Information med anledning av coronaviruset

Här hittar du en sammanfattning av läget på Hanken samt länkar till mera detaljerad information för studenter och personal. Hanken följer kontinuerligt med myndigheternas rekommendationer och riktlinjer.
  • Från och med 1.2.2022 och till slutet av period 3 (13.3.2022) kan närundervisning erbjudas, men fysisk närvaro i undervisningen får fortfarande inte krävas.

  • Examinationen i form av tentamina kan kräva fysisk närvaro på Hanken.

  • Munskydd förutsätts då du vistas på Hanken.

  • Kom inte till Hanken med förkylningssymptom!

Du kan också kontakta corona-info@hanken.fi om du har frågor. Personal som representerar studie- och personalärenden, säkerhetsfrågor, evenemang och rektorsämbetet läser meddelandena.

Medieförfrågningar:
Marlene Günsberg
Kommunikationsspecialist
Tfn 040 3521 212

Sidan senast uppdaterad 26.1.2022.