AKTUELLT Studieservice

Här hittar du en del av de tjänster du som studerande kan ta del av. Sidan uppdateras regelbundet med information som är relevant i undantagsläget orsakat av coronapandemin.

exclamation mark icon

 

Kom inte till Hanken om du har förkylningssymtom eller om du kan ha blivit utsatt för smitta (t.ex. meddelande i Coronablinkern)! Ifall du får ett meddelande om en eventuell exponering via appen, ska du inte komma till Hanken eller delta i några evenemang på 14 dagar.

 

Ytterdörrarna till Hanken är låsta åtminstone under hösten. Examens­studerande kan lösa ut en nyckel till byggnaden på sin egen studieort

 • på IB i Helsingfors må-to kl. 9.45-15.00 och fre kl. 9.45-13.00. Kontrollera öppettiderna på IB:s facebook-sida! Vaktmästare finns på plats vardagar kl. 9-17 och kan släppa in dig genom huvudingången. Du kan försäkra dig om att du kan lösa ut en nyckel genom att kontakta IB i förväg på ib@hanken.fi.
 • hos vaktmästaren i Vasa. Kom överens om tid med marten.bagge@hanken.fi Vaktmästaren finns på plats kl. 8.15-11 och 13-16.

Studerande på magisternivån som har minst 60 sp avlagda magisterstudier kan ändå få nyckel till Hanken på den andra orten. I detta fall kan man via corona-info@hanken.fi anhålla om att få nyckel till andra orten.

Kursbeskrivningarna i Oodi beaktar inte distansläget. Den aktuella informationen finns på kursernas sidor i Moodle.  

*** 

Riktlinjer gällande undervisningen  

 • Fysisk närvaro vid undervisningstillfällen får inte vara obligatorisk. 
 • Vid fysiska undervisningstillfällen begränsas antalet studerande som får vara på plats samtidigt. 
 • All undervisning för studenter som inte är examens­studenter eller inkommande utbytesstudenter på Hanken ordnas på distans.

Riktlinjer gällande examination  

 • Examination ordnas i huvudsak på distans.  
 • Fysisk tentamen kan ordnas inom ramen för lektioner, men möjlighet att examineras på distans bör också erbjudas. 
 • Examination kan från och med 1.9.2020 ordnas som e-tent i Examinarium. Här hittar du säkerhetsinstruktioner för Examinarium.

Riktlinjer gällande service för studenter

 • Servicepunkten i Helsingfors: tisdag−torsdag kl. 11.30−13.00
  Studiebyrån i Vasa: tisdag−torsdag kl. 11.30−13.00. Hanken-byggnaden i Vasa har öppnats för studenter 9.11.2020.

  Du är välkommen att besöka oss i korta studieärenden. Vi rekommenderar ändå att studenter i första hand sköter sina studierelaterade ärenden elektroniskt genom att kontakta studieinfo@hanken.fi. Officiella studieutdrag och närvarointyg kan beställas och fås elektroniskt genom att fylla i det här formuläret.

 • Studievägledning erbjuds på distans. 
 • Datorer i datasalarna är tillgängliga för studerande fr o m 17.8.2020. Antalet platser är begränsat. Var och en ansvarar själv för att hygienföreskrifter följs. 
 • Vasa stadsbibliotek är öppet och servicen fungerar enligt deras direktiv.  
 • I Helsingfors öppnar Hankens bibliotek för examensstudenter och utbytesstudenter 17.8.2020. Låneservicen fungerar normalt kl. 9-16 och hälften av platserna för självstudier är i bruk. Dessutom erbjuds självstudieplatser i rum 307 och 308.

 

Instruktioner från Stiftelsen Svenska Handelshögskolan gällande stipendier

Om konferenser, kurser etc blir avbokade eller flyttas framåt pga. coronavirusepidemin, förlängs stipendiets giltighetstid. Stiftelsen följer Hankens rekommendationer gällande resande. Kontakta Stipendieombudet (stipendieombud@hanken.fi) om du har frågor.

Studievägledning sker i Teams: OBSERVERA att studievägledarna hjälper kandidat- och magisterstuderande vid Hanken främst gällande planeringen av vilka kurser som ska ingå i examen och i vilken ordningsföljd kurserna ska tas. Vi har inte detaljinformation om innehållet i enskilda kurser, i de frågorna ska du vända dig till kursansvarig. Om du inom en kurs behöver stöd i användandet av Teams eller något annat IT-verktyg ber vi dig kontakta help@hanken.fi

Studievägledning sker med tidsbokning:

Helsingforsstuderande: Du bokar tid för vägledning genom bokningssystemet (inloggning med Hankenkonto). Bokningsbara tider finns för 14 dagar framåt. Välj den typ av studievägledning du önskar (t.ex. studievägledning i samband med kandidatbetygsansökan). Välj därefter önskad tid bland de tider som syns som lediga på respektive datum (klicka på ett datum för att klockslagen ska synas). Fyll i ditt namn, din e-postadresss och ditt studienummer. Det är även bra att ange ett telefonnummer som vi når dig på om det uppstår problem med Teams-kontakten. Du har även möjlighet att ge tilläggskommentarer. Efter att du bokat tid får du en kalenderinbjudan med Teams-länk till den e-postadress du angett. Logga in på Teams-mötet någon minut före bokad tid.

Du når studievägledningen i Helsingfors också på adressen studievagledare-hfors@hanken.fi.

Studievägledningen i Vasa

Studievägledningen svarar på e-post på adressen studievagledare-vasa@hanken.fi.

Studievägledning via videosamtal erbjuds på Teams. Du bokar tid för vägledning genom att mejla studievagledare-vasa@hanken.fi från din Hanken-adress. Ge ditt meddelande rubriken Tidsbokning för studievägledning. Berätta i mejlet vad det är du vill diskutera, så att vi kan bekanta oss med ärendet före mötet. Du kan även ange under vilken tid du önskar att mötet ska ske.

När du bokat tid skickar vi dig en länk till ett elektroniskt möte i Teams. Du behöver inte ha programmet på din dator, utan du kan öppna det direkt i din webbläsare via länken.  

Du får en tid på 15 minuter och vi önskar att du loggar in i mötet när tiden börjar, så att det inte uppstår några förseningar. När du loggat in får du vänta i Teams-lobbyn på att studievägledaren släpper in dig på mötet.  

Om föregående möte dragit ut på tiden kan det hända att vi inte kan släppa in dig genast när din tid börjar. Vänta då bara i lobbyn tills du blir insläppt. Vi försöker undvika att bli försenade, men om det av någon anledning sker strävar vi ändå efter att ta emot alla som bokat tid den dagen. Vi lämnar ingen i lobbyn utan att i alla fall avtala om en ny tid. 

Länken du får fungerar även efter att din mötestid är slut. Om du missar din tid kan du alltså ändå gå in på mötet och vänta i Teams-lobbyn på att vi eventuellt blir lediga och kan släppa in dig. Observera att vi endast tar emot studerande under våra mottagningstider. Vi prioriterar studerande som loggat in på sin inbokade tid. Vi kan alltså inte garantera att vi kan ta emot dig samma dag som du missat din tid, utan det kan hända att vi ombokar mötet. 

