Föreläsningar och seminarier

Här en samling videoupptagningar från olika seminarier och workshops som Hanken arrangerat. Våra evenemang streamas eller bandas frekvent och ni kan följa med våra aktuella seminarier och evenemang på vår kalender:  https://www.hanken.fi/sv/calendar/week

Hanken Professor Christian Grönroos - Principles of Service Management 

Invigningen av Erling-Persson Centret för Entreprörskap

EXIT Finland - paneldiskussion:

EXIT Finland - William Wolfram - Deal Dash:

Hankendangen 2012 - Making China your home market med Björn Rosengren, VD och koncernchef Wärtsila.

Hankendagen 2012 - Paneldebatt

Tänk om....Att ta kål på myter i marknadsföring och försäljning 16 Maj 2012:

The Future of Innovation - Hanken Focus Forum 16 April 2012:

föreläsningar seminarier inspelningar AV-material