Hanken fortbildning

Hanken Fortbildning utvecklar affärskompetensen både lokalt och globalt genom att erbjuda ett brett urval ledarskapsprogram för både individer och företag.

Där praxis och forskning möts

Hanken Fortbildning utvecklar affärskompetensen både lokalt och globalt genom att erbjuda ett brett urval ledarskapsprogram för både individer och företag. Alla våra program har en solid förankring i Hankens expertis kombinerat med hög praktisk relevans genom tillämpning på verkliga fall och exempel.

Hanken har erbjudit fortbildning sedan 1976

Läs mera om våra kommande program Läs mera om våra företagsinterna program Läs mera om våra konsortieprogram Läs mera om våra öppna program

Läs mera om vårt Executive MBA program Läs mera om våra samarbetsprojekt Kontakta oss

Våra program är planerade för att utmana våra deltagare och för att utveckla ledarskapspraxis båda idag och i framtiden. Vi engagerar våra deltagare i långsiktiga, interaktiva processer som stöder deltagarnas personliga och professionella utveckling och därmed även företagets konkurrenskraft. De nätverk som skapas mellan både kolleger och företag möjliggör ett gynnsamt utbyte av både erfarenheter och idéer.

Våra fortbildningsleverantörer har erfarenhet av att arbeta med såväl stora, börslistade bolag som med små- och medelstora företag. Vi förstår och hjälper våra kunder att möta och lösa utmaningar på både regional och global nivå, alltid utgående från deras behov.

Hanken har erbjudit fortbildning sedan 1976.

 

Hanken fortbildning i siffror (2014)

Omsättning (EUR)

3 102 865

Undervisningsdagar (öppna program)

180

Undervisningsdagar (skräddarsydda program)

177

Workshops

36

Antal deltagare

1 739

 

fortbildning ledarskapsutbildning