OBSERVERA att studievägledarna i huvudsak hjälper med planeringen av vilka kurser som ska ingå i examen och i vilken ordningsföljd kurserna ska tas. Vi har inte detaljinformation om innehållet i enskilda kurser, i de frågorna ska du vända dig till kursansvarig. Om du inom en kurs behöver stöd i användandet av Teams eller något annat IT-verktyg (under den tid undervisningen sker på distans) ber vi dig vända dig till help@hanken.fi

Utgående studerande: vägledning per e-post (outgoing.mobility@hanken.fi) eller per telefon (+358 40 3521 39)

 

Inkommande studerande: vägledning per e-post (incoming.mobility@hanken.fi) eller per telefon (+358 40 3521 312)

Karriärtjänster skickar fortsättningsvis ut veckobrev varje måndag till din Hanken e-post. Via brevet kan du hålla dig uppdaterad angående olika karriärrelaterade ärenden och nyheter, samt virtuella evenemang som du kan ta del av.

Ifall du har karriärfunderingar, eller t.ex. frågor om praktik utomlands, så kan du kontakta oss via careerservices@hanken.fi eller +35840 3521 539.

Karriärtjänsters webbsidor hittar du här

Officiella studieutdrag och närvarointyg kan beställas genom att fylla i blanketten som är avsedd för detta.

Studieutdraget/närvarointyget skannas in och sänds till din e-postadress men kan också, vid behov, fås i pappersform.

Helsingfors: Studentservice-disken i Quantum, vån. 1 (korta studieärenden och IT) betjänar studerande från tisdag till torsdag kl. 11.30-13.00. OBS! Undantagsvis stängt tisdag 24.11.2020

Vasa: Studiebyrån i Vasa betjänar studerande i Vasa tisdag−torsdag kl. 11.30−13.00.

Vi rekommenderar att studerande i första hand sköter sina studie- och IT-relaterade ärenden elektroniskt genom att kontakta studieinfo@hanken.fi (korta studieärenden) eller help@hanken.fi (IT-ärenden).

Officiella studieutdrag och närvarointyg kan beställas och fås elektroniskt genom att fylla i blanketten som är avsedd för detta.

 

Studiepsykologen stöder dig bl.a. i följande situationer:

 • Tidshantering och planering
 • Balans mellan studier och fritid
 • Lärstrategier och studiefärdigheter
 • Lärstrategier vid distansstudier
 • Prestationsångest
 • Hårda krav på dig själv
 • Motivation och målmedvetenhet
 • Vill du få mer ut av studierna?
 • Skrivkramp i avhandlingsprocessen

Helsingfors och Vasa: Studiepsykologen håller samtal med studerande via nätet. Du kan använda din dator (om den har kamera) eller smarttelefon.

Studiepsykolog Daniel Ventus 
Tfn 046 921 61 21
E-post: daniel.ventus@hanken.fi

Individuell studiecoaching

Tycker du att tanken på en höst med främst distansstudier känns lite jobbig? Skulle du vilja få bättre rutiner i vardagen för att få studierna att löpa smidigare? Har du för vana att skjuta upp allt till sista minuten eller ta på dig för mycket på en gång? Eller har du kanske tappat motivationen för studierna eller är osäker på vad du riktigt ska göra då du är klar med studierna?

Hankens studiecoach kan hjälpa dig om du svarar ja på någon av de här frågorna eller om du annars vill ha stöd med till exempel studiemotivationen, studiefärdigheter, tidshantering och planering eller balans mellan studier och fritid.

För vem?
Studiecoachen finns tillgänglig för alla examensstuderande och doktorander på Hanken. Du behöver inte uppleva att du har något problem eller har fastnat i studierna för att kontakta studiecoachen, det räcker bra att det är något du funderar på eller skulle vilja bolla med någon. Det gör inget om du inte riktigt kan sätta ord på det, det löser vi tillsammans.

Hur?
Du kan boka ett coachingsamtal (45 minuter) med coachen Alexandra Ohls. Samtalet hålls online och du får en länk till det virtuella mötesrummet i bokningsbekräftelsen.

Coachingsamtalen är kostnadsfria och coachen har tystnadsplikt.

 

Studiecoach

Alexandra Ohls är certifierad coach (ICF Associate Certified Coach) och känner också bra till Hanken efter att under många år ha jobbat på Hanken med bland annat studieadministration.

Kontaktuppgifter
Tfn: +358 50 4136 802
E-post: alexandra.ohls(at)hanken.fi

För att stöda studenterna under det speciella distansstudieläsåret erbjuder Hanken också möjlighet till psykoterapisamtal för examensstudenter, doktorander och inkommande utbytesstudenter. Syftet är att via lösningsbaserad psykoterapi främja och stöda det psykiska välmåendet och bidra till att upprätthålla studieförmågan under den pågående coronapandemin.

Psykoterapin kan hjälpa dig om du känner dig deprimerad eller ångestfylld eller lider av andra störningar eller svårigheter som stör din vardag. De individuella terapisessionerna är konfidentiella och kostnadsfria. Samtalen hålls på svenska eller engelska, ges på distans och räcker 45–60 minuter. Du kan boka in 1–5 mottagningsgånger under läsåret.

Läs mera på psykoterapeut Camilla Laines hemsida! Du kan boka tid genom att från din Hanken-e-postadress mejla yhteys@psykoterapiacami.fi. Använd alltså din Hanken-e-postadress vid den första kontakten!

Ingen behöver vara ensam 

Hankens studentpräst finns som stöd för dig också under corona-epidemin.

När du som hör till universitetssamfundet

- önskar ett förtroligt samtal, själavård eller bön

- känner ett behov av att fundera över livets stora frågor (t.ex. meningen med allt, hopp och hopplöshet, ensamhet, osäkerhet)

- är i karantän och behöver hjälp (t.ex. med att handla mat)

Ta kontakt med studentprästen. Jag finns till för alla medlemmar av Hankens community och jag respekterar allas övertygelser.  Vi kan också komma överens om att träffas över videosamtal, eller så kan jag ringa upp dig.

Hankens studentpräst i Helsingfors: Sonja Jakobsson, sonja.jakobsson@evl.fi, 050 380 0662, WhatsApp, IG: @studentprasten

Jag är på Hanken varje tisdag. Så länge coronaläget tillåter, delar jag ut gratis torrvaror utanför matsalen cirka kl. 11.30-13.30. Välkomna! 

Sonja kommer att vara mammaledig från och med 24.10.2020. Under tiden 1.1-31.12.2021 kommer hon att vikarieras av Lisa Enckell, lisa.enckell@evl.fi, 050 380 0662. 

 

Hankens studiepräst i Vasa: Hanna Jern,hanna.jern@evl.fi

Biblioteket är öppet måndag-fredag kl.9-16 för Hankens studerande och personal. För utomstående kunder fortsätter hämtservicen.

Läs mera om bibliotekets service under hösten här och på bibliotekets hemsida.

 

Observera att öppettiderna på sidorna nedan inte är uppdaterade

Informationen nedan har också sänts till våra studenter per e-post.

E-post åt studenter 17.11.2020
E-post åt studenter 15.10.2020 (gäller Vasa)
E-post åt studenter 9.10.2020
E-post åt studenter 4.10.2020 (gäller Vasa)
E-post åt studenter 2.10.2020
E-post åt studenter 23.9.2020
E-post åt studenter 3.9.2020
E-post åt studenter 17.8.2020
E-post åt studenter 16.6.2020
E-post åt studenter 4.6.2020
E-post åt studenter 14.5.2020
E-post åt studenter 23.4.2020
E-post åt studenter 9.4.2020
E-post åt studenter 3.4.2020
E-post åt studenter 24.3.2020
E-post åt studenter 19.3.2020  

Info som postats åt studenter 17.11.2020

I detta mejl berättar vi om användningen av Examinarium, om möjlighet till psykoterapi och bjuder in dig till rektors nästa info-session.

