Hälsa och förebyggande av smitta

På den här sidan har vi samlat information om förebyggande av smitta och hälsa under coronapandemin.

Förebyggande av smitta

  • Tvätta händerna ofta och noggrant med vatten och tvål i minst 20 sekunder.
  • Använd alkoholbaserat handsköljmedel om du inte kan tvätta händerna.
  • Rör inte vid ögonen, näsan eller munnen om du inte alldeles nyss har tvättat händerna.  
  • Hosta och nys i en pappersnäsduk och släng näsduken genast i soporna. Om du inte har en näsduk till hands ska du hosta eller nysa i armvecket, inte i händerna

Läs närmare anvisningar här 

Övriga rekommendationer och anvisningar

  • Ifall du får förkylningssymptom ska du följa rekommendationerna på THLs webbplats. Utgångspunkten är att du ska stanna hemma och undvika sociala kontakter.
  • Helsingfors stad har inrättat en telefonrådgivning för Helsingforsbor. Telefonnumret till rådgivningstjänsten är 09 310 10024 (vardagar kl. 7-20) En nationell rådgivningstjänst når du på telefonnummer 116 117. Jouren är hårt belastad och resurserna ska riktas till de allvarligt sjuka.
  • Utbytesstudenterna kontaktas vid behov av Hanken om läget så kräver.
  • Du kan också kontakta corona-info@hanken.fi om du har frågor. Personal som representerar studie- och personalärenden, säkerhets­frågor, evenemang och rektorsämbetet läser meddelandena.

Länkar till ytterligare information: