Vad är open access-publicering?

Open access (OA), innebär att forskningsresultat görs fritt tillgängliga på internet. Läsaren kan utan kostnad läsa, ladda ner eller distribuera open access-publikationer.

Man talaor ofta om tre vägar till open access - den gyllene vägen, den gröna vägen och hybrid open access.

  • Guld OA / gyllene OA innebär att artikeln blir fritt tillgänglig på tidskriftens webbplats omedelbart vid publicering. Tidskriften är i sin helhet fritt tillgänglig, för läsaren gratis, men i vissa fall betalar författaren en publiceringsavgift (Article Processing Charge, APC) för att täcka tidskriftens administrativa kostnader.
  • Grön OA innebär att artikeln publiceras i en prenumerationsbaserad tidskrift, men en (av förlaget tillåten) version av artikeln deponeras och görs tillgänglig i ett öppet publikationsarkiv, t.ex. i högskolans arkiv eller i ett ämnesarkiv. Kallas även parallellpublicering. De versioner av en artikel som parallellpubliceras kan vara inskickad version (submitted, benämns ofta preprint), accepterad version (accepted, benämns ofta postprint), eller förlagsutgiven version (published).
  • Hybrid OA innebär att artikeln publiceras i en prenumerationsbaserad tidskrift, men betalar för att göra artikeln fritt tillgänglig omedelbart vid publicering.

Den största fördelen med att publicera open access är att artikeln når en större publik och att artikeln finns snabbare fritt tillgänglig. Flera forskare kan bygga vidare på resultaten och författaren får fler citeringar. Även användare utanför universitet och högskolor får bättre möjlighet att ta del av aktuell forskning.

Exempel på open access-källor:

Historia

Begreppet open access myntades 2002 i The Budapest Open Access initiative (BOAI), som tillsammans med The Bethesda Statement on Open Access Publishing (2003) och The Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities (2003) beskriver open access.

Läs mera om open access i Peter Subers bok Open Access (the book).

vetenskaplig publikationsverksamhet open access parallellpublicering