Hanken uppdaterar kontinuerligt riktlinjerna gällande undervisning, examination och arbete enligt rådande smittläge och nationella rekommendationer. Byggnaden i Vasa är öppen igen, och möjligheten att ordna e-tent i Examinarium har öppnats för grundkurserna i ekonomiska vetenskaper i både Helsingfors och Vasa. När du tentar i Examinarium ska du ha munskydd. Här hittar du säkerhetsinstruktioner för Examinarium.
Eftersom läget lever är det viktigt att du följer med dina kursers Moodle-sidor och din hanken-epost!
***
Hankeiter erbjuds nu också möjlighet till psykoterapi, i tillägg till studiepsykologens och studiecoachens tjänster. Psykoterapin kan hjälpa dig om du känner dig deprimerad eller ångestfylld. De individuella terapisessionerna är konfidentiella och kostnadsfria. Samtalen hålls på svenska eller engelska, ges på distans och räcker 45-60 min. En studerande kan erbjudas 1-5 mottagningsgånger under läsåret.
Ta kontakt med psykoterapeut Camilla Laine för att boka tid genom att från din Hanken-e-postadress mejla yhteys@psykoterapiacami.fi.
Psykoterapeutens, studiepsykologens och studiecoachens tjänster och kontaktuppgifter hittar du på https://www.hanken.fi/sv/studerande/studietjanster.
***
Examens¬studerande som behöver nyckel till byggnaden på sin studieort kan lösa ut en på IB i Helsingfors (ib@hanken.fi) eller hos vaktmästaren i Vasa (boka tid marten.bagge@hanken.fi).
***
Rektor inbjuder Hankens personal och studenter till en infosession tisdagen den 24 november kl. 15.
Under infosessionen ger rektor en uppdatering om aktuellt på Hanken. Du får gärna ställa frågor till henne i förväg via corona-info@hanken.fi. Skriv ”Rektors info” i rubrikfältet. Under själva evenemanget är det inte längre möjligt med direktkommunikation eller att ställa frågor. Delta via https://go.hanken.fi/info-nov!

 

Info som postats åt studenter 15.10.2020

Hanken i Vasa hålls stängd tills 31.10.2020

ed hänvisning till Vasa sjukvårdsdistrikts nyaste rekommendationer, håller vi Hanken i Vasa stängd åtminstone tills 31.10.2020. All undervisning sker på distans. Fram till 31.10 är också Exam stängd i Vasa, och då det öppnar är det endast för Öppna universitetets snabbledskurser och mognadsprov. Lärarna meddelar om alternativa tentamensformer och tider i Moodle.

Fram till åtminstone 31.10.2020 fungerar inte studenternas nycklar till byggnaden. Om du behöver hämta någonting från Hanken, kan du ringa på så hjälper vaktmästaren.

Om du har frågor kan du kontakta corona-info@hanken.fi

 

Info som postats åt studenter 9.10.2020

Examinarium stänger

På grund av det eskalerande coronavirusläget och övergången till endast distansstudier i Vasa åtminstone fram till 18.10.2020 har rektor idag ändrat Hankens direktiv gällande e-tenter och Examinarium.

Examinarium stängs både i Vasa och Helsingfors för tenter som börjar från och med 12.10.2020, med undantag för öppna universitetets snabbledskurser och mognadsprov. Några enstaka e-tenter som redan påbörjats får pågå till slut. Studenterna kommer att erbjudas alternativa examinationsformer. Examinatorerna kommer att behöva lite tid för att förbereda denna förändring. Vi ber att studenterna visar tålamod med att få svar på frågor gällande ersättande examinationsformer.

Följ med dina kursers Moodle-sidor för information om ändring i examinationen.

 

Studentrestaurangen i Helsingfors stängd 19-23.10.2020

Studentrestaurangen i Helsingfors är stängd under den så kallade tentveckan 19-23.10.2020 och öppnar igen 26.10.2020.
Restaurangen i Vasa är stängd tills vidare.

 

Håll Hanken öppen – använd munskydd

Om studenterna vill att det i fortsättningen också ska vara möjligt att fysiskt komma till Hanken för att studera bör alla ta sitt ansvar och använda munskydd.

 

Vasa studerar endast på distans fram till 18.10.2020

Vi informerar om fortsättningen så fort vi vet mera.

 

Info som postats år studenter 4.10.2020 (Vasa)

Hanken i Vasa stänger 5.10.2020 

Med hänvisning till Vasa sjukvårdsdistrikts nya rekommendationer, stänger vi Hanken i Vasa från och med 5.10.2020. All undervisning sker på distans och personalen uppmanas arbeta på distans. Vi hoppas kunna öppna igen 19.10.2020. Under den här tiden (5-18.10.2020) fungerar inte studenternas nycklar till byggnaden. Om du behöver hämta någonting från Hanken, kan du ringa på så hjälper vaktmästaren.

Om du har frågor kan du kontakta corona-info@hanken.fi

Info som postats åt studenter 2.10.2020

I det här mejlet berättar vi hur du ska gå till väga ifall Coronablinkern ger utslag, om en ny rekommendation gällande användningen av munskydd, om tentamen i Exam samt om möjlighet till studiecoaching.

***

Vi hoppas att så många som möjligt har laddat ner Corona-blinker appen redan. Ifall du får ett meddelande om en eventuell exponering via appen, ska du inte komma till Hanken eller delta i några evenemang på 14 dagar. Följ de instruktioner som appen ger i sitt meddelande.

***

Vi rekommenderar starkt användning av munskydd alltid då man vistas på Hanken ‒ undantaget då man äter eller vistas ensam i ett rum. Hanken har köpt ett Hanken-munskydd (värt 8 €) till studenter och personal. Det delas ut endast ett exemplar per person, så du måste själv hämta ditt eget. I Helsingfors kan munskydden hämtas från IB och i Vasa från studentföreningens styrelserum eller vaktmästaren.

***

Om du ska skriva tentamen i Exam ska du undvika att boka tider mellan kl.11.00-16.55. De är i första hand ämnade för studenter som inte har egen nyckel till Hanken. Du som har nyckel har möjlighet att boka tider mellan kl.8:00-20:00.

I Examinarium är endast hälften av platserna i användning och varje vardag före kl. 8 görs en ordentlig städning av alla ytor i rummet. Desinficeringsdukar att torka av tangentbord före och efter finns i Examinarium. Vi rekommenderar att du använder eget munskydd. Engångsmunskydd finns också i rummet. Bekanta dig med säkerhetsföreskrifterna för Exam här.

 ***

Kom ihåg att du också har möjlighet att kontakta studiecoachen Alexandra Ohls för ett individuellt coachsamtal om till exempel studievanor, motivation och tidsanvändning. I oktober håller hon dessutom en online-workshop om studie­förmåga och tidshantering. Håll utkik efter datum och närmare information om workshoppen! Läs mera här.

***

Undervisning och examination för vårterminen 2021 planeras enligt samma hybridmodell som gällande hösten.
Ha en trevlig helg och sköt om dig!

Info som e-postats åt studenter 23.9.2020

Hoppas din hösttermin börjat bra! Hanken fortsätter jobba enligt hybridmodell dels på distans och dels i våra utrymmen.

***

Vi rekommenderar starkt användning av munskydd under närundervisning, examination, servicesituationer och annan vistelse i Hankens utrymmen ifall det inte är möjligt att hålla tillräckligt avstånd!
Hanken har köpt ett Hanken-munskydd (värt 8€) till varje studerande. Det delas ut endast ett exemplar per person, så du måste själv hämta ditt eget. I Helsingfors kan munskydden hämtas från IB och i Vasa från studentföreningens styrelserum från och med 30.9.2020.

Följ också övriga anvisningar för en trygg vistelse på Hanken:

 • Håll tillräckliga avstånd.
 • Flytta inte stolarna närmare varann.
 • Öppna inte dörrarna för andra (vid fall av smitta kan myndigheterna behöva spåra vilka som varit i huset).
 • Kom inte till Hanken med förkylningssymtom eller om du kan ha blivit utsatt för smitta.

***

Lunchrestaurangerna är öppna både i Helsingfors och i Vasa och i första hand reserverade för studerande. Välkommen på lunch! Följ också matsalarnas anvisningar om avstånd och hygien.

***

Vi är måna om er trygghet också i samband med e-tenter och uppmanar alla som tenterar i Examinarium att noggrant följa säkerhetsinstruktionerna för utrymmet.

***

Under höstterminen 2020 är det möjligt att logga in på MOOC plattformen FutureLearn med Hankens login och avgiftsfritt få tillgång till flera olika MOOC-kurser runt om i världen. Inom ramen för det avgiftsfria kursutbudet kan Hankens studenter och anställda avlägga kurs­certifikatet gratis.

***

Över 2 miljoner finländare har redan laddat ner appen Coronablinkern – visst är du en av dem?

***

Om du har några frågor kring detta kan du kontakta corona-info@hanken.fi.

 

 

Info som e-postats åt studenter 3.9.2020

Höstterminen har kört igång! Mycket av Hankens verksamhet bedrivs fortfarande på distans, men samtidigt har vi öppnat utrymmena för både studerande och personal.

 

***

Alla som besöker Hanken ska tänka på att vi kan hålla husen öppna bara med iakttagande av säkerhetsanvisningar.

 • Håll tillräckliga avstånd
 • Flytta inte stolar närmare varann
 • Kom ihåg att visa din elektroniska nyckel vid ytterdörren (så att man vid fall av smitta kan spåra vilka som varit i huset). Öppna inte för utomstående.
 • Kom inte till Hanken med förkylningssymtom eller om du kan ha blivit utsatt för smitta

Alla som har rest ska följa myndigheternas karantänsanvisningar. Inkommande utbytes- och utländska examenstuderande har fått information om karantän, hur man undviker smitt­spridning och hur man förutsätts agera på Hanken. Alla påminns om att vi rekommenderar självkarantän oberoende av vilket resmål man kommit från. Det är vars och ens ansvar att agera på ett sätt som gör det tryggt att vistas på Hanken! 

Användning av munskydd (ansiktsmask) rekommenderas t.ex. i servicesituationer där man vistas på mindre än 2 m avstånd från andra. Det kommer att finnas engångsmunskydd till hands till exempel i biblioteket.

Vi rekommenderar varmt att alla som besöker Hanken använder appen Coronablinkern!

***

Lunchrestaurangerna är öppna både i Helsingfors och i Vasa och välkomnar varmt studenterna att komma och äta lunch! Följ också matsalarnas anvisningar om avstånd och hygien, flytta inte sittplatserna vid matborden närmare varann.

***

Ytterdörrarna till Hanken är låsta åtminstone under hösten. Examens­studerande kan lösa ut en nyckel till byggnaden på sin egen studieort

 • på IB i Helsingfors må-to kl. 9.45-15.00 och fre kl. 9.45-13.00. Vaktmästare finns på plats vardagar kl. 9-17 och kan släppa in dig genom huvudingången.
 • hos vaktmästaren i Vasa. Kom överens om tid med marten.bagge@hanken.fi Vaktmästaren finns på plats kl. 8.15-11 och 13-16.

Studerande på magisternivån som har minst 60 sp avlagda magisterstudier kan ändå få nyckel till Hanken på den andra orten om det behövs för avhandlingsskrivandet. I dessa fall kan man via corona-info@hanken.fi anhålla om att få nyckel till andra orten.

***

Närvarointyg/studieutdrag kan beställas med elektronisk blankett – vi rekommenderar att man väljer alternativet att få utdraget inskannat och skickat till sig framom att hämta det på plats på Hanken.

Studieväglednings-e-posten (studievagledare-hfors@hanken.fi och studievagledare-vasa@hanken.fi) är mycket populär just nu och svarstiden är tyvärr lång. Alla frågor och bokningar av Teams-möten kommer att åtgärdas. Hav tålamod!

Följ aktivt med kursinfon i Moodle – om undervisnings­formerna ändras är det där det meddelas.

Lycka till med höstens studier!

Info som e-postats åt studenter 17.8.2020

Välkommen till ett nytt läsår!
Det här mejlet innehåller information om hur studierna vid Hanken hösten 2020 påverkas av corona-läget.

***

I huvudsak gäller de riktlinjer som slogs fast i juni. Bland annat godkändes då en version av Instruktionen om studier och examination, som inkluderar kursiverade ”corona-bestämmelser”.

***

Studierna ska under hösten kunna avläggas på distans, men lärare får ordna fysiska tillfällen och de studerande får vara på Hanken med beaktande av smittskyddsarrangemang. 

Ingen med förkylningssymtom får komma till Hanken. De som vistas i Hankens lokaler ska följa anvisningar om begränsningar i antal personer, säkerhetsavstånd, hygien, användning av olika ingångar och toaletter mm.  

Om du får förkylningssymptom på Hanken ska du omedelbart avlägsna dig från Hankens utrymmen och kontakta hälsovården t.ex. via omaolo.fi.

Om du varit på en resa utomlands ska du iaktta myndigheternas karantäns­bestämmelser och studera på distans i minst 14 dagar. Du får inte komma till Hanken under den här tiden.

***

Hankens ytterdörrar kommer att vara låsta under höstterminen. Examens­studerandes och internationella utbytesstuderandes nycklar till Hanken börjar fungera igen 17.8.2020. Använd din egen nyckel då du går in i huset. Du får inte öppna dörren för någon annan.

Övriga studerande har inte tillgång till Hankens utrymmen förutom i på förhand överenskomna undantagsfall, till exempel för examination. Då krävs det att vaktmästare är på plats och har informerats om att namngivna personer ska släppas in.

I alla utrymmen ska man se till att hålla ett säkerhetsavstånd på två meter. Använd trapporna. Hissen får användas av endast en person i taget.

***

Se webben för riktlinjer gällande undervisning och examination under hösten. På samma sida finns också annan aktuell information gällande hur Hankens service för studerande är ordnad under hösten.

Kursbeskrivningarna i Oodi beaktar inte distansläget. Den aktuella informationen finns på kursernas sidor i Moodle och i Schema. Läsårsplaneringen för period 2 väntas bli klar i början av september.

***

 • Service för studerande erbjuds från och med denna vecka enligt följande: Servicepunkten i Helsingfors: tisdag−torsdag kl. 11.30−13.00
  Studiebyrån i Vasa: måndag och fredag kl. 9.00−11.00, tisdag−torsdag 11.30−13.00

Du är välkommen att besöka oss i korta studieärenden. Vi rekommenderar ändå att studerande i första hand sköter sina studierelaterade ärenden elektroniskt genom att kontakta studieinfo@hanken.fi. Officiella studieutdrag och närvarointyg kan beställas och fås elektroniskt genom att fylla i detta formulär. 

