Säkerhetsinstruktioner för Exam e-tent i Examinarium

Här sammanfattas det viktigaste säkerhetsinstruktionerna för Exam e-tent i Examinarium i Hankens byggnader i Helsingfors och i Vasa (1.9.2020).
 • Reservera en tid via Exam. Hankens examensstuderande, samt internationella utbytesstuderande har möjlighet till nyckel till Hanken. Använd nyckelbrickan för att komma in i byggnaden (då Hanken är öppen för studerande) och Examinarium.  Om ytterdörrarna p.g.a. pandemiläget är låsta öppnar vaktmästarna för tentanderna kl. 7.50, 10.50 och 13.50. Obs, kom i tid!  Övriga studerande utan nyckel (studerande vid andra universitet eller vid Öppna universitetet) ska dessutom anmäla sig (visa ID) i receptionen/hos vaktmästaren för att få dörrkoden till Examinarium.  
   
 • Kom till Hanken endast om du är frisk och symptomfri. Du får inte heller komma till Hanken om du kan ha utsatts för smitta och är i karantän. 
   
 • Informera gärna corona-info@hanken.fi om du insjuknar efter att du besökt Hanken och misstänker COVID-19.  
   
 • Avboka genast din e-tenttid via Exam om du inte kan komma eller visar några symptom på sjukdom. Det är viktigt att du alltid avbokar din tid, eftersom du då har möjlighet att reservera en ny tid. Avbokning kan ske ända till sista minuten före e-tenten. När du konstaterats frisk igen, kan du boka en ny tid.
    
 • Alla måste ha munskydd i Hankens utrymmen och därmed också i Examinarium. Lägg på ditt munskydd redan vid ytterdörren och ta av det först då du lämnar byggnaden. Om du av medicinska skäl inte kan använda munskydd ska du inte göra det.
 • Håll säkerhetsavstånd då du är inne i Hankens byggnad.
 • Kom i god tid till ditt e-tenttillfälle, så du hinner följa säkerhetsföreskrifterna! 
   
 • Håll ett säkerhetsavstånd på 2 meter till andra personer när du rör dig i byggnaden! 
   
 • Tvätta händerna noggrant innan du går in i Examinarium, använd även gärna handdesinfektionsmedel efter tvätten. Sätt med rena händer på ditt munskydd innan du går in i Examinarium. 
   
 • Använd desinficeringsservetter, som finns i Examinarium för att rengöra tangentbord och mus vid din dator både före och efter din e-tent. 
   
 • När du är klar avlägsna dig från Examinarium, tvätta händerna noggrant och desinficera dem gärna en gång till.  
   
 • Lämna byggnaden så snart du skrivit din tentamen, ifall Hanken inte är öppen för din studerandekategori. Det är inte tillåtet för dig att dröja kvar för att äta eller umgås med andra personer.