenemang och studentkårens sammankomster

Hålls inte i Hankens utrymmen

T.o.m. 31.7.2020