 • Studievägledning erbjuds på distans. 
 • Quantum är öppen med förhandsbokning och beaktande av strikta begränsningar.
 • Datorer i datasalarna är tillgängliga för studerande från och med 17.8.2020. Antalet platser är begränsat. Var och en ansvarar själv för att hygienföreskrifter följs. 
 • Vasa stadsbibliotek är öppet och servicen fungerar enligt deras direktiv. 
 • I Helsingfors öppnar Hankens bibliotek för examensstuderande och utbytesstuderande 17.8.2020. Låneservicen fungerar normalt kl. 9-16 och hälften av platserna för självstudier är i bruk. Dessutom erbjuds självstudieplatser i rum 307 och 308.
 • Hankens restaurang i Helsingfors öppnar 25.8 och i Vasa 27.8.2020. Restaurangerna följer myndigheternas bestämmelser gällande servering och sittplatser.

Du kan kontakta corona-info@hanken.fi om du har frågor. Vi hoppas du har haft en skön sommar och önskar dig en god start på terminen! 
 

Info som e-postats åt studenter 16.6.2020

I det här mejlet berättar vi mer om de planer som gäller studier vid Hanken hösten 2020, bland annat riktlinjer för undervisning och examination. De planer som nu gjorts gäller i första hand period 1. Dessutom ingår viktig information för dig som siktar på att ansöka om betyg per 31.7.2020. 

*** 

Du som avklarat alla studieprestationer ska ansöka om kandidat-, magister- eller doktorsbetyg senast 31.7.2020. Observera att alla studieprestationer måste vara avklarade (inklusive mognadsprov) senast 31.7. Alla studieprestationer behöver dock inte synas på studieutdraget ännu. Observera att du får det fysiska betyget först 24.9.2020. Läs mer och ansök om betyg här.  

Om du planerar att lämna in din avhandling per 31.7.2020 och samtidigt ansöka om betyg ska du se till att du har skrivit mognadsprovet före 31.7. Sista anmälningsdag för mognadsprovet är då 28.6läs mera här

*** 

Studierna ska under hösten kunna avläggas på distans, men lärare får ordna fysiska tillfällen och de studerande får vara på Hanken med beaktande av smittskyddsarrangemang. 

Ingen med förkylningssymtom får komma till Hanken. De som vistas i Hankens lokaler ska följa anvisningar om begränsningar i antal personer, hygien, användning av olika ingångar och toaletter mm.  

Kursbeskrivningarna i Oodi beaktar inte distansläget. Den aktuella informationen finns på kursernas sidor i Moodle.  

*** 

Riktlinjer gällande undervisningen  

 • Fysisk närvaro vid undervisningstillfällen får inte vara obligatorisk. 
 • Vid fysiska undervisningstillfällen begränsas antalet studerande som får vara på plats samtidigt. 

Riktlinjer gällande examination  

 • Examination ordnas i huvudsak på distans.  
 • Fysisk tentamen kan ordnas inom ramen för lektioner, men möjlighet att examineras på distans bör också erbjudas. 
 • Examination kan från och med 1.9.2020 ordnas som e-tent i Examinarium.  

Riktlinjer gällande service för studerande  

 • Studievägledning erbjuds på distans. 
 • Quantums datorer fortsätter vara tillgängliga via bokning.  
 • Datorer i datasalarna är tillgängliga för studerande fr o m 17.8.2020. Antalet platser är begränsat. Var och en ansvarar själv för att hygienföreskrifter följs. 
 • Vasa stadsbibliotek är öppet och servicen fungerar enligt deras direktiv.  
 • I Helsingfors öppnar Hankens bibliotek för examensstuderande och utbytesstuderande 17.8.2020. Låneservicen fungerar normalt kl. 9-16 och hälften av platserna för självstudier är i bruk. 
 • Här hittar du en sammanställning av den service högskolan erbjuder i Helsingfors och Vasa under sommaren 2020. 

*** 

Instruktionen om studier och examination har uppdaterats, och inkluderar nu också bestämmelser som gäller så länge undantagsläget pågår. I instruktionen är ”corona-bestämmelserna” kursiverade.  

I instruktionen ingår dessutom nya riktlinjer för omfattningen för kandidatavhandlingen (30-35 sidor sakinnehåll) och för magisteravhandlingen (60-70 sidor sakinnehåll). Läs mera här.  

*** 

Du kan fortsättningsvis kontakta corona-info@hanken.fi om du har frågor. Under sommaren kan svaren dröja lite längre. Vi följer kontinuerligt med läget och uppdaterar vid behov, men om inga ändringar aktualiseras före augusti tar infomejlet härmed sommarpaus. 

Ha en riktigt skön sommar!  

 

Info som e-postats åt studenter 4.6.2020

I det här mejlet berättar vi om Hankens verksamhet under sommaren och hösten 2020.

Onsdagen den 24 juni klockan 15.00 ordnas en virtuell betygsutdelning för vårens examinander. Kandidater, magistrar och doktorer som utexaminerats mellan mars och juni 2020 får en inbjudan med mera information per e-post.

Undervisning och examination under sommaren ordnas på distans. Under höst­terminen 2020 ska man kunna studera på distans, men också närundervisning kommer i viss mån att vara möjlig.

***

Hankens ytterdörrar kommer att vara låsta under hela höstterminen. Examens­studerandes och internationella utbytesstuderandes nycklar till Hanken börjar fungera igen 17.8.2020. Använd din egen nyckel då du går in i huset. Du får inte öppna dörren för någon annan. Gäster är tillsvidare inte tillåtna. Passerkontrollen följs upp endast om myndigheterna vid eventuell smittspårning har behov av att se vem som besökt Hanken.

Tvätta alltid händerna eller använd handsprit då du kommer in i byggnaden. Om du är sjuk eller någon i samma hushåll har förkylningssymptom får du inte komma för att studera i Hankens fastigheter.

I alla utrymmen ska man se till att hålla ett säkerhetsavstånd på två meter. Använd trapporna. Om du måste använda hiss får hissen användas av endast en person i taget. Hankens fastigheter kan periodvis indelas i sektioner för olika typer av grupper. Vissa områden kan vara för endast studerande medan andra områden avskärmas för endast personal.

Om du varit på en resa utomlands ska du studera på distans i 14 dagar. Du får inte komma till Hanken under den här tiden.

***

Quantum är öppen med förhandsbokning och beaktande av strikta begränsningar. Se anvisningar om hur man får tillgång till Quantums databaser och hur man får besöka Quantum under coronapandemin här.

Biblioteket erbjuder möjlighet till utlåning genom förhandsbeställning (se bibliotekets webbplats för närmare anvisningar). Från och med 17.8 öppnar biblioteket för dem som har en nyckel till Hanken.

Examinarium är tillsvidare stängt.

***

Du kan kontakta corona-info@hanken.fi om du har frågor. Meddelandena läses av personal som representerar studie- och personalärenden, säkerhetsfrågor, evenemang och rektorsämbetet.

Ha en skön sommar! 
 

Info som e-postats åt studenter 14.5.2020

I det här mejlet informerar vi främst om möjligheterna att låna böcker och få tillgång till Quantums databaser.

Hanken öppnar nu försiktigt och stegvis upp verksamheter efter den stängning som pågått i ca två månader. Hankens bibliotek i Helsingfors har i några dagar tagit emot beställningar av böcker och de förhandsbeställda böckerna kan från och med 14.5.2020 avhämtas från Hankens huvudentré. Stadsbiblioteket i Vasa och Tritonia har också inlett begränsad utlåning.

