Tips inför resan

För att din utlandsvistelse ska löpa så smidigt som möjligt är det viktigt att se till att alla praktiska förberedelser är skötta. Bekanta dig i god tid med vilka förberedelser som krävs för att arbeta i ditt destinationsland, så du kan koncentrera dig på det väsentliga under praktikperioden och känna dig trygg under resan.

Du kan också ta del av goda tips och råd genom att läsa om tidigare praktikanters upplevelser i Karriärtjänsters praktikrapporter! Rapporterna är på engelska.

Försäkring

Se till att din försäkring är giltig och tillräckligt täckande. Om praktikperioden utgör din obligatoriska del av studierna på kandidatnivå är du försäkrad av högskolan (sjukdom och olycksfall). I övriga fall är det du själv, eller alternativt din praktikplats, som är skyldig att stå för försäkringsskyddet. Observera att reseförsäkringar ofta täcker en period om max 3 månader utomlands och saknar ansvarsförsäkring. Ifall du är anställd av praktikplatsen kan du redan vara försäkrad av din praktikplats. Karriärtjänster rekommenderar varmt att du har ett tillräckligt försäkringsskydd under din praktikperiod (hälso-, olycksfalls- och ansvarsförsäkring). Kontakta Karriärtjänster innan din avfärd så att du får din försäkring tecknad ifall du utför din praktikperiod som ditt utlandsobligatorium.

Om du tillfälligt arbetar inom EU- eller EES-länder eller i Schweiz lönar det sig att dessutom skaffa ett europeiskt sjukvårdskort från FPA.

Resesäkerhet

Utrikesministeriets resemeddelanden ger viktig information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet och om politiska och kulturella förhållanden som kan påverka resesäkerheten. Följ alltid lokala lagar och seder och kom ihåg att respektera den lokala religionen.

Utrikesministeriet ger även allmänna resetips inför utlandsresor och Finlands ambassader och konsulat hjälper till när olyckan är framme utomlands.

Boende utomlands

Housing Anywhere är en plattform genom vilken utbytesstuderande kan hyra ut sin bostad i hemlandet under praktiken samt hitta boende utomlands för sin praktikperiod. Housing Anywhere är en ideell organisation och endast studenter kan registrera sig på plattformen. Genom sidan kan du hyra ut din bostad åt en inkommande utbytesstuderande/ praktikanter för tiden som du är utomlands och på motsvarande sätt kan du genom plattformen även hitta boende för din praktikperiod. Läs mera på housinganywhere.com.