e-Tentamen på Hanken

Share page with AddThis
e-tentamen i examinarium på Hanken

Vad är en e-tentamen i examinarium?

En e-tentamen i ett examinarium betyder att läraren beslutat att ersätta en eller två av de traditionella tentamenstillfällena med ett eller två tenttillfällen i ett tentamensutrymme där man tenterar via ett elektroniskt tentamenssystem under videoövervakning på en relativt fritt valbar tid.

etentrummeta410mini.jpg

Sedan länge finns andra typer e-tenter på Hanken, där läraren t.ex. via Moodle ger hemtententamen, förhandstest eller automatiska test för att konstatera en färdighet (t.ex. IKT-körkortet). Andra typer av e-tenter kan vara att tenta via dator, men på en bestämd tid och plats samtidigt med alla andra (dvs nuvarande tentdagar, men dator används). Dessa tentamensformer skiljer sig från den typs tentamen som här avhandlas ifråga om e-tent i examinarium (även kallat tentakvarium på finlandssvenska).

En videoövervakad elektroniskt tentamen ger studenten mera frihet i tidsanvändningen i och med att tiden, ibland också platsen, kan bokas individuellt.

Videoinspelningen tar upp både ljud och bild och sparas en tid efter tentamen.

Hur kan man e-tentera?

Lärarna väljer själv om deras tentamen kan utföras som e-tentamen. Åren 2013-2015 piloterades ett e-tentamens system och från vintern 2015-2016 används det nya Exam systemet, som är utvecklat tillsammans med ett flertal finska universitet.

Tillsvidare lämpar sig systemet inte för alla kurser, speciellt de som kräver formler. Men alla kurser där essäfrågor är typiska passar systemet för. Med tiden kommer alla mognadsprov att flytta till e-tentamensakvariet. Tentamensfrågetyperna utvecklas också hela tiden, nu finns essä, flervalsfrågor och valfrågor.

Tentamina är öppna under en viss tid, t.ex. ett par veckor eller någon månad. När du loggar in på e-tentamenssystemet Exam kan du söka fram de kurser som har en tentamen. En e-tentamen är alltså inte öppen hur länge som helst utan har en viss tidsrymd inom vilken den skall tenteras.

Anmälan till e-tentamen

När du e-tenterar i examinarium

Länk till Exam systemet

Regler för e-tentamen godkända av rektor

E-tent hjälp

 

För lärare

Anvisningar för lärare om e-tentamen med Exam

Att rätta en tentamen i Exam

tentamina elektroniska tjänster nättjänster