Quantums databaser (logga in för att se sidan) är delvis tillgängliga på distans och delvis enbart vid bestämda fysiska datorer. Tillgång till datorerna på Hanken ges från och med måndag 18.5.2020 med ett bokningssystem och med beaktande av säkerhet genom begränsat antal tillåtna besökare och städning mellan besöken. Quantum får alltså endast besökas med förhandsreservering. Besökarna ska följa säkerhetsinstruktionerna (logga in).

I övrigt hålls Hankens utrymmen i huvudsak ännu stängda för studenterna och både studier och examination fortsätter på distans till 31.7.2020. Som student kommer du inte kommer in i byggnaderna med egen nyckel utan blir insläppt om du fått rätt att besöka Hanken. Om du tillhör en riskgrupp rekommenderas du ändå överväga andra sätt att komma åt material än att besöka Hanken.

***

Planerna för höstterminen görs i ovisshet om hur epidemin utvecklas och vilka åtgärder den föranleder. Bland annat genom svaren på studentkårens enkät om hur coronaviruset har påverkat studierna vet vi att många studenter längtar tillbaka till Hanken och en fysisk studiemiljö med sociala kontakter. Vi vet ändå också, bland annat genom frågor som sänts till corona-info@hanken.fi, att en del studenter – särskilt sådana som tillhör eller har familje­medlemmar som tillhör riskgrupper – är oroliga för att behöva delta i någon typ av folk­samlingar.

Vi vet ännu inte hur hösten blir. Undervisningen planeras så att den kan erbjudas på distans, men samtidigt görs en schemaläggning som möjliggör också förverkligande med fysisk närvaro. Vi informerar om nya riktlinjer då sådana finns.

***

Om du behöver hjälp och tips för tidsplanering, studiemotivation eller upplever oro eller osäkerhet kan du boka in ett samtal med studiepsykolog, studentpräst eller coach. Läs studiepsykologernas tips för bättre motivation och koncentration under undantagstillståndet på studentkårens webbplats.

 

Info som e-postats åt studenter 23.4.2020

I det här mejlet berättar vi bland annat om sommarens undervisningsutbud och planerna inför höstterminen.

De flesta kurser för vilka tentamina (från och med 13.3.2020) inhiberades har nu planerat nya examinationsformer. De studerande informeras via kurssidorna i Moodle. OBS! Du ska under inga omständigheter avregistrera dig från dina kurser i Moodle eftersom dina studieprestationer på kursen då också försvinner!

Ni som utexamineras och ännu inte får ert fysiska betyg kan hänvisa arbetsgivare eller utbildningsanordnare som vill få bekräftelse på er examen till verifications@hanken.fi, där studieadministrationen svarar dem. I betygsansökan frågar vi efter en privat e-postadress och kontaktar er på den då de fysiska betygen kan delas ut!

***

Utbildningsrådet diskuterade vid sitt möte 22.4.2020 bland annat sommarens studieutbud och planeringen av höstens undervisning.

Eftersom flera studerande än vanligt väntas vara utan sommarjobb inkommande sommar, har studentkåren framfört önskemål om utökade möjligheter till sommar­studier. Ämnena kommer att svara på efterfrågan, och planerar erbjuda fler kurser under sommaren än tidigare planerat. Alla kurser som erbjuds under sommar­perioderna kan avläggas på distans. Informationen om sommarens kurser uppdateras i WebOodi senast 6.5.2020, dvs. innan anmälnings­tiden till de första sommarkurserna tar slut.

Utbildningsrådet diskuterade också hur höstens undervisning ska planeras då det ännu är oklart hur långt verksamheten kan väntas normaliseras före läsårsstarten. UR konstaterade att undervisningen på hösten ska kunna erbjudas på distans, men att schemat planeras så att förverkligande med fysisk närvaro också är möjlig. Examinationen av engelskspråkiga kurser med internationella studerande i målgruppen ordnas som distansexamination. För svenskspråkiga kurser ska det finnas en beredskap att förverkliga examinationen på distans om vi fortfarande har en undantagssituation.

***

Studentkåren har skickat er en enkät om hur ni upplever distansstudieperioden – vi vill påminna alla om att svara senast 29.4.2020!

***

Hanken studerar på distans åtminstone hela period 4 och tentveckan 11-16.5 är inhiberad. Nytt beslut om distansläget meddelas 6.5.2020.

Rektor håller en infosession för personal och studerande på onsdag 6.5.2020 kl. 14-15 (länk sänds senare). Du kan ställa frågor i förväg via corona-info@hanken.fi; skriv ”Rektors info” i rubrikfältet.

 

Info som e-postats åt studenter 9.4.2020

Efter fyra veckor på distans kan den kommande helgen kännas ensammare än vanligt. Om du känner att du vill ha stöd eller någon att prata med kan du boka en tid för den coaching Hanken erbjuder, studiepsykologen eller studentprästen via vår webbplats. Studentprästen är anträffbar också under påsken!

***

Hankens mål är att ingens framtidsplaner går i stöpet på grund av våra kursers examinationformer.
Hankens utbildningsråd godkände 7.4.2020 Riktlinjer för examination i undantags­situationen orsakad av corona-pandemin våren 2020. Riktlinjerna är riktade till den undervisande personalen, med syfte att stöda examinatorernas val och beslut gällande examinationsformer på distans. Nedan ett sammandrag av riktlinjerna:

 • Examinationen av vårterminens kurser, och omtenter för höstens kurser som uteblivit våren 2020, ordnas på lämpligt sätt på distans. Examinatorn planerar hur examinationen genomförs och meddelar de studerande och studieadministrationen om den ändrade examinationen.
 • De studerandes jämlika behandling ska tryggas oberoende av olika examinations­former. Jämlik behandling innebär ett förbud mot godtycke och ett krav på lika bemötande i likadana fall, med en strävan till de facto jämlikhet.
 • De studerande ansvarar för att inte fuska, för att vara den de utger sig att vara, att inte ge ut sina lösenord och att följa anvisningar gällande vad som är individuella uppgifter och vad som görs i grupp. En examinator kan begära t.ex. påslagen kamera och uppvisande av identitetsbevis eller en reflektionsvideo som komplement till övrig examination. Handlingsplanen vid fusk gäller som vanligt.
 • Bedömningen kan i undantagsfall ändras till enbart godkänd/underkänd. Den ändrade bedömningsskalan ska i förväg meddelas de studerande och studieadministrationen. Samma bedömningsskala ska ändå gälla för alla examinationstillfällen för samma kurs.
 • Rättelseyrkanden kan framföras normalt – i första hand till den examinator som bedömt prestationen och i andra hand till examensnämnden.
 • Den nya examinationsformen ska meddelas de studerande senast 14 kalenderdagar före tidpunkten för tentamensliknande examination eller deadline för uppgift.
 • Examinatorn beslutar om eventuell anmälan till examinationen och ger behövliga anvisningar om förfarandet vid examinationen, inklusive tid och tillåtna hjälpmedel.
 • Om examinationen på distans erbjuds på tentamensliknande sätt (test under en bestämd, begränsad tid) ska reglerna om höjning och om antal möjliga tillfällen följas: En studerande får försöka höja ett godkänt tentamensvitsord endast en gång. Det bättre vitsordet gäller då alltid. Obligatoriska grundkurser har i regel tre tentamenstillfällen per läsår, övriga kurser två.

