Information med anledning av coronaviruset

Vi uppdaterar kontinuerligt informationen på de här webbsidorna, som är den primära informationskanalen för personal och studenter. Vi skickar också e-post till både studenter och personal om de väsentligaste uppdateringarna.

Här hittar du en sammanfattning av läget på Hanken under hösten 2020 samt länkar till mera detaljerad information för studenter och personal.

  • Läsåret 2020-2021 ordnas både närundervisning och distansundervisning på Hanken. Lärare får alltså ordna fysiska tillfällen och studenterna får vara på Hanken med beaktande av smittskyddsarrangemang. Studierna ska ändå kunna avläggas på distans och obligatorisk fysisk närvaro får inte ingå.
  • I enligt med myndigheternas rekommendation ska vi arbeta på distans om arbetsuppgifterna så tillåter. Det är också tillåtet att arbeta i Hankens byggnader.
  • Alla som vistas i Hankens byggnader ombeds hålla säkerhetsavstånd och iaktta god hygien.

Du kan också kontakta corona-info@hanken.fi om du har frågor. Personal som representerar studie- och personalärenden, säkerhetsfrågor, evenemang och rektorsämbetet läser meddelandena.

Sidan senast uppdaterad 21.9.2020.

Tags