***

Undervisnings- och kulturministeriet har en sida med samlade frågor och svar (scrolla ner för högre utbildning) och Folkpensionsanstalten informerar om att studiestödet beaktar undantagssituationen.

Följ med dina kurser i Moodle och din hanken-epost!

Ta kontakt med studiekamrater, ordna digitala träffar och satsa på ”distance socialising”!
Sköt om dig och dina vänner och bekanta och ha en vilsam påskhelg!

Info som e-postats åt studenter 3.4.2020

All undervisning under resten av våren sker på distans, och tentveckan efter period 4 inhiberas i sin helhet (11-16.5) efter regeringens beslut att förlänga stängningen av läroanstalter till 13.5.2020. Examinatorerna för de berörda tenterna uppmanas hitta alternativa sätt till examination, så besked om ersättande examinationsformer på distans är att vänta inom kort. Läs alltså regelbundet din hanken-epost och följ med dina kurser i Moodle!

De kandidatstuderande som inte valt huvudämne ännu ska ta kursen Individuell studieplan nu i period 4. Kursen har redan börjat men du hinner fortfarande med. Du anmäler dig till kursen genom att logga in på kursområdet på Moodle.

Den kurs Helsingforsstuderande ska avlägga heter i Moodle "Individuell studieplan, första årets kandidatstuderande, våren 2020, Helsingfors" och den kurs Vasa-studerande ska avlägga heter i Moodle ”Individuell studieplan, första årets kandidatstuderande, våren 2020, Vasa”. Kursnyckel får du genom att kontakta studievagledare-hfors@hanken.fi (Hfors-studerande) eller britt-mari.siironen@hanken.fi (Vasa-studerande).

***

Med tanke på den obligatoriska utlandsterminen i kandidatexamen och Covid-19 pandemin våren 2020 har Hanken beslutat att de som på grund av pandemin våren 2020 inte fullföljer kravet på obligatorisk utlandstermin i kandidatexamen kan befrias från kravet. Det här gäller också utlandspraktik våren och sommaren 2020 och de som berörs ombes kontakta Karriärtjänster (careerservices@hanken.fi ) senast 15.5.2020. Vänligen bifoga något slag av intyg på anställning eller att det funnits inledande planer på utlandspraktik våren/sommaren 2020.

Just nu vet vi inte hur Covid-19 utvecklar sig och hur det påverkar utbyte under hösten 2020, men för närvarande kan vi säga att studenterna och Hanken förbereder sig i enlighet med antagandet att våra utgående studenter kan åka på utbyte i höst. Hankens samarbetsuniversitet är i detta skede villiga att ta emot Hankens studenter. På samma sätt förbereder vi oss på Hanken på normalt sätt att ta emot inkommande utbytesstudenter.

För både inkommande studenter till Finland och utresande studenter från Hanken kan det emellertid vara problematiskt just nu att ansöka om visum och uppehållstillstånd för hösten 2020 i och med att länder stängt sina gränser och därför inte tar emot ansökningar om visum och uppehållstillstånd. Studenter som ska ansöka om visum uppmanas följa med den information värdlandets ambassad i Finland ger på sin webbplats.

För övrigt uppmanar vi studenterna att följa den information de småningom kommer att få från sitt värduniversitet om registrering/ansökan till värduniversitetet, kursregistrering, ansökan om bostad osv. Både utresande och inkommande utbytesstuderande uppmanas dock än så länge att vara försiktiga med att betala t ex hyresgarantier i värdlandet.

Ansökan om utbyte för vårterminen 2021 görs i normal ordning i juni. Vi beaktar vid bedömningen och rankningen vilka tenter som inhiberats och när det erbjudits ersättande examination.

***

Ansökningstiden för ansökan till kandidat- och magisterstudier med start i höst gick ut igår, och Hanken har rekordmånga sökande. Vi kontaktar de sökande direkt om eventuella ändringar på grund av undantagssituationen – till exempel ordnas inget språkprov 14.4.2020. För dem som ansöker via öppna universitetsstudier beaktar vi inhiberade tentamenstillfällen och kontrollerar när alternativ examination varit möjlig.

Undervisnings- och kulturministeriet har en sida med samlade frågor och svar (scrolla ner för högre utbildning) och Folkpensionsanstalten informerar om att studiestödet beaktar undantagssituationen.

***

Situationen vi befinner oss i är ovanlig på gränsen till absurd, och nu behövs också extra satsning på det egna välmåendet. Vill du ha stöd och någon att prata med kan du boka en tid för den coaching Hanken erbjuder, studiepsykologen eller studentprästen via vår webbplats.

Kom ihåg att hålla pauser i ditt arbete med studierna. Gå ut i vårsolen (eller regnskuren)! Komplettera med kortare pauser t.ex. med Break pro)! Ta kontakt med studiekamrater, ordna digitala träffar och satsa på ”distance socialising”! Sköt om dig och vänner och bekanta!

Info som e-postats åt studenter 24.3.2020

I det här mejlet besvarar vi igen några frågor som ställts av studerande via corona-info@hanken.fi och informerar om aktuella ärenden i rådande undantagssituation.

Alla allmänna tenter är inhiberade t.o.m. 8.5.2020, dvs under samma period som distans­undervisningen pågår. Beslut om ersättande tillfällen och om tenter efter P4 fattas då vi ser hur situationen utvecklas. Vi kan då försöka bedöma om det blir möjligt att ordna allmänna tentamina mot slutet av vårterminen. E-tenter är också inhiberade tills Hankens utrymmen öppnas igen.

Du som ska ansöka om utbytesplats för våren 2021 kan göra det i normal ordning även om någon kurs som krävs är ogjord på grund av inställda tentamina. Då behörigheten bedöms beaktar vi vilka tentamenstillfällen som inställdes.

De vars magisteravhandling ska godkännas 6.4.2020 och som ännu inte skrivit mognadsprov har kontaktats om hur provet kan skrivas på distans. Från och med 1.4. sköts mognadsproven i Moodle åtminstone t.o.m. 8.5.2020. Skribenterna kontaktas av amanuensen för vidare anvisningar.

***

Betygsansökan för betygsdatum 23.4 kan göras enligt normal tidtabell senast 26.3. Den elektroniska ansökningsblanketten finns här. Utförlig tidtabell för utexamineringsprocessen finns här. I dessa undantagstider får de som ansöker om kandidatbetyg lämna in betygsansökan utan att ha besökt/vidtalat studievägledningen i förväg.

***

Känner du dig ensam eller isolerad, har du svårt att hitta motivationen och oroar dig för hur du ska få dina kurser genomförda? Eller tänker du att det kunde göra gott att tala med någon och få hjälp med att strukturera dina tankar eller göra upp en plan för att få studierna att fungera på distans eller komma vidare med din gradu?

På grund av den exceptionella situationen som råder som en följd av coronavirusepidemin erbjuder Hanken extra stöd i form av coaching för dig som är studerande. Ett coachsamtal kan hjälpa dig att få ordning på dina tankar, prata av dig om din oro eller osäkerhet eller till exempel göra upp en plan för hur du ska strukturera dina studier och få en fungerande vardag i ett läge då väldigt mycket har kastats omkull. Mera information och möjlighet att boka tid finns på webben.

***

All undervisning, handledning av och studievägledning för studerande ges alltså under hela P4, 16.3-8.5, endast digitalt och/eller som självstudier. Du förutsätts regelbundet läsa din hanken-epost och följa med dina kurser i Moodle!

Studiepsykologen skriver på Studentkårens webbplats om strategier för att hantera den oro, stress eller ångest som kan väckas i en situation som denna.

Ladda ner Break pro som påminner dig att hålla pauser!

Info som e-postats åt studenter 19.3.2020

Sedan Hanken på onsdag 11.3.2020 öppnade en e-postadress för corona-relaterade frågor har mycket hunnit ändras. Här samlar vi en del svar på frågor som kommit in av studerande och som fortfarande är aktuella.

All undervisning, handledning av och studievägledning för studerande ges under hela P4, dvs 16.3-8.5, endast digitalt och/eller som självstudier.  Du förutsätts regelbundet läsa din hanken-epost och följa med dina kurser i Moodle!

Hankens utrymmen är stängda för studerande 17.3-13.4.2020. Det här innebär att även Examinarium för e-tenter och Quantums databaser är otillgängliga. Du som behöver sådana databaser kan ändå kontakta biblioteket@hanken.fi; till vissa databaser är det möjligt att få användarnamn för användning på distans.

Många har frågat om tillgången på kursböcker och annat tryckt material. Lärarna hänvisar i möjligaste mån till elektroniskt material istället, eftersom biblioteket är stängt. Biblioteket betjänar på distans och det elektroniska materialet är tillgängligt som normalt via Hanna (logga in). Chatten i Hanna är öppen vardagar kl. 10-14. Artiklar som Hanken saknar tillgång till kan beställas, men notera att vi inte kan leverera allt p.g.a. immateriella restriktioner.

Studievägledarna, studiepsykologen, studentprästen och andra tjänster är tillgängliga också under distansperioden. Studieutdrag, närvarointyg eller betyg delas inte ut i pappersform under nedstängningen, men du kan få elektroniska intyg vid behov. Notera att dessa inte är officiella utdrag, utan kopior. Vi kommer att erbjuda coaching-samtal både individuellt och i grupp för att stöda studieförmågan.

***

Lärarna har uppmanats att ordna både undervisning och om möjligt examination på distans, att beakta att ni har tillgång till enbart elektroniskt material, att förändrade planer (t.ex. avbrutet utbyte) kan leda till försenade kursanmälningar och att det kan finnas behov av olika typer av stöd. Vi uppmanar er studerande att upprätthålla en god studierutin med regelbundna mattider, motion och pauser, att hålla kontakt med varandra, och att beakta att lärarna på kort varsel varit tvungna att planera om sina kurser och att allt kanske inte genast fungerar som på Strömsö.

FPA meddelar att undantagssituationen som coronaviruset medför kan beaktas i fråga om maximitiden för studiestödet och tillräcklig framgång i studierna. Hanken beaktar också undantagssituationen vid uppföljningen av studieframgång för våra stipendier.

***

Vi informerar i huvudsak via webben. Du kan också kontakta corona-info@hanken.fi om du har frågor. Meddelandena läses av personal som representerar studie- och personalärenden, säkerhets­frågor, evenemang och rektorsämbetet.

I övrigt kan vi bara uppmana er att följa myndigheternas anvisningar, hålla er vid gott mod och passa på att utveckla era färdigheter för distansstudier och –kommunikation!

***

Du kan göra ansökan om betyg även om du inte kan lämna in eventuella nycklar och biblioteks­böcker. Betygsutdelningen 26.3.2020 är inställd. Vi utgår i det här skedet från att vi kan bevilja examina enligt utsatta datum, och informationen om dem går vidare elektroniskt till andra myndigheter, men inga betyg kan delas ut förrän Hanken öppnar igen. En avlagd examen syns på studieutdraget.

Under den period som vi studerar och arbetar på distans kan endast inofficiella studieutdrag fås via WebOodi. Logga in i WebOodi, klicka på Mina studier och därefter Prestationer. Du kan välja på vilket språk du vill få studieutdraget.

Det finns ännu inga beslut om de allmänna tenterna efter P4; inte heller om ersättande tillfällen för de inhiberade tenterna. Vi strävar efter att möjliggöra avläggande av tenterna också för de utländska studerande som rest hem. Mognadsprov kommer att kunna skrivas i Moodle från och med nästa vecka; närmare anvisningar håller på att utarbetas.

Undvik att ha på kameran i onödan då ni deltar i en föreläsning via Microsoft Teams (eller Adobe Connect), eftersom belastningen nu är enorm på mötes- och distans­undervisnings­plattformerna. Det förekommer vissa problem med distributionen av inbandade föreläsningar till alla på en kurs men vi hoppas få det löst. Datacentralen nås via help@hanken.fi för tekniskt stöd, men var beredd på kö i servicen.

Både studerande och handledare har varit oroliga över att avhandlingsskrivandet fördröjs om man inte har tillgång till alla databaser, att en planerad utexaminering skjuts upp och i värsta fall att studietiden tar slut. Det är beklagligt om planer går om intet, men vi kan åtminstone konstatera att den här typen av problem på grund av undantagsläget naturligtvis beaktas vid behandlingen av ansökningar om tilläggstid för studierna.

***

Vi har också fått frågor om antagningen av nya studerande 2020 och språkprovet 14.4. Besluten om gemensamma antagningen (kandidat- och magister) fattas nationellt, och strävan är ännu i det här skedet att, om möjligt, genomföra antagningarna enligt plan. Gällande antagningen på basis av öppna universitetsstudier beror situationen på i vilket skede vi har lyckats ordna examinationen av de kurser de sökande behöver avlägga. Man ska lämna in sin ansökan inom utsatt tid även om alla studier inte skulle vara avklarade. Vi informerar de sökande då läget klarnar och beslut fattas!

Antagningen till engelskspråkiga magisterprogram är klar och antagningen till forskar­utbildningen genomförs enligt plan. Hanken kontaktar de nyantagna med information också om den undantagssituation som råder.

***

Vi har varit i kontakt separat med inkommande och utgående utbytesstuderande. En del avbryter sitt utbyte och fortsätter online där det är möjligt medan andra stannar vid sitt utbytesuniversitet. De som på grund av pandemin våren 2020 inte fullföljer kravet på obligatorisk utlandstermin i kandidatexamen befrias från kravet; det samma gäller om utlandspraktik avbryts eller är omöjlig att inleda.

Ansökningsrundan för utbyte under våren 2021 kommer att hållas enligt plan. Vi följer med hur världen och läget ser ut med tanke på dem som fått en utbytesplats för höstterminen.

***

Alla evenemang på Hanken är inhiberade fram till 31.5.2020. Disputationer hålls på distans.
Språkprovet 14.4.2020 är klassat som en del av inträdesprov, som tillsvidare är tillåtna och nationellt planeras att hållas enligt tidtabell. Vi meddelar separat om och hur det ordnas.

Studiepsykologen skriver på Studentkårens webbplats om strategier för att hantera den oro, stress eller ångest som kan väckas i en situation som denna.

För att bli påmind om att hålla pauser i ditt arbete kan du ladda ner appen Break pro.

Rektors info 23.10.2020
Rektors info 6.5.2020

Rektors info 23.10.2020

Rektor uppdaterade Hankens personal och studenter om aktuellt på Hanken på torsdagen den 22 oktober 2020. Här kan du se videoupptagningen från evenemanget.

Rektors info 6.5.2020

 

Rektor höll ett online tal till personal och studerande 6.5 då hon berättade om dagsläget, fortsatta planer och övrigt aktuellt på Hanken. Här kan du se videoupptagningen från evenemanget.

Rektors tal 6.5.2020

 

 

Sidan updaterad 6.11.2020.